recenzia_Dominik Chmielewski, SDB: Jeho láska ťa uzdraví

recenzia_Dominik Chmielewski, SDB: Jeho láska ťa uzdraví
Možno ste si aj vy všimli, že sa dejú veci, ktoré nie sú príjemné. Stretávame sa so zlom bez toho, aby sme ho nejako spôsobili. Rozpadajú sa nám vzťahy a nevieme nájsť šťastie. Je to normálne? Naozaj to takto chce dobrý Boh?

Práve na tieto a podobné otázky dáva odpoveď poľský exorcista Dominik Chmielewski vo svojej knihe Jeho láska ťa uzdraví. Venuje sa v nej rôznym oblastiam ľudského života: vzťahom, vzájomnému spoznávaniu sa, rodovým prekliatiam, manželstvám, rozvodom, ale i Božiemu požehnaniu, ktoré pre každého z nás pripravil dobrý Boh.

Ponúka návod či spôsob, ako zmeniť to, čo v nás vyvoláva smútok, depresiu alebo nechuť žiť. Odvoláva sa na Božie slovo i na osobné skúsenosti, ktoré zažil v službe exorcistu. Pripomína nám, že sme deťmi večnosti a že tento život je výzvou, aby sme sa pripravili na stretnutie Pánom.

V druhej časti knihy prepája teóriu s praxou a ponúka niekoľko modlitieb, ktoré vyplývajú z problematických vzťahov medzi mladými ľuďmi, ale i manželmi.

Čitateľ sa môže pomodliť krížovú cestu pre manželov i modlitby, ktoré vytvoril otec Gabriele Amorth, hlavný vatikánsky exorcista, a sestra Angela Musolesiová pre kňazov a laikov, ktorí sa modlia o záchranu manželstva.

Takže hor sa do čítania!

Kto sa v knihe nájde?

  • Ten, kto chce dostať odpovede na otázky, prečo sa mu rozpadávajú vzťahy a prečo sa dejú v jeho živote veci, ktoré nie sú „normálne“.
  • Ten, kto má otvorené srdce pre Ježiša a Božie slovo.
  • Ten, kto zápasí o pokoj a požehnanie pre svojho blížneho.

Vlastne každý, kto sa chce nanovo ponoriť do tajomstva Kristovej krvi a žiť večnosť tu a teraz. Večnosť plnú vnútornej lásky a pokoja.

Čo na to poviete? Že sa to nedá?

Dá sa to, len to treba skúsiť… a možno na začiatok stačí, ak si prečítate knihu o tom, ako nás túži Boh uzdraviť svojou láskou.

recenzia_Dominik Chmielewski, SDB: Jeho láska ťa uzdravíÚryvok

Musíme teda triediť všetko, čo k nám príde zvonka, lebo takéto správy nám pretvárajú vnútro – náš spôsob myslenia, reagovania a naše emócie. Ak žena chce mať dom, do ktorého sa manžel po práci a deti po škole radi vrátia, musí to byť naozaj oáza pokoja a lásky, kde panuje jemnosť, srdečnosť, úsmev a prijatie. Takže všetko, čo takúto atmosféru v domácnosti ničí, musí byť dôsledne odmietnuté. Ak je v našom dome niekoľko hodín zapnutý televízor, ktorý vysiela informácie, ktoré sa sústreďujú najmä na nešťastia, tragédie a morálne úchylky, nebudeme schopní tých päť alebo šesť hodín sledovania televízie neskôr zneutralizovať desiatimi alebo pätnástimi minútami modlitby. Budeme pri modlitbe vždy roztržití a nestretneme sa s Bohom. Boh miluje ticho nášho srdca a chce s nami v tomto priestore ticha rozprávať. Chýbajúca citlivosť na správy, ktoré prijímame zvonka, môže spôsobiť katastrofu rôznymi spôsobmi. Dokonalou ilustráciou takejto situácie, samozrejme, s televíziou v jednej z hlavných úloh je príbeh mojich priateľov (on viedol právnickú kanceláriu, ona vychovávala tri deti), ktorí si po niekoľkých rokoch manželstva uvedomili, že ich vzťah sa blíži k pádu, že sa úplne v živote míňajú. Ich každodenný život nenapĺňala neha a rodinné teplo, ale neustála únava spôsobená veľmi neskorými návratmi zo stresujúcej práce. Keď sa muž vrátil domov, bol taký vyčerpaný, že prakticky nemal silu a chuť na nič, a už vôbec nie na rozhovor s manželkou alebo pomoc v domácnosti. Namiesto toho, aby si oddýchol, zapol televízor, bezmyšlienkovite sa pozeral na obrazovku a pritom zaspával.

Keď si uvedomili, že takáto situácia predstavuje vážnu hrozbu pre ich manželstvo (začali už myslieť na rozvod), urobili jednu radikálnu vec – televízor z domácnosti jednoducho vyhodili. A aké bolo ich prekvapenie, keď sa ukázalo, že si v novej situácii nedokážu poradiť. Keď sa muž vrátil domov, nevedel, ako sa má správať.

„Nemohol som si nájsť miesto, stále mi niečo chýbalo. Tak som si vzal knihu alebo som si sadol do záhrady. Stále mi niečo nevyhovovalo,“ hovoril a priznal sa, že si bez televízora v domácnosti vôbec nevedel poradiť. Jednoducho nevedel, čo s sebou.

(Chmielewski, 2021, s. 89 – 90)

O AUTOROVI

DOMINIK CHMIELEWSKI (SDB) je kňaz, salezián a v súčasnosti v Poľku vykonáva službu exorcistu. V mladosti sa venoval bojovému umeniu, ktoré bolo jeho vášňou. Vyrastal v zbožnej rodine, angažoval sa v živote Cirkvi a bol hudobným animátorom v Hnutí Obnovy v Duchu Svätom. V roku 1995 sa dostal do Medžugoria, kde – ako on sám hovorí – prežil svoje „duchovné zemetrasenie“. Jeho život sa zmenil a o dva roky vstúpil do rehole saleziánov. Kňazom sa stal v roku 2005.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00