Recenzia_Dominik Chmielewski SDB: Kecharitomene – Milostiplná

Recenzia_Dominik Chmielewski SDB: Kecharitomene – Milostiplná
Každý z nás má matku. Pozemskú, ktorá nám dala život. A ešte nebeskú, ktorú nám dal Ježiš. A možno si často ani neuvedomujeme tento vzácny dar.

Ak si chceme pripomenúť, aká je Mária, Matka Božia, či nebodaj s ňou máme problém alebo len vlažný vzťah, potom je knižka ideálnou voľbou. Vychádza totiž z dôveryhodných zdrojov. Z Božieho slova, zo svedectiev vizionárov či svätcov i náuky Cirkvi či pápežov.

Značnú časť úvodného textu venuje autor vysvetľovaniu teórie o Panne Márii. Spomína hlavne význam slova „kecharitomene“, ktoré pochádza z biblickej gréčtiny a my ho prekladáme ako „milostiplná“. Svoje učenie považuje isto za dôležité, pretože čitatelia si prejdú základné biblické i teologické znalosti o Márii. Miestami sa zdá, že autor tieto informácie či úvahy opakuje a obsah stráca na gradácii, no v ďalších častiach knihy ich vyváži silnými svedectvami a výpoveďami. Kto si teda prejde cez toto „zamotané“ pole teórie a prelúska sa ďalej, dobre urobí. Dostane sa tak k jadru a z knihy môže mať ozajstný zážitok či dokonca nájde podstatný zmysel svojho duchovného života.

Pannu Máriu tak môžeme pomocou tejto knihy pozvať nielen do svojho rozumu, ale aj ju prijať osobnejšie. Autor zvolil cestu od kognitívneho chápania až k samotnému odovzdaniu sa, ktoré je možné urobiť na záver v samostatnej kapitole. Medzitým však veľmi šikovne dokázal vzbudiť túžbu po Márii ako po Matke. Učí chápať ju srdcom, modliť sa ruženec živo a nie ako odriekanie básničky. Ponúka mnohé citáty a úryvky vizionárov. Snaží sa vystihnúť jej krásu, vonkajšiu i vnútornú. Oživuje ju ako citlivú osobu, ktorej na nás záleží. Vďaka tomu môžeme prežiť mnoho uzdravenia, vytvoriť si či prehĺbiť vzťah s ňou – a napokon, naučiť sa jej dôverovať. Ako dieťa svojej mame.

Do toho všetkého autor vložil aj rozhovor so sebou samým. Odpovedá najmä na svoj vzťah k Márii a spomína si na rôzne skúsenosti, ktoré s ňou má ako kňaz či modlitebník. Aj cez toto svoje osobné svedectvo si určite dokáže pritiahnuť mnohých čitateľov, pretože ide o naozaj silné zásahy Panny Márie do životov ľudí. Kto chce zažiť nielen láskavý dotyk Matky, ale aj väčšiu moc Otca i jeho Svätého Ducha, nech sa ponorí do učenia a svedectva tohto saleziánskeho kňaza v jeho Milostiplnej.

 

Recenzia_Dominik Chmielewski SDB: Kecharitomene – MilostiplnáUKÁŽKA

Mnohí svätci a mystici, ktorí mali hlboké zážitky s Máriou, keď sa nik nepozeral (hovoriac obrazne), sňali korunu z jej hlavy, aby videli, aká je krásna v rozpustených vlasoch. Podobne robia všetci, ktorí s ňou žijú v takej blízkosti. Vezmú jej z rúk žezlo a vezmú ju z trónu, aby ju voviedli do svojho všedného života. Spolu s ňou robia všetko – spolu s ňou jedia, spolu s ňou idú do práce a spolu s ňou pracujú, spolu s ňou sa modlia, spolu s ňou sledujú televíziu a spolu s ňou sa venujú všetkým veciam, ktoré majú v daný deň urobiť. Všetko robia s Máriou. Neustále ju držia za ruku a ona drží ich. Mária dychtivo túži, aby sme ju voviedli do všednosti nášho života, aby nám ukázala, že najlepšie sa môžeme posväcovať v skrytosti Nazareta, čiže v obyčajnom živote. Veď ona, najkrajšia žena vesmíru, skrývala tajomstvo, že je matkou Boha, a bývala v obyčajnom Nazarete. Vôbec sa neodlišovala od iných žien.

(Chmielewski, 2020, s. 84)

 

DOMINIK CHMIELEWSKI, SDB

Saleziánsky kňaz, ktorý prežil hlboký dotyk svojho duchovného života v Medžugorí. Študoval teológiu a filozofiu. Vo Varšave si na univerzite robí doktorát v oblasti teológie spirituality a žije v saleziánskom kláštore v Ladzie.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

 

Chmielewski, Dominik. Kecharitomene – Milostiplná. Zachej.sk, 2020. 200 s. ISBN: 978-80-8211-158-6.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00