TOP

Recenzia_Don Dolindo Ruotolo: Kto zomrie, uvidí

Uvažovali ste niekedy o očistci či nebi?

K vašim úvahám môže prispieť kniha Kto zomrie, uvidí s podtitulom Očistec, raj, ktorej autorom je taliansky svätý rehoľník a kňaz don Dolindo Ruotolo. Jeho život bol predstavený minulý rok v životopise s názvom Ježišu, ty sa postaraj.

Slovenskému čitateľovi je tento kňaz známy najmä vďaka Novéne odovzdanosti, ktorá sa teší veľkej obľube. V krátkych textoch sa veriaci denne usilujú, aby vo svojom živote žili obľúbenú vetu dona Ruotola: „Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

Tentoraz predstavujeme úplne iný žáner – krátke úvahy o večných veciach, o nebi a očistci. Jazyk je primeraný časom, keď svätec žil (1882 – 1970). Neraz je plný nadnesených výrazov, pátosu, obrazných pomenovaní, ktoré azda nie sú dnešnému čitateľovi úplne blízke.

Hoci to nie je jedna z tém diela, krátko sa venuje aj stavu zatratenej duše a okamihu smrti. „Zatratená duša je úbohá pútnička, ktorá prišla na večný koniec svojej púte,“ píše. Naopak, dušu, ktorá sa nachádza v očistci, nazýva, pútničkou, ktorá prišla na koniec pozemského života, ale pri očisťovaní sa stáva ďalej pútničkou, aby sa očistila na strastiplnej púti lásky“.

Polovicu knihy venuje práve očistcu, ktorý nazýva „pravým súbojom lásky: Boh, ktorý miluje dušu, očisťuje ju z lásky. Duša, ktorá miluje Boha a tiahne sa k nemu, je rada, že sa očisťuje, aj keď pritom kruto trpí.“ Píše, že tieto muky sú síce ťažké, ale predsa sú plné lásky.

Druhá časť sa zaoberá úvahami o nebi. Vo svojich úvahách sa venuje rôznym skupinám, ktoré sa nachádzajú v nebi, ktoré nazýva „víťazstvom v súboji lásky“: archanjeli i anjeli; svätí; tí, ktorí žili život v panenstve; neviniatka; duše, ktoré žili vo svete… Svoj pohľad v nich sústredí na oslávenú Máriu v nebi.

Jeho myšlienky sú popreplietané aj fyzikálnymi javmi, z ktorých odvodzuje mnohé úvahy. Nevyhýba sa ani otázke tajomstva bolesti v našom živote práve v súvislosti s večným životom.

Aj keď to nie je kniha, po ktorej siahne radový čitateľ, verím, že mnohých povzbudí na ceste k večnému cieľu.

 

Ukážka

Chór malých neviniatok, nebeských kvetov

K chóru panenských duší sú priradené duše detí, ktoré prešli životom bez toho, aby poznali nepekné veci. Sú ako biele vážky, ktoré sa sotva dotkli tŕnistého krovia pozemského života, aby vzlietli do neba. Sú ako okvetné lístky červených ruží, ktoré sa na kalvárii bolesti sfarbili do červena Božou krvou a dostali, ako veno slávy, zásluhu z bolestí svojej bolestivej smrti spojenej so smrťou Vykupiteľa.

Boh zhliadol na ich malosť a zhromaždil ich ako blahoslavených medzi blahoslavených. Boh ich stvoril svojou mocou, aby ich posvätil krstnou milosťou, ponoril ich do kúpeľa milosrdenstva a vložil do nich, pre bolesti, ktoré znášali, zásluhy Vykupiteľa, ako sa v galvanickom kúpeli nanáša zlato na hladkú tyč, ktorá nemá lesk, ale prijíma lesk zlata cez prúd, ktorý ju víri. Sú maličkí, ale sú to víťazi nad ľudskou pýchou, pretože sú to najpokornejšie stvorenia povýšené nad ľudskú namyslenosť. Sú povýšení na sídla slávy, sú nasýtení šťastím, zhromaždení nekonečnou Láskou skôr, než by ich ilúziu pozemského života poškvrnili.

(Ruotolo, 2019, s. 199 – 200)

 

DON DOLINDO RUOTOLO

Bol taliansky hlboký, svätý a zapálený kňaz a rehoľník. Snažil sa o obnovu eucharistického života a mal pochopenie pre poklesky ľudskej duše. Bol mimoriadne plodným spisovateľom a veľmi si ctil Pannu Máriu. Veľa vo svojom živote trpel, aj jeho meno Dolindo znamená „bolesť“. On sám sa ponúkol ako obeť za ľudstvo a Boh jeho modlitbu vypočul. Je známy najmä vďaka Novéne odovzdanosti a jeho život bol predstavený v biografii Ježišu, ty sa postaraj.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tuKomentáre