recenzia_Elias Vella: Ježiš, môj Učiteľ

recenzia_Elias Vella: Ježiš, môj Učiteľ
Jedna z najznámejších kníh od populárneho autora Eliasa Vellu je kniha Ježiš, môj Uzdravovateľ. Na ňu nadväzuje nový titul, ktorý hovorí o učeníctve a svätosti.

Páter Elias Vella hovorí o tom, že v živote viery prechádzame takými štyrmi úrovňami – keď stretávame Ježiša ako uzdravovateľa (ideme za ním s prosbou, stredobodom sme my, nie Boh), potom ako učiteľa (pýtame sa, čo máme urobiť), neskôr ako priateľa (stretnutie v hlbokej kontemplácii) a napokon ako svojho Pána (keď mu odovzdáme do rúk všetko, čo sme a čo máme).

V knihe Ježiš, môj Učiteľ – Poď a nasleduj ma sa zaoberá práve druhým stupňom nasledovania Krista. Dielo je písané veľmi ľahkým, prístupným jazykom, plným rôznych príkladov, prirovnaní. Je prístupný mladším, ale rovnako aj tým skoršie narodeným. Každý si v tom nájde to svoje.

Pozýva nás k tomu, že žiť podľa Božieho plánu znamená kráčať dopredu, a Pán Boh nechce našu priemernosť, ani našu karikatúru. „Boh odhaľuje svoj plán postupne a to v závislosti od hĺbky nášho vzťahu s ním,“ píše.

Ako skúsený sprievodca nás vovádza do skutočnosti nasledovania Krista – hovorí o tom, čo nasledovaním je a čo ním nie je, aj keď neraz považujeme aj to nesprávne za správne. Zdôrazňuje, že naša svätosť nie je o výkone, a že nebudeme svätejší len vďaka tomu, že pôjdeme na dve omše namiesto jednej (aj keď nás to tiež môže posväcovať, ale nie je to o výkone).

Vymenúva päť vlastností učeníka: 1. prvé miesto v našom živote musí mať Boh; 2. niesť kríž s Ježišom; 3. zaprieť seba samého – vzdať sa karikatúry o sebe a objaviť Boží plán; 4. typickou charakteristikou musí byť láska; 5. láska k Božiemu slovu.

A napokon nám predkladá príklady hodné nasledovania zo Svätého písma. Skrze ne nás učí, že veriť neznamená potlačiť vlastné emócie; že nie my si volíme Boha, ale on nás; že tam, kde vidíme koniec, Boh vidí začiatok; že našou prekážkou nie je hriešnosť, ale problém uznať si svoj hriech. „Všetci Boží velikáni boli slabí ľudia. Ale vykonali veľké veci, lebo počítali s tým, že je s nimi Boh,“ povzbudzuje nás autor.

recenzia_Elias Vella: Ježiš, môj UčiteľUkážka

Takáto je realita. Boh nevstúpi do nášho života, kým mu nepovieme, aby vstúpil. Na druhej strane však nikdy nie je nečinný. Ustavične klope na dvere nášho srdca a závisí len od nás, či ho prijmeme. Dary a charizmy, ktoré má pre nás pripravené, nám nevnucuje. Nekráča niekde pred nami, ale je vždy pri nás, ako keby čakal len na to, aby nám mohol dať všetko, čo budeme chcieť prijať. Platí, že čím viac darov prijmeme, tým viac nám ich dá. A to sa týka aj jeho plánu s naším životom. Premýšľali ste už niekedy o tom, či nám Boh chce odhaliť plán nášho života do najmenších podrobností alebo naopak, nechce ho pred nami len tak odkryť? Naša skúsenosť svedčí o tom, že Ježiš nám vždy pomôže pri výstupe na prvý schod a čaká, kým sa naň dostaneme. A keď už stojíme na prvom schode, odkryje pred nami druhý, a keď naň vystúpime, uvidíme tretí. Boh nám dáva toľko, koľko sme schopní prijať. Vždy stavia na tom, čo sme už prijali. Ak sa rozhodneme zostať stáť len na prvom schodíku, nebude nás nútiť, aby sme vystúpili aj na druhý. Takto je to aj so svätosťou človeka. Svätosť je dar, ktorý nám Boh ponúka, a závisí od nás, čo s ním urobíme. Obrazne môžeme použiť príklad vodovodného potrubia. Vodu, ktorá ním preteká, nevháňame doň my. Od nás závisí len to, nakoľko otvoríme vodovodný kohútik, aký prúd vody potečie. My nie sme vodári, sme len užívatelia vody, ktorí rozhodujú o tom, či bude kohútik otvorený naplno, menej alebo nebude otvorený vôbec.

(Vella, 2021, s. 114 – 115)

 

AUTOR

ELIAS VELLA

Františkán minorita, narodil sa na Malte. Od roku 1993 pôsobí ako exorcista. Je žiadaným exercitátorom v mnohých krajinách sveta, najmä na tému vnútorného uzdravovania a oslobodzovania od zlého ducha. Je autorom mnohých kníh. V slovenčine vyšli napríklad: Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?; Ježiš, môj Uzdravovateľ; Ježišove psychické utrpenia; Výstup na horu manželstva; Ruka v ruke s Ježišom; O satanovi; Let na orlích krídlach a mnohé ďalšie.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00