recenzia_Fabio Rosini: Umenie nového začiatku

recenzia_Fabio Rosini: Umenie nového začiatku
Počiatok, ktorý obsahuje všetko. Koniec, ktorý je začiatkom a miestom, z ktorého vychádzame. Autor rozoberá sedem dní stvorenia, ktoré nachádzame v Knihe Genezis. Čo nám jednotlivé dni ponúkajú?

Obľúbený taliansky autor Fabio Rosini túto knihu venoval všetkým, ktorí si myslia, že sa už nedá začať odznova alebo že je to príliš ťažké. Ako píše autor: „Nuž, nie je to pravda. Bohu nič nie je nemožné.“

Interpretuje Knihu Genezis a jednotlivé dni stvorenia. Pozýva nás pozrieť sa na každý z nich v novom svetle. Deň prvý ako dar prvých evidencií (na počiatku je niekto iný, nie my – a On nám dáva prvé povolanie). Deň druhý – dar priorít (Boh, ktorý je Bohom pokoja, nie neporiadku, a že ani Ježiš v evanjeliách nekoná len tak naslepo). Deň tretí ako dar limitov (pretože bez limitov nemožno žiť a bez nich nemáme identitu). Deň štvrtý – dar vnuknutí (pretože máme začať odznova a nie sa opakovať, a múdrosť spočíva v umení rátať čas). Deň piaty ako dar požehnania (deň, ktorý ukazuje nič menšie ako život). Deň šiesty – dar pokorenia (cesta od neživého k živému) i dar slávy (sme spríbuznení s Božou slávou a nosíme v sebe Boží obraz a podobu). A posledný, siedmy deň ako dar pokrmu (potrebujeme živiť dobro).

Kniha sa číta veľmi ľahko a pútavo a vovádza nás do Božieho príbehu, v ktorom máme aj my svoje miesto. Môže byť pomôckou aj k čítaniu Svätého písma, ak sa práve „boríme“ s Knihou Genezis. Osvetľuje mnohé veci, dáva nové pohľady vovádza nás stále viac do pravdy.

Jazyk autora je veľmi svieži a ponúka mnohé krásne a praktické obrazy, ktoré nám môžu pomôcť autentickejšie prežívať našu vieru, ba aj naše slabosti.

Pridáte sa na cestu nových začiatkov?

recenzia_Fabio Rosini: Umenie nového začiatkuUkážka

Deň tretí. Dar limitov

Bez limitov nemožno žiť, no nielen to. Bez limitov nemáme identitu. Ak niekto odo mňa chce, aby som mu nakreslil Taliansko, nakreslím mu hranice, čo je veľmi zaujímavé, pretože v skutočnosti nekreslím Taliansko, ale to, kde sa Taliansko končí. Kde Taliansko nie je. A práve to je Taliansko… Niekde sa všetko musí končiť, niekde všetko musí prestať, niekde sa musí vytvoriť identita. Bez limitov to nejde. Bez hraníc neviem, kto som. A tak sa dostávame k rozhodujúcej téme: môžeme povedať, že naša existencia – vo všetkých svojich oblastiach – je nerozlučne spätá s limitmi. To, či limit akceptujeme alebo odmietame, sa dramaticky odráža na našej aktivite, našej inteligencii, v našich citoch. Odmietnutie limitu vedie ku katastrofe. Tretia kapitola Knihy Genezis interpretuje všetko ľudské nešťastie práve týmto kľúčom, Príbeh o Adamovi, Eve a zakázanom strome je príbehom o odmietnutí limitu. Je príbehom o „nie“. V bežnom chápaní sa význam slávneho stromu poznania dobra a zla zvyčajne úplne dezinterpretuje. Na jednej strane si ľudia myslia, že Boh bráni pochopiť rozdiel medzi dobrom a zlom, akoby chcel držať človeka v stave detinskostí a naivity: na strane druhej sa tento zákaz vykladá ako akt tyranskej svojvôle, despotického Božieho zásahu, ktorý mrzačí človeka. Isteže, takéto interpretácie sú až nechutne banálne a po duchovnej stránke zjednodušujúce.

(Rosini, 2021, s. 87 – 88)

AUTOR

FABIO ROSINI

V roku 1991 bol vysvätený za kňaza Rímskej diecézy a v súčasnosti je poverený riadením Služby pre povolania Rímskej diecézy. Vo Vatikánskom rozhlase pravidelne zverejňuje zamyslenia k nedeľným evanjeliám a na Pápežskej univerzite Santa Croce prednáša kurz Komunikatívna moc Biblie. V slovenčine mu vyšla okrem aktuálnej novinky kniha Iba láska má moc stvoriť (2018).

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00