Recenzia_Franz Spirago: Zázrak svätej omše

Recenzia_Franz Spirago: Zázrak svätej omše
Aj vy chodíte každú nedeľu na omšu len preto, že to máte vo zvyku? Vyslovujete na nej slová, ktorým nerozumiete? Nudia vás kázne? A napriek tomu, že prijímate Ježiša vo svätom prijímaní, je váš život stále o tom istom?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, potom je tu práve pre vás kniha Zázrak svätej omše od Franza Spiraga. Upozorňujem, že to nie je čítanie na posedenie ani na rozptýlenie. Vyžaduje si sústredenosť, premýšľanie a následne i rozjímanie. Na prvý pohľad a prelistovanie mi pripomínala skriptum z teológie.

No nevzdala som to. Už dávno neverím na obaly a radšej hľadám a skúmam, čo je v nich.

Oplatilo sa, aj keď to nebolo jednoduché. Jej čítanie zmenilo môj pohľad na svätú omšu – už tam nestojím ako tá, ktorá pozná odpovede a pesničky z Jednotného katolíckeho spevníka. Vnímam čosi hlbšie a uvedomujem si, čo sa odohráva v každej časti svätej omše.

Myslím, že práve o to šlo Franzovi Spiragovi. Podujal sa na nemožnú vec: priblížiť tajomstvo Boha, ktorý prichádza v kúsku chleba. Podarilo sa mu to.

Verte, táto naoko „teologická“ kniha mi otvorila oči srdca.

 

Recenzia_Franz Spirago: Zázrak svätej omšeUKÁŽKA

Bol istý kňaz, ktorý každú nedeľu vídaval svoje ovečky pri svätej omši oblečené v bohatých a krásne vyzdobených šatách. No po nej mu kostolník priniesol zo zvončeka len zopár halierov, ktoré sa vyzbierali. Preto najbližšiu nedeľu pri kázni rázne povedal: Keď som naposledy videl vaše ženy odeté v bohatých šatách a krásne zdobených klobúkoch, pýtal som sa sám seba: Kam sa dnes podeli všetci chudobní? Keď som však na konci bohoslužieb uvidel tých zopár drobných, ktoré kostolník medzi vami počas svätej omše vyzbieral, pýtal som sa: Kam sa podeli všetci tí bohatí? Takýto prístup je dnes, bohužiaľ, častý. Na ozdobu a na parádu sa míňajú veľké peniaze. Ale na Božiu česť a slávu takmer nič! Ako horko to raz oľutujeme!

Pri obetovaní sa môžeme pomodliť aj túto modlitbu: „Pane, prijmi tieto obetné dary, nás samotných i všetko, čo máme. Milostivo nám odpusť naše hriechy a dovoľ nám získať tvoju milosť.“ Pri modlitbe Sanctus by sme mali pozdraviť Spasiteľa, ktorý zostupuje na oltár. Kňaz sa pri nej trikrát modlí: „Svätý, svätý, svätý“ – modlitbu anjelov a slová, ktorými ľud pozdravil Ježiša pri vstupe do Jeruzalema. Pri tejto modlitbe Sanctus sa modlíme takto: „Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov. Plné sú nebo i zem tvojej slávy. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach.“ Počas premenenia by sme mali zasa pokľaknúť a klaňať sa Spasiteľovi, ktorý práve zostúpil na oltár.

(Spirago, 2019, s. 77 – 78)

 

FRANZ SPIRAGO (1862 – 1942)

Bol rakúskym katolíckym teológom, pedagógom a spisovateľom. Pôsobil v Čechách. Na Slovensku je známy vďaka knihám Utrpenie a radosti očistca, Diabol a jeho pôsobenie alebo Antikrist.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00