recenzia_Gianna Gobbi: Počúvanie Boha spolu s deťmi

recenzia_Gianna Gobbi: Počúvanie Boha spolu s deťmi
Chcete objaviť princípy Marie Montessori v náboženskej výchove? Potom ste natrafili na dobrý zdroj. Gianna Gobbi ako žiačka Marie Montessori predstavuje jej zásady pri náboženskej formácii detí.

Či už ste rodičia alebo vediete deti k Bohu na náboženstve ako katechéta, viete si z tejto knihy zobrať mnoho. Je totiž výborným poradcom v rôznych oblastiach – ako vytvoriť deťom vhodné prostredie či podmienky na to, aby sa učili a stotožňovali lepšie s náboženskými úkonmi, s modlitbou, či vôbec so vzťahom k Bohu.

Jasné, že najlepším spôsobom, ako deťom odovzdať či priblížiť vieru v Boha, je samotný príklad, keď to vidia u rodičov osobne, doma. To aj autorka priznáva a sama uvádza: „Vývoj náboženského života dieťaťa sa od samého začiatku jeho života začína v rodinnom prostredí.“ (Gobbi, 2020, s. 13) Popritom však spomína aj pojem átrium, ktoré charakterizuje ako prostredie starostlivo pripravené na pestovanie náboženského života dieťaťa. A toto prostredie, v kombinácii s autentickým ohlasovaním radostnej zvesti o Bohu skrze katechétov či rodičov, má najväčší vplyv na náboženský život detí.

V knihe sa tak dozvedáme, ako pripraviť deťom toto prostredie, ako ich naučiť vnímať Boha v tichu, v modlitbe, rozumieť omši či rôznym pojmom, ako im všetko názorne ukazovať, približovať Písmo cez hru a iné.

Hoci je kniha prevažne teoretická, (časté sú odkazy na Montessori pedagogiku, prevažuje psychologický ponor do prežívania detí a do práce s ich vnímaním), občas autorka príde aj s konkrétnym nápadom či skúsenosťou. Celkovo si čitatelia musia sami vyskladať svoje postupy, kniha nemá presné návody, čo s deťmi robiť. Ale môže byť inšpiráciou pre aktivity doma či na náboženstve, vo farnostiach.

 

recenzia_Gianna Gobbi: Počúvanie Boha spolu s deťmiUKÁŽKA

Ak chceme dieťaťu pomôcť pri jeho náboženskej skúsenosti, dôležitou oblasťou, ktorej sa musíme venovať, je modlitba. Modlitba je predovšetkým počúvanie Boha. Predstavuje osobitný kľúč, ktorý otvára tajomstvo vzťahu Boha s jeho stvorením. Tento kľúč patrí Bohu, ale Boh ho dáva všetkým svojim stvoreniam bez ohľadu na denomináciu, triedu či rasu. Tento kľúč ponúka v každom momente, na každom mieste a za každých okolností.

Je pravda, že ľudia sa modlia rozličným spôsobom podľa kultúry a náboženských prejavov vo svojej krajine. Ako kresťania sa modlíme skrze Ježiša Krista. Naša modlitba je prípravou a prostriedkom na to, aby sme dospeli k najväčšej ďakovnej modlitbe: k Eucharistii.

(Gobbi, 2020, s. 99)

 

GIANA GOBBI

Bola montessori učiteľka a zakladateľka Katechéz Dobrého pastiera. Pôsobila aj v Ríme ako žiačka Marie Montessori. Zohrala kľúčovú úlohu pri uplatňovaní princípov montessoriovskej metódy pri náboženskej formácii detí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00