TOP

recenzia_Gianna Gobbi: Počúvanie Boha spolu s deťmi

Chcete objaviť princípy Marie Montessori v náboženskej výchove? Potom ste natrafili na dobrý zdroj. Gianna Gobbi ako žiačka Marie Montessori predstavuje jej zásady pri náboženskej formácii detí.

Či už ste rodičia alebo vediete deti k Bohu na náboženstve ako katechéta, viete si z tejto knihy zobrať mnoho. Je totiž výborným poradcom v rôznych oblastiach – ako vytvoriť deťom vhodné prostredie či podmienky na to, aby sa učili a stotožňovali lepšie s náboženskými úkonmi, s modlitbou, či vôbec so vzťahom k Bohu.

Jasné, že najlepším spôsobom, ako deťom odovzdať či priblížiť vieru v Boha, je samotný príklad, keď to vidia u rodičov osobne, doma. To aj autorka priznáva a sama uvádza: „Vývoj náboženského života dieťaťa sa od samého začiatku jeho života začína v rodinnom prostredí.“ (Gobbi, 2020, s. 13) Popritom však spomína aj pojem átrium, ktoré charakterizuje ako prostredie starostlivo pripravené na pestovanie náboženského života dieťaťa. A toto prostredie, v kombinácii s autentickým ohlasovaním radostnej zvesti o Bohu skrze katechétov či rodičov, má najväčší vplyv na náboženský život detí.

V knihe sa tak dozvedáme, ako pripraviť deťom toto prostredie, ako ich naučiť vnímať Boha v tichu, v modlitbe, rozumieť omši či rôznym pojmom, ako im všetko názorne ukazovať, približovať Písmo cez hru a iné.

Hoci je kniha prevažne teoretická, (časté sú odkazy na Montessori pedagogiku, prevažuje psychologický ponor do prežívania detí a do práce s ich vnímaním), občas autorka príde aj s konkrétnym nápadom či skúsenosťou. Celkovo si čitatelia musia sami vyskladať svoje postupy, kniha nemá presné návody, čo s deťmi robiť. Ale môže byť inšpiráciou pre aktivity doma či na náboženstve, vo farnostiach.

 

UKÁŽKA

Ak chceme dieťaťu pomôcť pri jeho náboženskej skúsenosti, dôležitou oblasťou, ktorej sa musíme venovať, je modlitba. Modlitba je predovšetkým počúvanie Boha. Predstavuje osobitný kľúč, ktorý otvára tajomstvo vzťahu Boha s jeho stvorením. Tento kľúč patrí Bohu, ale Boh ho dáva všetkým svojim stvoreniam bez ohľadu na denomináciu, triedu či rasu. Tento kľúč ponúka v každom momente, na každom mieste a za každých okolností.

Je pravda, že ľudia sa modlia rozličným spôsobom podľa kultúry a náboženských prejavov vo svojej krajine. Ako kresťania sa modlíme skrze Ježiša Krista. Naša modlitba je prípravou a prostriedkom na to, aby sme dospeli k najväčšej ďakovnej modlitbe: k Eucharistii.

(Gobbi, 2020, s. 99)

 

GIANA GOBBI

Bola montessori učiteľka a zakladateľka Katechéz Dobrého pastiera. Pôsobila aj v Ríme ako žiačka Marie Montessori. Zohrala kľúčovú úlohu pri uplatňovaní princípov montessoriovskej metódy pri náboženskej formácii detí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 Komentáre