Recenzia_Inaki Guerrero Ostolaza: Dvaja alebo viacerí

Recenzia_Inaki Guerrero Ostolaza: Dvaja alebo viacerí
Kniha o vzťahoch – o láske a priateľstve. Prečo sú pre človeka vzťahy také dôležité a bez nich je náš život prázdny? Uvedomujeme si ich dôležitosť a budujeme ich?

Autor hneď v úvode knihy upriamuje čitateľa na dôležitosť vzťahov. Hovorí, že „…medziľudské vzťahy sú nevyhnutné na dosiahnutie pocitu naplnenia.“ Napriek tomu sa bežný človek dnešnej doby nechá unášať jej rytmom – v rýchlosti, v ktorej dni bežia jeden za druhým a neostáva čas na stretnutia s priateľmi, na rozhovory, na budovanie toho, bez čoho človek šťastie nenájde.

Kniha čitateľovi objasní procesy a dynamiku dobrých vzťahov, ich význam, ako sebapoznanie súvisí so vzťahmi s inými, vysvetlí o čom je efektívna komunikácia, ako nás a naše vzťahy ovplyvňujú naše zlyhania a zranenia a mnoho ďalších súvislostí, ktoré človeku pomôžu budovať hlbšie vzťahy. Nie sú to peniaze, sláva, moc, či úspech, čo nás vnútorne napĺňa. Je to láska a priateľstvo.

Šťastie človeka je závislé od dobrých a hlbokých vzťahov – tento odkaz z knihy zaznieva tak jasne, že po jej prečítaní neostane snáď nikto z čitateľov, ktorý by sa nezamyslel nad tým, aké sú tie jeho vzťahy. Stoja za niečo?

 

Recenzia_Inaki Guerrero Ostolaza: Dvaja alebo viaceríUKÁŽKA

„Mohli by sme si položiť otázku: je možné priateliť sa s kýmkoľvek? Podľa svätého Augustína je s niektorými ľuďmi oveľa ľahšie nadviazať priateľský vzťah. U iných môže dôjsť k počiatočnému odmietnutiu, ale ak sa u oboch naskytnú vyššie spomenuté podmienky – fyzická blízkosť, spoločné hodnoty a ideály, hľadanie dobra, túžba po osobnom raste, duch obety a tak ďalej – a pridá sa k tomu ešte aj túžba oboch stať sa priateľmi, v tomto prípade je priateľstvo vždy možné, bez ohľadu na prvý dojem alebo prvý kontakt.

Aby sme to dosiahli, svätý Augustín nám dáva niekoľko pravidiel: 1. Nesmieme odvrhnúť nikoho, kto chce s nami nadviazať skutočné priateľstvo. 2. Musíme sa snažiť neustále objavovať dobré vlastnosti druhého. 3. Musíme mu dať šancu, aby sme ho spoznali. 4. Priatelia by mali navzájom akceptovať svoje dobré vlastnosti aj nedostatky.

Po tom, čo sme doteraz povedali, kde je hranica priateľskej lásky? Odpoveď je jednoznačná: priateľská láska dáva všetko, nemá hraníc, dáva dokonca život. Je dôležité, čo hovorí Ježiš v evanjeliu: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Kresťanstvo nás učí, že sme všetci deťmi toho istého Otca a to z nás robí bratov, ktorí sú si rovní.

Nie je však zaručené, že medzi bratmi bude vždy láska; no medzi priateľmi láska nemôže neexistovať, pretože v takom prípade by neboli priateľmi, nebolo by to možné.“

(Inaki Guerrero Ostolaza, Dvaja alebo viacerí, 2021, s. 170 – 171)

 

INAKI GUERRERO OSTOLAZA

Klinický psychológ a psychoterapeut, ktorý vedie semináre a kurzy, v ktorých spája psychologické metódy s duchovnými hodnotami. V minulosti pôsobil ako profesor psychológie učenia sa a experimentálnej psychológie.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00