Recenzia_Katherine J. Butler: 365 otázok v duši ženy s odpoveďami z Božieho srdca

Recenzia_Katherine J. Butler: 365 otázok v duši ženy s odpoveďami z Božieho srdca
Odpovede priamo z Božieho srdca. Ktorá žena by po nich netúžila?

Mladá autorka prináša knihu zamyslení špeciálne pre ženy. Dotýka sa v nich tém a skutočností, na ktoré každé ženské srdce neraz hľadá odpoveď.

Kniha je prehľadne zoradená abecedne podľa tém. Venuje sa beznádeji, bolesti, Božej túžbe, času, dôvere, emóciám, hnevu, identite, jedinečnosti, kráse, modlitbe, neúspechu, nežnosti, perfekcionizmu, sebaľútosti, slzám, vlastnej hodnote, vzhľadu a mnohým ďalším témam.

V tristošesťdesiatich piatich krátkych zamysleniach sa venuje tristošesťdesiatim piatim témam, bodom. Každé zamyslenie má rovnaký rámec – niekoľko citátov zo Svätého písma o danej tematike, samotné zamyslenie a napokon podnety na modlitbu, ktoré môžu viesť k rozjímaniu a pomôcť naprojektovať si dané zamyslenia na svoj vlastný život.

Jednotlivý bod je vždy zvýraznený konkrétnou otázkou. Napríklad: Ako mi moja zraniteľnosť môže pomôcť zakúsiť Boha? Ako môžem čítať Bibliu tak, aby zasiahla moje srdce? Ako sa môžem stať ženou s veľkou sebadôverou? Ako si môžem zachovať Božie hodnoty v dnešnom svete? Kde môžem nájsť odvahu, aby som sa dokázala postaviť tomu, čoho sa bojím? Ako sa môžem stať ženou, ktorú si ľudia vážia? Počas ďalších riadkov následne na danú otázku spolu s Pánom hľadáte odpoveď.

Kniha môže poslúžiť ako systematické čítanie počas celého roka, alebo môže byť užitočná aj vo chvíľach, keď chceme počuť niečo o téme, ktorá trápi naše srdce.

 

Recenzia_Katherine J. Butler: 365 otázok v duši ženy s odpoveďami z Božieho srdcaUKÁŽKA

Sebectvo

Ako sa mám viac starať o Božie veci a menej o seba?

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6, 21)

Nech nikto nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy druhého. (1 Kor 10, 24)

Hovorím však: Dajte sa viesť Duchom a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti Duchu, a Duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, natoľko, že nerobíte, čo by ste chceli. (Gal 5, 16 – 17)

Všetci by sme chceli byť štedrí, viac sa starať o iných ako o seba. Ale dokonca, aj keď máme tie najlepšie úmysly, aj tak pri rozhodovaní zvyčajne uprednostňujeme to, čo chceme a potrebujeme my. Božie slovo hovorí, že v nás neustále bojujú dve sily – túžba slúžiť sebe a túžba slúžiť Bohu. Čo by sme mohli urobiť preto, aby sme vyhrali túto vojnu? Najlepšie by bolo, keby sme investovali do všetkého, čo Boh hovorí, že je dôležité. Keď začneme investovať čas, peniaze, modlitbu a prostriedky do jeho priorít, tak sa budeme o tie veci aj starať. Nie je to vždy jednoduché. V skutočnosti čím sme sebeckejší, tým ťažšie budeme uprednostňovať druhých ľudí. Pros Ducha Svätého, aby ti pomohol urobiť jeden malý krok každý deň, aby si dokázala investovať do Božieho kráľovstva. Potom sleduj, ako pomaly začneš túžiť po tom, čo bude trvať celú večnosť.

Podnety na modlitbu:

Pane, uvedomujem si svoju sebeckosť, keď…

Tvoje slovo mi hovorí, že môžem zvíťaziť nad svojím sebectvom tak, že…

(Katherine J. Butler, 2020, s. 251)

 

KATHERINE J. BUTLER

Kniha 365 otázok v duši ženy je prvá, ktorá vyšla Katherine Butler v slovenskom jazyku. V angličtine jej vyšli aj Habits of the Heart: 365 Daily ExercisesBible Promises to Live by for Women.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00