Recenzia_Kathleen Beckman: Keď sa žena modlí

Recenzia_Kathleen Beckman: Keď sa žena modlí
Jedenásť pôsobivých svedectiev o modlitbe ženy. V čom je modlitba žien odlišná od modlitby muža? Čo sa deje, keď žena vloží do modlitby svoje srdce?

Kniha Keď sa žena modlí predstavuje príbehy jedenástich žien, ktoré rozprávajú o tom, ako ich životy ovplyvňuje modlitba. Každá z nich prežíva modlitbu inak, každá objavuje Boha svojím vlastným spôsobom, každej sa dotýka inak… Ale jedno majú spoločné – všetky sa modlia, nech sa deje čokoľvek. Naučili sa modliť v každej situácii, pretože vedia, že „modlitba je chodníkom k nebeskému stretnutiu“ (s. 24).

Dve generácie katolíckych žien, dôverujúce a vytrvalé dcéry, sestry, manželky, slobodné ženy, matky, vdovy a staré mamy, nám odhaľujú svoje osobné stretnutia s Pánom i s Božou mamkou Máriou. Nemodlia sa rovnako. Každá má svoj príbeh, v knihe obohatený malými duchovnými cvičeniami nazvanými Uvažuj, uplatňuj, modli sa, a ako bonus sa kapitola končí múdrosťou niektorej zo svätých žien.

V každej kapitole sa o svoje poznatky podelí jedna z nich a odkryje čitateľovi účinky modlitby, jednotlivé biblické príbehy a ich posolstvá, tajomstvá svätej omše, ale aj rôznych modlitieb. Kým jednu oslovuje modlitbou ruženca, ďalšia je dotknutá kontempláciou a iná sa modlí v jazykoch… Tá pestrosť je úžasná, inšpirujúca a je dôkazom toho, že modlitba má byť v prvom rade autentická.

Poznáte podobenstvo o desiatich pannách? A viete, prečo sa tých päť múdrych panien nemohlo podeliť o svoj olej s tými, ktorým chýbal? Ten olej totiž symbolizuje náš vzťah s Bohom. A o ten sa podeliť nedá. Buď ho máš, alebo ti chýba. Budeš mať olej vo svojej lampe, keď nastane súdny deň?

 

Recenzia_Kathleen Beckman: Keď sa žena modlíUKÁŽKA

Modlitba zapaľuje lampu nášho života, preráža tmu a osvecuje úzku cestu. Ženy vnímajú to svetlo a dokážu predvídať temnotu, ktorá preniká do každej oblasti nášho života, do sebahodnotenia, manželstva, do vzťahov s deťmi a iných vzťahov, pracovného prostredia, služby v Cirkvi, do Cirkvi a sveta. Skrze modlitbu sme vnímaví na ľudské potreby a dostávame milosti odpovedať, ako chce Boh.

Boží služobník arcibiskup Fulton Sheen povedal: „Vo veľkej miere sa úroveň akejkoľvek civilizácie meria úrovňou jej žien.“ Medzi rokmi 1962 až 1965 sa biskup Sheen zúčastnil všetkých stretnutí Druhého vatikánskeho koncilu. Úzko spolupracoval s Josephom Ratzingerom, ktorý bol expertom v oblasti teológie v Komisii pre misijnú činnosť a ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI.

Na slávnostnej uzatváracej ceremónii Druhého vatikánskeho koncilu, 8. decembra 1965, povedali konciloví otcovia ženám niečo prorocké:

Prichádza však hodina, vlastne už prišla, keď povolanie žien dosiahne svoju plnosť; hodina, v ktorej ženy získajú vo svete vplyv a silu, aké ešte nemali. To je dôvodom, prečo v tejto chvíli podstupuje ľudstvo hlbokú premenu, ženy naplnené duchom evanjelia môžu ľudstvu veľmi pomôcť, aby na svojej ceste nepadlo.

(Beckmann, 2019, s. 17 – 18)

 

KATHLEEN BECKMANN

Spoluzakladateľka Nadácie modlitieb za kňazov.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

BECKMANN, Kathleen. Keď sa žena modlí. Zachej, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8211-004-6.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00