recenzia_Lee Strobel: Kauza nádej

recenzia_Lee Strobel: Kauza nádej
Čo to nádej je? Ako ju môžeme prežívať vo svojom vlastnom živote? Ako ju nachádzame vo Svätom písme? A ako prakticky vyzerá v životoch tých, ktorí vložili svoju nádej do Božích prisľúbení?

Lee Strobel napísal obľúbené knihy ako Kauza viera, Kauza Stvoriteľ či napríklad Kauza Kristus. V nich dokazuje pravdy viery, vysvetľuje, v čo veríme. Tentoraz sa zameral na nádej.

Smelo a s dôverou hľaďte do budúcnosti! povzbudzuje nás už v podtitule diela. Tón povzbudenia sa nesie celým dielom. „Nádej je neuhasiteľným plamienkom, ktorý Boh zapálil v našich dušiach, aby sme verili v moc jeho svetla, nech sme aj obklopení čiernočiernou tmou,“ píše. Hovorí o tom, že ak nás Boh stvoril s túžbou po nádeji, on sám bude hlavným zdrojom našej nádeje. A nádejou prekypujú aj stránky Svätého písma.

Autor vysvetľuje, aký je rozdiel medzi zbožným želaním, slepým optimizmom, nádejnými snami a biblickou nádejou. Na prvý pohľad to môže znieť rovnako, ale v skutočnosti to tak vôbec nie je. Dôležité je, o čo svoju nádej ukotvíme. Ak ju ukotvíme o Boha, môže skutočne premieňať naše životy.

Spomína mnoho príkladov o nádeji, napríklad svojho priateľa a kolegu Ricka Warrena. S manželkou prežili hroznú stratu, keď si ich dvadsaťsedemročný syn Matthew, roky bojujúci s depresiou, zobral život. Ľudia sa ich pýtali, ako to zvládli, a oni odpovedali: „Odpoveďou je Veľká noc.“

Ponúka aj päť krokov, ktoré môžu pomôcť pri čerpaní sily od všemohúceho Boha: 1. priznať si, že bez Boha sme slabí; 2. uistiť sa o Božej moci a prítomnosti; 3. zladiť sa s Božou vôľou; 4. prosiť Boha o potrebnú moc; 5. konať v poslušnosti Bohu. „Boh čaká, kedy vykročíme v poslušnosti, aby nám otvoril dvere, nech mu môžeme slúžiť,“ píše.

Zaoberá sa aj témou pochybností, pridáva päť krokov k tomu, ako môžeme opäť získať nádej. A dodáva, že nádej je skutočne pre každého.

Ak potrebujete štipku nádeje, začítajte sa!

 

recenzia_Lee Strobel: Kauza nádejUkážka

Niekedy sa musíme zastaviť a zamyslieť sa nad tým, aké ja neuveriteľné, že Ježiš ponúka odpustenie, očistenie a nádej vzdorovitým ľuďom ako Ronnie Bronski, ľuďom so zatvrdnutým srdcom, ako som ja, a ľuďom, ako ste vy. Keď je vaše srdce uchvátené Božou milosťou, keď ste hlboko v srdci ohromení skutočnosťou, že Stvoriteľ vesmíru vám chce odpustiť hriechy a stráviť s vami večnosť, už nikdy nebudete chcieť stratiť tento zázrak Božej nezaslúženej a nikdy nekončiacej lásky. A tak robte všetko pre to, aby ste vo svojom srdci vždy prežívali zázrak Božej milosti nanovo. Používajte jednoduché, vekom overené praktiky, ako sú každodenné modlitby, čítanie Božieho slova, uctievanie a návšteva spoločenstva. Tak budete vždy v súlade s nádejou, ktorú vám Boh dal. Alebo ak ste sa nikdy nestretli s touto milosťou, spravte to, čo urobil Ronnie. Choďte na súd pred Boha a priznajte si vinu. Možno sa obávate, že vás Sudca tvrdo potrestá, ale aj tak pokorne priznajte: „Porušil som tvoje zákony a viem, že si zasluhujem trest. Ale, Bože, je mi to ľúto. Chcem veci napraviť. A chcem sa s tebou zmieriť.“ Keď to spravíte, dostanete milosť, ktorá presahuje aj tú, čo dostal Ronnie Bronski na 44. oddelení. Boh sa na vás pozrie a povie: „Môj syn už tvoj trest zaplatil. Urobil to, keď zomrel na kríži. Odpykal si tvoj trest. Zaplatil za každú zlú myšlienku, ktorú si kedy mal, a za každé zlo, čo si kedy urobil. Zabudni na podmienku. Oslobodím ťa od viny aj trestu. A čo viac, adoptujem si ťa do svojej rodiny teraz a na večnosť.“ Toto je tá vzácna milosť. Toto je druh milosti, ktorá nás premieňa a dáva nám skutočnú nádej. (Strobel, 2021, s. 68)

AUTOR

LEE STROBEL

Absolvent Yale Law Schol. Pôsobil dlhé roky ako novinár v Chicago Tribune, kde pripravoval právnu rubriku. Napísal bestsellery Kauza viera, Kauza Stvoriteľ, Kauza Kristus, Kauza Ježiš, Kauza zázraky a najnovšou knihou je Kauza nádej.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00