recenzia_Marcin Ciunel, sr. M. Emanuela Gemza: Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku svätej Faustíny

recenzia_Marcin Ciunel, sr. M. Emanuela Gemza: Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku svätej Faustíny

Božie milosrdenstvo v Denníčku sestry Faustíny a vo Svätom písme. Dve ústredné témy jednej knihy. Kde sa prelínajú či dopĺňajú?

Toto pútavé dielko o milosrdenstveo si iste nájde svojich čitateľov. Rozvíja totiž u čitateľa viaceré aspekty: vzdeláva ho v oblasti Svätého písma, ukazuje milosrdnú tvár Boha, ponúka možnosť prakticky to prepojiť so svojím životom a napokon aj uviesť do modlitby. Je to praktický spôsob, ako kontemplovať Božie milosrdenstvo v našom živote.
Možno sa však pýtate, či majú vôbec Sväté písmo a Denníček sestry Faustíny nejaký súvis? Autori píšu jednoznačne: „Diptych nám pomáha pochopiť mimoriadne tajomstvo – Sväté písmo nás odkazuje na Denníček a Denníček na Sväté písmo.“ Ako dodávajú, na to, aby sme to pochopili, však potrebujeme Božie svetlo.

Každá kapitola je rozdelená nasledovne: prvá časť sa venuje Svätému písmu a druhá Denníčku sestry Faustíny. Venuje sa desiatim témam: Boh sa zjavuje; Milosrdný Boh; Milosrdný Stvoriteľ sveta; Milosrdný Stvoriteľ človeka; Odpúšťajúci Boh; Vtelené milosrdenstvo; Milosrdný Otec, Milosrdný Vykupiteľ; Milosrdný Duch, ktorý pôsobí v Cirkvi; Matka milosrdenstva.

Každú časť kapitoly zo Svätého písma dopĺňajú otázky, ktoré umožňujú doslova „prežuť“ prečítané a uviesť do praxe. Ku každej otázke je aj miesto na dopísanie odpovede. V časti Denníčka je tu ponúknutý zakaždým aj tip na meditáciu pri modlitbe. Aj v rámci modlitbovej časti je v knihe priestor na poznámky. Kniha je zároveň veľmi pekne spracovaná graficky, s veľkými ilustráciami. Je skutočne vhodná aj ako darček.

Necháte sa skrze ňu inšpirovať Božím milosrdenstvom aj vo svojom živote?

 

recenzia_Marcin Ciunel, sr. M. Emanuela Gemza: Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku svätej FaustínyUKÁŽKA

To pre mňa
„Aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca“ (Den. 1485). Tieto Ježišove slová, ktoré napísala sestra Fausína, hovoria o jeho milosrdenstve, o Spasiteľovej mimoriadnej láske, ktorou nás vykúpil. A to nie nás všeobecne (čiže všetkých ľudí), ale každého z nás osobne! „Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery“ (Den. 1485). Rozjímanie o tejto pravde rodilo v srdci sestry Faustíny úžas a vďačnosť. „Ježišu, srdce mi prestáva biť, keď rozmýšľam o všetkom, čo pre mňa robíš. Obdivujem ťa, Pane, že sa tak znižuješ k mojej úbohej duši“ (Den. 460). S vedomím skutočnosti, že Božia láska k nej je taká osobná a že všetko, čo robí, je prejavom nepochopiteľného milosrdenstva, volala: „Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre mňa…“ (Den. 813). „No voči mne úbohej si bol, Bože, toľko ráz milosrdný. Nosíš ma v lone svojho milosrdenstva a odpúšťaš mi vždy, keď ťa pokorne a so skrúšeným srdcom prosím o odpustenie“ (Den. 1332).
Ježiš povzbudil sestru Faustínu, aby poznávala jeho milosrdenstvo: „Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení a celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe“ (Den. 1761). 
(Ciunel, Gemza, 2021, s. 229 – 230)

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00