TOP

recenzia_Marcin Ciunel, sr. M. Emanuela Gemza: Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku svätej Faustíny

Božie milosrdenstvo v Denníčku sestry Faustíny a vo Svätom písme. Dve ústredné témy jednej knihy. Kde sa prelínajú či dopĺňajú?

Toto pútavé dielko o milosrdenstveo si iste nájde svojich čitateľov. Rozvíja totiž u čitateľa viaceré aspekty: vzdeláva ho v oblasti Svätého písma, ukazuje milosrdnú tvár Boha, ponúka možnosť prakticky to prepojiť so svojím životom a napokon aj uviesť do modlitby. Je to praktický spôsob, ako kontemplovať Božie milosrdenstvo v našom živote.
Možno sa však pýtate, či majú vôbec Sväté písmo a Denníček sestry Faustíny nejaký súvis? Autori píšu jednoznačne: „Diptych nám pomáha pochopiť mimoriadne tajomstvo – Sväté písmo nás odkazuje na Denníček a Denníček na Sväté písmo.“ Ako dodávajú, na to, aby sme to pochopili, však potrebujeme Božie svetlo.

Každá kapitola je rozdelená nasledovne: prvá časť sa venuje Svätému písmu a druhá Denníčku sestry Faustíny. Venuje sa desiatim témam: Boh sa zjavuje; Milosrdný Boh; Milosrdný Stvoriteľ sveta; Milosrdný Stvoriteľ človeka; Odpúšťajúci Boh; Vtelené milosrdenstvo; Milosrdný Otec, Milosrdný Vykupiteľ; Milosrdný Duch, ktorý pôsobí v Cirkvi; Matka milosrdenstva.

Každú časť kapitoly zo Svätého písma dopĺňajú otázky, ktoré umožňujú doslova „prežuť“ prečítané a uviesť do praxe. Ku každej otázke je aj miesto na dopísanie odpovede. V časti Denníčka je tu ponúknutý zakaždým aj tip na meditáciu pri modlitbe. Aj v rámci modlitbovej časti je v knihe priestor na poznámky. Kniha je zároveň veľmi pekne spracovaná graficky, s veľkými ilustráciami. Je skutočne vhodná aj ako darček.

Necháte sa skrze ňu inšpirovať Božím milosrdenstvom aj vo svojom živote?

 

UKÁŽKA

To pre mňa
„Aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca“ (Den. 1485). Tieto Ježišove slová, ktoré napísala sestra Fausína, hovoria o jeho milosrdenstve, o Spasiteľovej mimoriadnej láske, ktorou nás vykúpil. A to nie nás všeobecne (čiže všetkých ľudí), ale každého z nás osobne! „Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery“ (Den. 1485). Rozjímanie o tejto pravde rodilo v srdci sestry Faustíny úžas a vďačnosť. „Ježišu, srdce mi prestáva biť, keď rozmýšľam o všetkom, čo pre mňa robíš. Obdivujem ťa, Pane, že sa tak znižuješ k mojej úbohej duši“ (Den. 460). S vedomím skutočnosti, že Božia láska k nej je taká osobná a že všetko, čo robí, je prejavom nepochopiteľného milosrdenstva, volala: „Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre mňa…“ (Den. 813). „No voči mne úbohej si bol, Bože, toľko ráz milosrdný. Nosíš ma v lone svojho milosrdenstva a odpúšťaš mi vždy, keď ťa pokorne a so skrúšeným srdcom prosím o odpustenie“ (Den. 1332).
Ježiš povzbudil sestru Faustínu, aby poznávala jeho milosrdenstvo: „Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení a celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe“ (Den. 1761). 
(Ciunel, Gemza, 2021, s. 229 – 230)

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Komentáre