Recenzia_Matthew Kelly: Neodporuj šťastiu

Recenzia_Matthew Kelly: Neodporuj šťastiu
Znie to tak hlúpo. Kto by už len odporoval šťastiu? A predsa to robíme. Neveríte?

Matthew Kelly sprevádza čitateľa ako skúsený autor i ten, ktorý praktizuje duchovný život.

V úvodných kapitolách zoznamuje čitateľa s veľkým nepriateľom, ktorý nás neraz naozaj oberá o šťastie – s odporom. „Najťažšie sa víťazí vo vojne, pri ktorej si ani neuvedomujete, že ju vediete, a najťažšie je poraziť nepriateľa, o ktorom ani neviete, že existuje.“ Viete, že sme každý deň vo vojne s odporom? Cez lenivosť, strach, pochybnosti, sebanenávisť, pýchu… Od tých najmenších po najväčšie veci. Narážame naň. Neustále. Odpor. Poznanie nepriateľa je prvým predpokladom vyhranej bitky.

Od odporu sa dostávame k šťastiu. Prečo po ňom toľko túžime, toľko ho hľadáme, a zároveň mu toľko odporujeme? Nie, autor nemá na mysli nič materiálne a svetské, čo by sme mohli považovať za šťastie. Kelly sa stáva naším užitočným sprievodcom na ceste k šťastiu. Akému?

Ako to pomenoval slávny svätec: „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože,“ a autor pokračuje, že nič neuspokojí našu túžbu po šťastí, len Boh samotný. A my sa neraz bránime Bohu a tým aj šťastiu. „Keď odporujeme šťastiu, v skutočnosti odporujeme Bohu,“ píše Kelly. Boh je ten, kto túži po našom šťastí viac než my sami.

Autor v tridsiatich ôsmich krátkych kapitolách sprevádza čitateľa na ceste k šťastiu – cez odpor, našu vlastnú nespokojnosť, slová „buď vôľa tvoja“, ktoré sú programom k šťastiu, duchovnú vitalitu i všednosť, náš každodenný zápas a jeho aspekty, negatívne zvyky i skutočnosť, že sme stvorení pre konkrétne poslanie. Pridáva aj vlastné svedectvo o svojej ceste – ako on odporoval šťastiu (Bohu) počas svojho života.

Každá kapitola je zakončená prakticky – kľúčovým bodom (akousi hlavnou myšlienkou danej kapitoly) a skutkom (čo môžeme urobiť, aby sme danú kapitolu previedli do praxe). Je napísaná jednoduchým a sviežim štýlom. Nie príliš rozsiahly titul s množstvom inšpirácií.

Prahneme po šťastí, no predsa s ním denne zápasíme. Ak po ňom aj vy túžite, neváhajte a siahnite po tomto novom knižnom titule, ktorý vám môže byť užitočným sprievodcom na ceste, ako neodporovať šťastiu (Bohu).

 

Recenzia_Matthew Kelly: Neodporuj šťastiuUkážka

Každé prijaté rozhodnutie nás buď vedie k pokoju a šťastiu, po ktorých túžime, alebo nás od nich odvádza. Naše rozhodnutia sú základom nášho života. Svätý Augustín vo Vyznaniach vyslovil známe slová: „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.“ Mnohí svätí a mnohí hriešnici spoznali, aká hlboká pravda sa v nich skrýva. Boh nás volá k hlbokému životu modlitby, aby nás naplnil pokojom, ktorý nám nik nemôže vziať. Každý človek potrebuje niečo, čo mu nik nemôže vziať. Boh vás chce naplniť neochvejným pokojom. Nedotknuteľným pokojom.

Poddajte sa tým trom slovám: Buď vôľa tvoja. Pozvite Boha do stredu svojho rozhodovania. Hľadajte jeho vôľu vo všetkom. Toto je cesta k šťastiu, po ktorom túžime. Nie k prechodnému alebo krátkodobému šťastiu, ale k večnému šťastiu v premenlivom svete. Myšlienka, že môžeme nájsť šťastie mimo Božej vôle, je jedna z najabsurdnejších v histórii, a predsa ju každý z nás vo väčšej či menšej miere dennodenne uskutočňuje vo svojom živote.

(Kelly, 2018, s. 40 – 41)

 

Recenzia_Matthew Kelly: Neodporuj šťastiuMATTHEW KELLY

Austrálsky konzultant pre podnikanie a obchod. Prednášal vo viac ako päťdesiatich krajinách. Popri poradenskej činnosti sa venuje inštitútu Dynamický katolík, ktorý založil v USA. Jeho cieľom je poskytovať kvalitné vzdelávacie a edukačné materiály pre obnovu života katolíckych spoločenstiev. Je ženatý, s manželkou vychováva päť detí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

Fotka autora: dynamiccatholic.com

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00