recenzia_Max Lucado: Nikdy nie si sám

recenzia_Max Lucado: Nikdy nie si sám
„Uver v zázrak Božej prítomnosti a moci“, znie podtitul najnovšej „lucadovky“. Áno, ako to dnes potrebujeme počuť a vedieť. Vedomie, že nie sme sami a Boh je s nami. Aj uprostred najväčších životných kríz, búrok a zápasov.

Lucado nás sprevádza cestou od uvedomenia si toho, že my to nezvládame, ale Boh áno, cez naše rôzne spôsoby modlitieb, vedomie Božej blízkosti v búrke, zázraky, až k raňajkám s Ježišom, ktoré nás učia dôvere. Ježiš, ktorý doplní aj to, čo nám život vzal.

Autor nás sprevádza skrze Evanjelium podľa Jána a príbehy, ktoré v ňom nachádzame. Zázrak v Káne Galilejskej, uzdravenie stotníkovho syna, ochrnutý človek pri Ovčej bráne, rozmnoženie chleba, búrka na Galilejskom mori, slepý Bartimej, Lazár, Ježiš zomierajúci na kríži, zmŕtvychvstanie i stretnutie po vzkriesení. Skutočnosti, ktoré sme už neraz v evanjeliu počuli a ktoré dobré poznáme. A predsa máme možnosť pozrieť sa na ne inak.

Môžeme vidieť, že v našom problém Kristus skrze modlitbu otvára cestu: „Vaša náročná situácia sa stáva plátnom, na ktorom môže predviesť svoje majstrovstvo,“ píše Max a zdôrazňuje, že v rukách to všetko má Ježiš, nie my.

Prevádza nás aj cestou – vôbec nie ľahkou – od vyslovenej k vypočutej modlitbe. Nebojte sa, bude vypočutá najneskôr v nebi. Hovorí o Kristovi, ktorý neodstraňuje bolesť zo sveta, ale uisťuje nás o svojej ničím neohrozenej a nepodmienenej prítomnosti. Že nás nezanechá ani neopustí, to si môžeme byť istí. Boh, ktorý nikdy nie je príliš zaneprázdnený na to, aby nám venoval plnú pozornosť.

Zavedie nás aj do Betsaty: „Dosť už bolo života, ktorý sa nikam nehýbe! Boh odmontoval z vašej prevodovky neutrál. On je Bohom pohybu vpred, Bohom zajtrajška.“ A je pripravený vyriešiť to. Kristus, ktorý dokáže to, čo my nie. „Ak budete svoje problémy vnímať iba ako izolované ťažkosti, zatrpknete. Ak sa však na ne pozriete ako na príležitosti dôverovať Bohu a jeho schopnosti rozmnožiť to, čo vám dal, aj tá najmenšia nepríjemnosť získa nový zmysel.“

Boh, ktorý je v búrke s nami. Nech je akokoľvek silná. Nemusíme mať strach.

Nechajte sa povzbudiť!

 

recenzia_Max Lucado: Nikdy nie si sámUkážka

Možno si o mne pomyslíte, že som až príliš jednoduchý, ale verím, že Boh je dobrý Otec. Myslím si, že o živote čo-to vie. A myslím si, že nás pozýva urobiť krok a skočiť – nie však do bazéna, ale do vzťahu s ním, ktorý je vzrušujúci, radostný a, áno, zábavný! Iste, nebude vždy ľahký, ale rozhodne stojí za ten risk. Bude stopercentne lepší ako život prežitý na plážovom ležadle.

Predpokladám, že Ján netušil, aké to je presviedčať dieťa, aby začalo plávať, ale dúfam, že by s mojím prirovnaním viery a skoku do bazéna súhlasil. Jeho evanjelium by pokojne mohlo niesť podnadpis: Aby ste verili.

Prečo rozprával o zázraku premenenia vody na víno? Aby ste verili, že Ježiš dokáže doplniť, čo vám život vzal.

Prečo rozprával o viere úradníka? Aby ste verili, že Ježiš počuje vaše modlitby, aj keď si to nemyslíte.

Prečo rozprával o chromom mužovi, ktorý vstal zo svojho lôžka, alebo o slepcovi, ktorý si z očí zotrel blato? Aby ste verili v Ježiša, ktorý vidí novú verziu vášho ja a dáva vám novú víziu.

Prečo kráčanie po vode, nasýtenie zástupu a kriesenie mŕtvych? Aby ste verili, že Boh aj dnes tíši životné búrky, rieši životné prob­lémy a mŕtvych privádza k životu.

Potrebujete milosť? Ježišovo dielo vykúpenia je dokonané a platí aj dnes.

Potrebujete uistenie, že to všetko je pravda? Hrob zostal prázdny.

Potrebujete druhú šancu? Na brehu Galilejského mora je ešte stále rozložená pahreba.

Všetky tieto udalosti jednohlasne skandujú, aby ste verili, že tento Boh, ktorý robí zázraky, sa o vás zaujíma, bojuje o vás a príde vám na pomoc.

(Lucado, 2021, s. 124 – 125)

 

AUTOR

Max Lucado

Slúži v zbore Oak Hills v San Antoniu v Texase. Má manželku Denalyn a dcéry Jennu, Andreu a Saru. Je autorom mnohých bestsellerov a v súčasnosti najčítanejším kresťanským autorom v USA. V jeho dielach nachádza útechu vyše sto miliónov čitateľov. V slovenčine vyšlo len niekoľko jeho diel: Láska hodná dávania; Bez strachu; 3:16 – Súradnice nádeje; Boh sa priblížil; Zvládneš to; Skôr než povieš amen; Zázrak v kaviarni Higher Grounds; Vďaka Betlehemu; Si výnimočný; Bojuje za vás; Neotrasiteľná nádej či O nič ustarostení.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00