Recenzia_Michael Scanlan: Čo chce Boh?

Recenzia_Michael Scanlan: Čo chce Boh?
Denne sa rozhodujeme mnohokrát. Raz o dôležitých veciach a inokedy nie. Vieme to však robiť v súlade s tým, čo chce Boh?

Otec Scanlan prešiel niekoľkoročnými skúsenosťami a poradenstvom pre ľudí, ktorí sa v živote nevedeli pohnúť, rozlišovali, akým smerom sa majú uberať. Preto o tom chcel napísať knihu. Videl aj to, že neraz i kresťania, ktorí žijú denne s Bohom, sa často rozhodujú zle. Vytvoril tak päť súborov testovacích otázok, ktoré môžu pomôcť v rôznych životných situáciách. Odporúčal zamerať sa na to, či sa človek rozhoduje v súlade s Božou vôľou (pravidlami, Desatorom, učením Cirkvi), či ho to vedie k obráteniu, či je to konzistentné s inými oblasťami, čo to u človeka potvrdzuje a či na to jeho srdce hovorí áno.

Každú oblasť rozoberá poctivo teoreticky, ale najmä uvádza mnohé príklady z praxe. Čitatelia tak získavajú veľmi dobrý prehľad a pochopenie jednotlivých častí. Cez konkrétne postavy a ich príbehy sa všetko chápe ľahšie. Hneď sa im problém lepšie predstaví a vedia si ho identifikovať či porovnať so svojím. Vedia tak prakticky pristúpiť k rozlišovaniu pri témach ako práca, výchova, financie, partnerské problémy, hľadanie povolania. Zároveň sa text rozprávačskými vsuvkami stáva živším a príťažlivejším.

Samozrejme, autor kladie dôraz na pravidelnú modlitbu, čítanie Božieho slova a celkovú blízkosť s Bohom aj s úzkym okruhom ľudí, ktorí môžu tiež človeku radiť. Otec Scanlan v knihe neustále pripomína aj svoj vlastný prípad odhaľovania Božej vôle, ako si ho Boh viedol k povolaniu a iným dôležitým životným krokom. V prílohe je ešte ponuka na modlitby, ktoré otec Scanlan využíval aj pri svojich rozhodnutiach.

 

Recenzia_Michael Scanlan: Čo chce Boh?UKÁŽKA

Rozhodovanie je proces. V rámci neho prichádza chvíľa – stretnutie, modlitbový čas, pokojné zvažovanie za a proti –, keď môžeme povedať, že „robíme rozhodnutie“. V skutočnosti táto chvíľa presvedčenia prichádza po potvrdení rozhodnutí.

Keď sa rozhodujeme, pri modlitbe skúmame, či daný postup bude v súlade s Božou zjavenou vôľou a či nás i druhých ľudí priblíži k obráteniu srdca. Uvažujeme o jeho konzistentnosti s predchádzajúcimi Božími činmi v našom živote. Pýtame sa, či vnuknutie, aby sme urobili určitý krok, je nám dostatočne povedomé. Keď formulujeme nezáväzné rozhodnutie, je veľmi dôležité, aby sme hľadali jeho potvrdenie. To si vyžaduje rovnakú mieru modlitby a dôslednosti ako ktorákoľvek iná časť procesu praktického kresťanského rozhodovania.

Zvyčajne na naše rozhodnutia majú vplyv aj iní ľudia; predkladáme im svoje nápady a počúvame ich názor. Často nám potvrdenie poskytnú okolnosti: otvorená cesta, dostupné prostriedky, možnosti, ktoré sa zmenili na skutočnosti.

(Scanlan, 2020, s. 61)

 

MICHAEL SCANLAN (1931 – 2017)

Bol bratom františkánskeho tretieho rádu v Lorette v štáte Pensylvánia. Dlhý čas zastával funkciu rektora Františkánskej univerzity v Steubenville. Počas rokov rehoľného života a univerzitného pôsobenia ho tisíce ľudí požiadali o radu pri rozhodovaní. Svoje skúsenosti a poznatky zhrnul vo svojich knihách a využíval pri poradenstve a vyučovaní.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

 

Scanlan, Michael. Čo chce Boh?. Zachej.sk, 2020. 144 s. ISBN: 978-80-8211-150-0.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00