TOP

Recenzia_Moja knižka o svätej omši

Chcete s deťmi prežívať lepšie svätú omšu? Rozumejú jej vôbec? Alebo chodia do kostola znudené a nevedia sa dočkať konca? Možno je čas všetko im ešte viac priblížiť alebo čítať si s nimi peknú knižku o omši.

Jednu takú sa rozhodli napísať rodičia, ktorým nebolo jedno, ako ich deti prežívajú nedeľnú či bežnú liturgiu. Svoje skúsenosti tak posunuli ďalej vhodnou formou. Ilustrovaná knižka sa totiž trefne prispôsobuje detskému čitateľovi, jeho zmyslom a chápaniu. Je vhodná najmä pre škôlkarov či mladších školákov.

Ideálne je sadnúť si spolu – rodičia a deti – a takto si ju čítať. Nestačí len dať im ju do ruky či zobrať im ju do kostola, nech sa majú s čím zabaviť cez omšu. Potrebujú všetko počuť a zžívať sa s tým najmä doma. Túto dôležitú myšlienku uvádzajú autori v závere knižky. Na dvoch stranách sa prihovárajú len rodičom. Chcú hlavne povzbudiť k praktickej viere, modlitbe, ku komunikácii o všeličom, čo by deťom priblížilo svet v kostole s jeho tajomstvami.

Tvorcovia urobili svoje dielo šikovne a kreatívne. Ako rozprávača si totiž zvolili nadpozemskú postavu, teda anjela, ktorý sa deťom priamo prihovára. Postupne prechádza cez všetky časti omše a svojím osobitým spôsobom tak nenápadne vťahuje do hry aj deti. Pomocou pútavých príkladov či prirovnaní tak navodzuje príťažlivú atmosféru, ktorá vzbudzuje zvedavosť a predstavivosť. Dokonca vie pracovať so zmyslami tak presvedčivo, akoby sa dieťa nachádzalo priamo v kostole.

Silnou stránkou knihy sú nepochybne ilustrácie. Podporujú textovú časť a umožňujú deťom rozlúsknuť jednotlivé myšlienky. Pracujú tiež s ich predstavivosťou, pretože nenútia mať úplný obraz o priestore. Veľkými lákadlami sú otváracie okienka a otáčavé prvky, ktoré opäť ponúkajú ďalšie možnosti na vysvetľovanie.

Myslím, že knižku si deti môžu veľmi obľúbiť. V spolupráci s láskavým rodičovským prístupom má veľkú šancu, aby priblížila maličkým tajomstvá omše či minimálne vzbudila u nich zvedavosť alebo aj túžbu po duchovnom svete.

 

UKÁŽKA

Vidíš, čo teraz robí kňaz? Rozdáva chlieb – Ježišovo telo. Keďže sa chlieb premenil na Ježiša, Ježiš vchádza do srdca každému, kto zje kúsok tohto chleba. Je to najväčší prejav jeho lásky.

Tí, ktorí ho ešte nemôžu prijať, dostanú krížik na čelo ako požehnanie. Po prijímaní Ježišovi ďakujeme, že k nám prišiel. V tichej modlitbe mu ponúkni všetko, celé svoje srdce: „Príď ku mne, Ježiš!“

Teraz sa už pomaly rozlúčime. Na konci svätej omše ešte kňaz všetkých požehná. Prežehnaj sa – v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Nezabudni, že Ježiš je s tebou úplne všade: doma, na ihrisku, v škôlke aj v škole. Posiela nás, aby sme mali radi všetkých ľudí a pomáhali im.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tuKomentáre