Recenzia_Pacôme Elet, Apollinaire Medagbe: Sto modlitieb k Duchu Svätému

Recenzia_Pacôme Elet, Apollinaire Medagbe: Sto modlitieb k Duchu Svätému
Možno je pre vás sviatosť birmovania formalitou. Hoci ste ju prijali, váš život sa nezmenil. Práve naopak, zovšednel a nejde podľa vašich predstáv. Ak je to tak, nestrácajte nádej. Je tu niekto, kto ho chce zmeniť.

Je to Duch pravdy, ktorého nám poslal Ježiš. O jeho moci svedčia tí, ktorí mu dovolili vstúpiť do života. Rozprávajú o zázrakoch a z ich života sála pokoj a radosť. Je to práve on, Duch Svätý, kto sa dotkol ich srdca a pomohol im znova naštartovať.

Pacôme Elet a Apollinaire Medagbe, ktorí sa zaujímajú o modlitebný život, prichádzajú so zbierkou modlitieb, aby zmenili život aj iným. Ponúkajú krátke modlitby, ktoré vovádzajú dušu do hĺbky. Naučia čitateľa, ako sa klaňať, ďakovať a vzývať Ducha Svätého. Dajú odpoveď na otázku, čo má človek robiť, keď prežíva skúšky, či ako prosiť Tešiteľa o mnohé dary. Ak sa cítiš osamelý, Duch Boží je tu a chce ťa pretvoriť.

Kniha v neposlednom rade ponúka niekoľko modlitieb za rodiny či za chorých. Nájdete v nej ovocie Ducha, ktorý prichádza, aby nás pretváral.

 

Recenzia_Pacôme Elet, Apollinaire Medagbe: Sto modlitieb k Duchu SvätémuUKÁŽKA

Modlitba za nadobudnutie lásky

 

Láska Otca a Syna,

posvätný zdroj všetkého dobra,

Duchu Tešiteľu!

Prúd lásky, vytryskni z hlbín Trojice

a prenikni do hĺbky našich sŕdc.

Lahodný plameň, príď,

dotkni sa našich kamenných sŕdc

a zažeň mráz smútku.

Prichádzaš jemne ako vietor

a zapaľuješ naše srdcia dychom svojej božskej lásky.

Skrze teba sa spájame s tebou

i medzi sebou navzájom putom lásky.

 

Sekvencia o Duchu Svätom.

AHMA 54, s. 247

(Elet, Medagbe, 2019, s. 182)

 

PACÔME ELET

Žije v manželstve, je spisovateľ a profesor filozofie. Venuje sa najmä prehlbovaniu modlitebného života formovaním modlitbových skupín v Afrike a Európe.

 

APOLLINAIRE MEDAGBE

Je ženatý, pôsobí ako profesor filozofie. Osobne sa stretol s Ježišom, ktorý zmenil jeho život. Je autorom niekoľkých kníh z oblasti filozofie. Už niekoľko rokov evanjelizuje prostredníctvom svojich pútavých kázní.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00