recenzia_Pápež František a Marco Pozza: O nerestiach a čnostiach

recenzia_Pápež František a Marco Pozza: O nerestiach a čnostiach
V poradí štvrtý rozhovor od autorskej dvojice pápež František a väzenský kaplán a novinár Marco Pozza. V rovnakej edícii vyšli už tituly: Otče náš; Zdravas´, Mária; Verím v Boha a najnovšie O nerestiach a čnostiach.

Rozhovor o nerestiach a čnostiach vychádza od autora menom Giotto di Bondone, z jeho nástenných malieb v Kaplnke Scrivegniovcov v Padove. Štrnásť zobrazení – sedem čností a sedem nerestí. František nazýva čnosti vitamínmi a neresti parazitmi.

Marco Pozza vo svojich otázkach zakaždým predstavuje umelecké vyobrazenie každej čnosti a neresti. O akých čnostiach a nerestiach hovoria? Sú to dvojice – spravodlivosť a nespravodlivosť, nestálosť a mravná sila, hnev a miernosť, pochabosť a rozvážnosť, nevera a viera, žiarlivosť a láska, zúfalstvo a nádej. Sú to čnosti prirodzené aj nadprirodzené.

Krátky úvod každej dvojice tvorí samotný rozhovor, potom nasleduje osobitné zamyslenie pápeža Františka a následne zamyslenie Marca Pozzu z pohľadu väzenského kaplána a jeho skúseností.

Spravodlivosť a nespravodlivosť. „Takto vyzerá hriech zanedbania: neprevzali zodpovednosť za dobro druhého človeka,“ hovorí František a pripomína, že u Boha je vždy miesto na nový začiatok. Nestálosť a mravná sila. František vraví, že mravná sila je schopnosťou vstať znova, prípadne si nechať pomôcť, aby sme mohli vstať. Hnev a miernosť. Miernosť ako tá, ktorá je spojená s nádejou a je schopná pozerať sa dopredu – a hnev ako ten, ktorý nás brzdí. Pochabosť a rozvážnosť. František upozorňuje, že ak nie sme schopní trpieť s inými, nikdy nebudeme rozvážnymi. Nevera a viera. Zdôrazňuje, že atmosféra polovičatej viery je nebezpečnejšia ako silné pokušenia. Žiarlivosť a láska. „Láska je skvelá čnosť, ale nie je to akási dobročinnosť alebo milodar na utíšenie svedomia,“ vraví Svätý Otec; že nič nemá cenu, ak v tom nie je láska. Zúfalstvo a nádej. „Po zúfalstve vždy nasleduje Ježišova ruka,“ čítame. Zúfalstvo, ktoré zabíja všetko, a nádej, ktorá je ako kyslík, ktorý dáva životu zmysel.

A viete, akú čnosť by si František spomedzi všetkých vybral a ktorú neresť by si, naopak, vybral, aby sa jej vyvaroval? Nuž, aj to sa dočítate v tejto knihe.

 

recenzia_Pápež František a Marco Pozza: O nerestiach a čnostiachUkážka

Odpoveďou na žiarlivosť je veľký zázrak lásky. Giotto ju zobrazil ako ženu, ktorá má na hlave korunu z kvetov, zrak upiera na Ježiša. Jednou rukou mu ponúka srdce (a Ježiš jej ho vracia), druhou podáva košík plný kvetov, ovocia a kláskov. Je to jedna z najkrajších postáv, pretože ide o najkrajšiu čnosť.

Láska je skvelá čnosť, ale nie je to akási dobročinnosť alebo milodar na utíšenie svedomia. Láska má svoj pôvod a svoju podstatu v samom Bohu; láska je objatie nášho Boha Otca, ktorým zahŕňa všetkých ľudí, zvlášť tých, ktorí zaujímajú v jeho srdci osobitné miesto – poslední a trpiaci. Keby sme sa na lásku pozerali ako na dobročinnosť, Cirkev by sa stala humanitárnou agentúrou. Ale Cirkev nie je ničím podobným, je niečím odlišným a oveľa väčším: v Kristovi je znakom a nástrojom Božej lásky k ľudstvu a k stvoreniu. Solidarita a altruizmus sú vynikajúce „ľudské“ čnosti; ale láska je „nadprirodzená“ čnosť.

(Pápež František – Marco Pozza, 2021, s. 100 – 101)

AUTOR

PÁPEŽ FRANTIŠEK

JOSE MARIO BERGOGLIO

Jorge Mario Bergoglio bol za kňaza vysvätený v roku 1969. Pomocným biskupom v Buenos Aires sa stal v roku 1992, arcibiskupom tohto mesta v roku 1998. Do kolégia kardinálov ho v roku 2001 vymenoval Ján Pavol II., za pápeža bol zvolený 13. marca 2013 a prijal meno František.

 

MARCO POZZA

Katolícky teológ, novinár, televízny moderátor a väzenský kaplán v Padove. Okrem toho je vášnivý športovec, maratónsky bežec a rád pracuje s mládežou či novými formami apoštolátu aj medzi študentmi v Padove.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00