Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, Mária

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, Mária
Po prvom úspešnom titule, ktorý sa venoval modlitbe Otče náš, prichádza na rad najobľúbenejšia mariánska modlitba – Zdravasʼ, Mária.

Dialóg pápeža Františka s donom Marcom Pozzom tentoraz o modlitbe Zdravasʼ, Mária. František nazýva Máriu „umeleckým dielom Otca, na nej vidíme výsledok Božieho pôsobenia, čiže to, čo sa stane s ľudskou bytosťou, keď v úplnosti prijme Ducha Svätého“. Zdôrazňuje, že u nej vidíme, že milovať Boha znamená milovať ľudí a naopak.

Kniha je koncipovaná rovnakým štýlom ako prvotina Otče náš. Na začiatku každej kapitoly je pápežov rukopis modlitby Zdravasʼ, Mária s podčiarknutou invokáciou, ďalej nasleduje dialóg dona Pozzu so Svätým Otcom a napokon krátka meditácia na danú časť od pápeža Františka. Tieto časti tvoria osem kapitol knihy, deviata sa venuje Máriinmu Magnifikatu – radosti z viery. Dielo je zakončené niekoľkými stranami o Márii – Matke medzi vlkmi – od Marca Pozzu.

Dielo odkrýva krásu a poslanie Matky, Ženy – Márie, ktorej život bol ponorený do ticha. Ňou sa začína nové stvorenie. Pápež odpovedá napríklad na otázku, ako si predstavuje jednotlivé obdobia Máriinho života; čo znamená, že bola požehnaná medzi ženami; prečo diabol tak veľmi nenávidí Máriu; v čom spočíva Máriina svätosť; čo znamená, že Mária je prostredníčka…

František hovorí o úžase, ktorý Márii nechýbal, čnosti, ktorá sa dnes akosi nenosí. Vykresľuje Máriu ako normálnu ženu, ako Matku nádeje. Vysvetľuje tiež obraz Panny Márie – rozväzovačky uzlov a mnohé iné.

Marco Pozzo aj František sú rovnocennými partnermi rozhovoru – otázka a odpoveď majú neraz rovnaký rozsah.

Kniha môže poslúžiť nielen na prehĺbenie osobných znalostí o modlitbe Zdravasʼ, Mária, ale aj ako pomôcka k meditácii – osobne i v spoločenstve. Kratučké kapitoly umožňujú postupné čítanie a kontempláciu.

Otázkou už len zostáva, či je aj vysoká cena knihy dostupná pre každého. Úprimne, nezdá sa úmerná rozsahu diela. Práve tento bod by ma od kúpy odradil, hoci obsah je hodnotný a rada som si ho prečítala. Kniha má 92 strán, ale jednotlivé strany majú široké okraje, čiže reálny obsah je ešte menší. No verím, že si aj tak nájde svojich oddaných čitateľov.

 

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, MáriaUkážka z knihy

Bola Mária nepokojná?

Bola nepokojná. Nemožno si predstaviť svätosť bez nepokoja.

Nepokoj sa v živote Márie tesne spája aj s postavou Jozefa, hoci on sa v Zdravase nespomína. Je obraz v istých litániách, ktorý si často opakujem: „Svätá Mária, Jozefova nevesta.“ Terézia z Avily zasvätila svoj prvý kláštor svätému Jozefovi. Jedna z najkrajších legiend, ktoré vy, pápež František, rozprávate svetu, je o spiacom svätom Jozefovi. Kým bol Jozef v Máriinom živote?

Bol jej ženíchom. A Mária určite nikdy nepovedala Jozefovi: „Ja som matka Boha a ty si jeho zamestnanec.“ Povedala mu skôr: „Ty si môj ženích. Ja som panna (aj Jozef žil v celibáte), ale ty si môj ženích.“ Bola mu podriadená, ako si to vyžadovala kultúra tých čias. Pripravovala mu jedlo, rozprávala sa s ním, spolu sa zhovárali so Synom, spoločne prežívali úzkosť, keď dvanásťročné Dieťa zostalo v Jeruzaleme. Bola to úzkosť manžela a manželky, úzkosť rodičov. Normálnosť panenstva. A Mária počúvala Jozefa. Veľké rozhodnutia robil Jozef, ako to bolo bežne v tom čase. Jozef dostával vo sne posolstvá od Boha. Ona bola plná milosti, on bol človek spravodlivý, ktorý zachovával Božie slovo. Krásny pár.

 

AUTORI

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, Mária

JORGE MARIO BERGOGLIO (Buenos Aires, 1936)

Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej ako novic vo veku 21 rokov. Za kňaza bol vysvätený v roku 1969. Pomocným biskupom v Buenos Aires sa stal v roku 1992, arcibiskupom toho istého mesta v roku 1998. Do kolégia kardinálov ho v roku 2001 vymenoval Ján Pavol II., za pápeža bol zvolený 13. marca 2013 a prijal meno František.

 

 

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, MáriaMARCO POZZA (Calvene, 1979)

Katolícky teológ, novinár, televízny moderátor a väzenský kaplán v Padove. Píše pre rôzne časopisy a je autorom trilógie o osobe Ježiša Krista. Tento vášnivý športovec a maratónsky bežec je známy predovšetkým svojou zanietenosťou pre prácu s mládežou a novými formami apoštolátu nielen medzi študentmi v univerzitnom meste Padova.

 

 

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Foto: Jeon Han

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00