Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, Mária

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, Mária
Zrejme najznámejšia mariánska modlitba je Zdravasʼ, Mária. Niekto sa ju modlí denne, niekto v rámci ružencov. Prežívame však význam jej slov?

Možno si ich akosi automaticky omieľame a nezamýšľame sa do detailov, čo presne slová tejto modlitby znamenajú, aký majú pôvod, aká je v nich hĺbka. A práve to v knihe rozoberajú jej dvaja autori – pápež František, ktorý odpovedá na otázky novinára a kaplána Marca Pozzu.

Vidno, že obaja muži majú úctu k Panne Márii a záleží im na tom, aby ju priblížili ostatným ľuďom. Je jasné, že sa vyznajú v histórii, teológii, ale zároveň vieme ako čitatelia vycítiť, že s ňou majú duchovný vzťah a Mária ako nebeská Matka im je blízka.

A presne toto sa odzrkadľuje v texte knihy. Pozza ako ten, ktorý kladie otázky, ide vetu po vete modlitby. V každej kapitole sa venuje jednému slovnému spojeniu či časti modlitby tak, aby obsahovo aspoň trochu naplnila jej význam. Aj keď ju nerozoberá do detailov, nechce od pápeža úplne presné vysvetľovanie nejakej teórie. Svojimi otázkami len načrtne myšlienku a čaká, ako na ňu Svätý Otec zareaguje. Otázky dáva zoširoka, občas sú dokonca aj dlhšie ako odpovede pápeža. Snaží sa od svojho filozofovania prejsť k niečomu konkrétnejšiemu, neraz aj zážitkovému.

Na takto „nahraté“ otázky pápež František odpovedá so skúsenosťou modlitebníka a duchovného otca. Máriu predstavuje ako jednoduchú ženu, no ako veľkú osobnosť. Vychádza jednak zo Svätého písma, z učenia Cirkvi, ale aj z mariánskych sviatkov. Pannu Máriu prirovnáva k iným matkám, často spomína na svoju mamu, babku či rehoľnú sestru, ktoré mu dali základy náuky a viery v detstve. Všetky jeho zážitky a myšlienky nám nebeskú Matku približujú, robia ju väčšmi prítomnou v našich životoch.

Čitatelia sa tak dozvedajú naozaj nové veci, možno až nečakané. Veď napríklad, komu len tak napadne, že sa modlíme slovami Matka Božia a nie Ježišova? Prečo spomíname na konci modlitby smrť? Takéto a iné „pikošky“ sú v knihe ako lahôdka, stačí si ju otvoriť a zakúsiť.

 

Recenzia_Pápež František a Marco Pozza: Zdravasʼ, MáriaUKÁŽKA

Mária nemôže byť mamou skazených, pretože skazení matku zrádzajú, zrádzajú príslušnosť k rodine, k ľudu. Hľadajú len svoj prospech, či už je ekonomický, intelektuálny, politický, akýkoľvek. Ich rozhodovanie je egoistické, povedal by som satanské. Zamykajú dvere znútra. A Mária nemôže vstúpiť. Uzatvárajú sa, preto sa treba za nich modliť, aby nimi niečo zatriaslo, aby nimi niečo pohlo a presvedčilo ich, že svet sa nezačal nimi a nimi sa ani nekončí. Skazení sa uzatvárajú, nepotrebujú matku, otca, rodinu, nepotrebujú patriť k ľudu. Pestujú iba sebectvo a otcom sebectva je diabol. Mária je Matkou všetkých nás hriešnikov, od tých svätejších až po menej svätých. Ona je mama. Pamätám si, keď moja mama hovorila o svojich piatich deťoch, povedala: „Moje deti sú ako prsty na ruke, každé je iné. Ale keď sa pichnem do jedného prsta, cítim takú istú bolesť, ako keby som sa pichla do iného.“ Mária nás hriešnikov sprevádza na našej ceste, každého s jeho hriechmi. Keď sa modlíme „pros za nás hriešnych“, ako keby sme povedali: „Som hriešnik, ale opatruj ma.“ Mária nás neustále ochraňuje.

(Pozza, 2020, s. 55)

 

JOSE MARIO BERGOGLIO

Za kňaza bol vysvätený v roku 1969. Pomocným biskupom v Buenos Aires sa stal v roku 1992, arcibiskupom tohto mesta v roku 1998. Do kolégia kardinálov ho v roku 2001 vymenoval Ján Pavol II., za pápeža bol zvolený 13. marca 2013 a prijal meno František.

 

MARCO POZZA

Katolícky teológ, novinár, televízny moderátor a väzenský kaplán v Padove. Okrem toho je vášnivý športovec, maratónsky bežec a rád pracuje s mládežou či novými formami apoštolátu aj medzi študentmi v Padove.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00