Recenzia_Pápež František: Poďme spolu snívať

Recenzia_Pápež František: Poďme spolu snívať
Pápež František nás pozýva snívať. Objaviť, kde je v tom všetkom Boh. Aj uprostred koronakrízy. Pridáte sa?

Svätý Otec František v rozhovore s Austenom Ivereighom (hoci knižný titul nemá štandardnú formu rozhovoru) pod názvom Poďme spolu snívať, odkrýva svoj pohľad na pandémiu koronavírusu, svoj vzťah k chudobným, vylúčeným, núdznym i stvorenstvu, vojnové konflikty či environmentálne témy – a Boží pohľad na to. Cesta k lepšej budúcnosti – tak znie podtitul diela plného nádeje Petrovho nástupcu.

Hovorí o období skúšky, ktoré v značnej miere prináša aj pandémia, ako o priestore, v ktorom odhaľujeme svoje srdce – pozitívne aj negatívne: „Obyčajné časy sú ako oficiálne spoločenské situácie: nemusíš sa prejaviť. Usmievaš sa, hovoríš správne veci a prechádzaš bez ujmy, nikdy nemusíš ukázať, aký si v skutočnosti. Inak je to, keď sa ocitneš v kríze, vtedy si musíš vybrať. A pri rozhodovaní odhalíš svoje srdce.“ Pozýva nás k dôležitej veci – aby sme v akejkoľvek kríze objali svoj kríž, a to nám prinesie nový život. Pretože nie sme protagonistami, ale spolutvorcami.

František nás pozýva k trom oblastiam, ktoré potrebujeme vnímať – objaviť tri časy: čas vnímať, čas vybrať a čas konať. Začína však práve aktuálnou koronakrízou, o ktorej hovorí: „Dostať sa do krízy znamená byť preosievaný.“ Zdôrazňuje, že sú len dve možnosti, ako z tejto krízy vyjdeme: horší alebo lepší. Nič medzitým.

čase vnímať nás vyzýva nájsť protilátky proti vírusu ľahostajnosti. COVID-19 nazýva našou Noemovou chvíľou. „To, čo od nás dnes Pán žiada, je kultúra služby, nie kultúra odpadu,“ píše. Upozorňuje na to, že existujú tri zhubné spôsoby úniku pred skutočnosťou – narcizmus, znechutenie a pesimizmus.

čase vybrať pripomína sociálne učenie Cirkvi, ktorého princípom je aj všeobecné určenie dobier, solidarita, subsidiarita či rozlišovanie duchov. Aj čas koronakrízy považuje za čas, keď potrebujeme vnímať znamenia čias. Pretože „čas skúšky je čas rozlišovania ciest dobra, ktoré vedú do budúcnosti“.

čase konať sme pozvaní vnímať to, že v časoch krízy prichádza Božia láska, aby nás očistila a súčasne nám pripomenula, že sme ľud. Vysvetľuje, kto to je ľud a aké sú jeho úlohy. Nezabúda ani na dôstojnosť tohto ľudu: „Ak máme z tejto krízy vyjsť lepší, musíme obnoviť poznanie, že ako ľud máme spoločný cieľ.“ V tejto časti neobchádza ani politiku, ktorá slúži ľudu a pozýva nás objať okraje – odvrhnutých, vylúčených ľudí v spoločnosti.

Adresátom tohto nového diela môže byť vskutku veľké spektrum čitateľov – poteší a povzbudí starších i mladších, vzdelaných i menej vzdelaných, laikov i kňazov, či zasvätených.

Ideme spolu snívať s Petrovým nástupcom?

 

Recenzia_Pápež František: Poďme spolu snívaťUkážka

Tradícia nie je múzeum, skutočné náboženstvo nie je mraznička a doktrína nie je statická, ale rastie a rozvíja sa, ako strom, ktorý stále zostáva ten istý, no rastie a prináša viac ovocia. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že Boh prehovoril raz a navždy – takmer vždy výlučne spôsobom a formou, ktorú oni dobre poznajú. Počujú slovo „rozlišovanie“ a obávajú sa, že ide o efektný spôsob, ako ignorovať pravidlá, alebo o nejaký šikovný moderný úskok na degradáciu pravdy, aj keď je to presne naopak. Rozlišovanie je rovnako staré ako Cirkev. Vyplýva zo sľubu, lebo Ježiš dal učeníkom sľub, že po jeho odchode ich Duch „uvedie do plnej pravdy“ (Jn 16, 13). Nejestvuje rozpor medzi pevným zakorenením v pravde a zároveň otvorenosťou väčšiemu Porozumeniu. Duch nás naďalej vedie pri prekladaní dobrých správ do rôznych kontextov, aby Ježišove slová ďalej zneli v srdciach mužov a žien v každom veku. Preto rád citujem Gustava Mahlera, podľa ktorého „tradícia je udržiavanie ohňa, nie uctievanie popola“. Duch nám ukazuje nové veci prostredníctvom toho, čo Cirkev volá „znamenia doby“. Rozlišovanie znamení doby nám umožňuje dávať zmene zmysel. Pretlmočením udalostí a trendov vo svetle evanjelia a modlitbou za ne môžeme objaviť konanie, ktoré odráža hodnoty Božieho kráľovstva alebo ich opak.

(pápež František, 2021, s. 65 – 66)

AUTOR

PÁPEŽ FRANTIŠEK (* 1936)

František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, je 266. pápež Katolíckej cirkvi, rímsky biskup. Zvolený za Petrovho nástupcu bol 13. marca 2013. Je prvým pápežom z amerického svetadielu (Argentína), prvým pápežom jezuitom. Napísal encykliky Fratelli tutti; Laudato si´; Lumen fidei či apoštolské exhortácie Christus vivit; Gaudete et exultate; Amoris laetitia; Evangelii gaudium.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Kumran.sk tu. 

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00