Recenzia_Pete Greig: Ako sa modliť

Recenzia_Pete Greig: Ako sa modliť
Ani vás to nebaví? Alebo si myslíte, že modlitba nemá zmysel? Možno sa niekedy modlíte a ste si istí, že prosíte o dobrú vec, ale Boh je hluchý či zaneprázdnený. Buďte spokojní, nie ste žiadnou výnimkou vo svete. S podobnými myšlienkami bojuje každý z nás.

Niekoľko rokov som istého kňaza považovala prinajmenšom za čudného. Každú druhú nedeľu v kostole vravel, že aj on sa učí modliť. No povedzte, je to normálne? Je to predsa Boží služobník, akási predĺžená ruka Ježiša na zemi. Má za sebou prinajmenšom šesť rokov štúdia teológie a on má odvahu nám veriacim povedať: „Milí moji, som na tej istej lodi ako vy. Aj ja sa učím modliť.“

Priznávam, že som nebola z toho nadšená. Kňazov som vždy vnímala ako tých, ktorí mi pomáhajú v duchovnom živote, ktorí ma povzbudia, a nie ako tých, ktorí zápasia. Našťastie som stretla tohto a Boh ma skrze neho vyviedol z omylu.

Nemusíme byť dokonalí, aby nás Pán mal rád. Nemusíme byť svätí, aby sme sa mohli začať modliť. Stačí, ak to chceme. Môžeme sa s Bohom rozprávať zablatení, nahnevaní, v depresiách, vždy, keď sa nám zachce.

Práve o tom hovorí Pete Greig, spoluzakladateľ hnutia 24/7, keď nám ponúka návod, ako sa modliť. Kniha Ako sa modliť nie je nudná ani náučná, ale normálna. Pete hovorí o svojich skúsenostiach, o tom, ako sa on sám učil a učí. Dáva slobodu a pozýva nás, aby sme prijali pozvanie vstúpiť do dobrodružstva s Bohom. Aby sme mu dovolili vstúpiť do našich plánov, zmätkov, presne nalinkovaných udalostí, ale i chaosu a paniky.

Pri jej čítaní pochopíte, že:

  • ak sa vám zdá vaša modlitba nudná alebo „otrepaná“, Boh vás pozýva do iného levelu;
  • ak ste unavení, Boh nepotrebuje vaše slová, ale vašu prítomnosť;
  • ak ste smutní, Boh vám vždy ukáže niečo, z čoho sa môžete radovať a za čo mu môžete ďakovať;
  • ak máte depresie, on ostáva s vami. Drží vás vo svojom náručí a hovorí: „Neboj sa, som s tebou.“

A na záver: Vezmite a čítajte. Boh k vám iste prehovorí. Posunie vás a presvedčí, že nielen kňazi sa učia stále modliť, ale aj my, jednoduchí, obyčajní ľudia – alias milované Božie deti na ceste k Otcovi.

 

Recenzia_Pete Greig: Ako sa modliťUKÁŽKA

Podobenstvo o vyšinutom chrtovi a divokej stoličke požierajúcej psy

Pokoj na hlavnej ulici vydláždenej mačacími hlavami v malebnej dedinke Guildford v jedno slnečné ráno prerušilo skuvíňanie psa a čudné kovové rinčanie.

Odrazu sa spoza rohu vyrútil chrt s chvostom stiahnutým medzi nohami. Ako zmyslov zbavený kľučkoval medzi pokrikujúcimi zákazníkmi a šalel od strachu, pretože mal v pätách jednu z tých lacných pochrómovaných stoličiek, aké bývajú v bufetoch. Stolička, ku ktorej bol priviazaný druhý koniec vôdzky, vyzerala ako živá. Tancovala ako had, poskakovala a metala sa na všetky strany, pričom udierala a hrýzla vystrašené zviera do zadku.

Majiteľ psa bol zrejme ešte stále v bufete a nič netušiac o patáliách svojho miláčika, nevinne čakal v rade na kávu. Pohybom zvieraťa sa stolička musela pohnúť a vystrašiť ho. Pes vyskočil na nohy, stolička poskočila s ním. Pes sa rozbehol, stolička sa pustila za ním. Splašený skuvíňajúci chrt vydesil zákazníkov, ktorí začali šmátrať po neznámych okoloidúcich, aby nestratili rovnováhu, a svojím krikom ho poháňali do ešte rýchlejšieho behu. Ten hrôzostrašný kus kovu ho však prenasledovať neprestal. Čím rýchlejšie pes upaľoval, tým rýchlejšie ho stolička doháňala. Čím vyššie vyskočil, tým silnejšie doňho udierala, tým hlasnejšie cengala, rinčala a drnčala na dláždenej ceste. Pokiaľ viem, pes sa dodnes nezastavil.

Je možné, že aj my žijeme ako tento vyšinutý chrt. Zmätených nás vpred ženú iracionálne obavy. V pätách máme celú svorku krvilačných bufetových stoličiek a od strachu nie sme skrátka schopní zastať. A do tejto disharmónie ľudskej aktivity zaznieva pevný hlas Boha, ktorý prikazuje stvoreniu: „Sadni!“ Ježiš karhá búrku. „Núti ma líhať si,“ ako hovorí anglický preklad Žalmu 23. Poslúchnuť ho nám prirodzene pripadá nesmierne ťažké. Keď to však urobíme, zrazu získame na všetko správny pohľad. Z desivého prízraku sa znovu stanú bufetové stoličky.

(…)

Boh chápe našu hlbokú potrebu po pokoji, poriadku a slobode od konečnej zodpovednosti, pretože nás stvoril na to, aby sme žili skromne, pokojne a v rytme období. On sám odpočíval a ustanovil sabat a slovami: „Utíchnite a poznajte, že ja som Boh“ (Ž 46, 11) pozýva každého z nás pravidelne stláčať tlačidlo „pause“… Inými slovami, Boh nás pozýva „vziať si dovolenku, nenáhliť sa a byť slobodnými“, pretože jeho prítomnosť spoznávame práve v takomto kontexte. Spomínaný verš by sa azda dal parafrázovať takto: „Čo keby si si vzal dovolenku od neustálej snahy byť bohom a pre zmenu dovolil mne byť Bohom?“

(Greig, 2020, s. 58 – 60)

 

PETE GREIG

Je jedným zo zakladateľov hnutia 24/7 a pastorom v zbore Emmaus Rd v anglickom Guildforde. Je predstaviteľom mimovládnej organizácie Tearfund, asistentom na St. Mellitus Theological College v Londýne a členom Rádu horčičného zrnka. Okrem toho usporadúva dva veľké britské festivaly: Wildfires a The Big Church Day Out.

Z jeho tvorby sú u nás známe knihy: Krvavý mesiac na obzore (príbeh modlitbového hnutia 24/7), Když Bůh mlčí: Vstoupit do ticha nevyslyšených modlitebZašpinená sláva: Choď tam, kam ťa zavedú tvoje najlepšie modlitby. Kúpite ich v najlepšej cene na www.kumran.sk.

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00