Recenzia_Peter Čuřík: 5 V k víťazstvu

Recenzia_Peter Čuřík: 5 V k víťazstvu
Vízia, vášeň, viera, vzťahy, vytrvalosť. To je 5 V, ktoré vedú k víťazstvu.

Po dvanástich rokoch od prvého vydania držíme v rukách nové, doplnené o nové kapitoly. Autor podrobne rozoberá jednotlivých 5 V – víziu, vášeň, vieru, vzťahy, vytrvalosť. Každá časť je popretkávaná príkladmi, príbehmi, svedectvami známych i neznámych, citátmi z Písma i od osôb svetového mena.

 

Vízia

Toto prvé V je najdôležitejšie. Nevyhnutne ho potrebujeme, ak chceme zvíťaziť a byť úspešní. Autor nás pozýva, aby sme zistili, prečo sme na tejto zemi, a vykročili k naplneniu svojej vízie. To je naším najväčším dobrodružstvom. Aby sme nežili len zo dňa na deň, bez cieľa. Víziu definuje ako opak beznádeje, pracovný plán, náčrt, obraz toho, kde môžeme byť zajtra, ako motivačnú silu.

„Miesto, na ktoré ťa Boh povolal, je miestom, kde sa stretne tvoje najväčšie šťastie s najhlbšou potrebou sveta,“ cituje amerického spisovateľa Fredericka Buechnera. Vízia nás zbavuje neustáleho nutkania hľadať uznanie od ľudí – pretože neraz žijeme nielen podľa toho, čo si o nás myslia iní, ale aj podľa toho, čo si myslíme, že si myslia. Vedie nás k vysporiadaniu sa s našou minulosťou. Predstavuje sedem vlastností vízie a cestu, ako nájsť Božie vedenie a zároveň nezostať v pasivite.

 

Vášeň

V druhom V nás vedie k poznaniu správneho postoja a ochote srdca – aby sme to, čo robíme, robili so zanietením. Upozorňuje na to, že našu únavu nemusí spôsobovať iba nával práce a stres, ale tiež nedostatok ochoty, s ktorou prácu robíme. Náš postoj má dôležitý význam v rámci úspechu. Prináša príklad mnohých známych ľudí a ich cestu k úspechu: Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Henry Ford, Thomas Edison, Martin Luther a mnohí iní, ktorí sa nevzdali napriek neúspechu – pretože mali vášeň. Učí nás pýtať sa, čo vlastne chceme, po čom túžime.

 

Viera

Tretím bodom je viera. Kapitola je plná príkladov a citátov zo Svätého písma – ponúka nám galériu viery svätých mužov a žien. Viery, ktorá nás učí, že musíme najprv (vo viere) vykročiť, až potom sa nám ukáže cesta. Nie naopak. Predstavuje vieru, ktorá víťazí, má skutky, prináša ochranu, zaopatrenie i povýšenie.

 

Vzťahy

Predposledným bodom sú vzťahy. Dôležité je budovanie víťazného tímu – spoločné úsilie nás robí efektívnejšími a dosiahneme oveľa viac. Je podstatné obklopovať sa správnymi ľuďmi. „Boh povoláva jednotlivcov, aby naplnili jeho plány, ale nikdy nikoho nepovolal, aby tie plány naplnil sám,“ píše autor. Vyzdvihuje dôležitosť tímovej práce, skutočných priateľov. Radí, podľa akých šiestich kritérií si vyberať spolupracovníkov.

 

Vytrvalosť

A napokon vytrvalosť – umenie čakať. Na príklade konkrétnych postáv, biblických i nebiblických, predstavuje dôležitosť správneho načasovania v ich životoch – načasovanie pripravené Bohom. Poukazuje na Boží spôsob povýšenia, rovnako na konkrétnych príkladoch. Cestu z dna na vrchol, to, že poslušnosť prináša Božie požehnanie. Venuje sa tiež konkrétnym oblastiam, v ktorých potrebujeme vytrvalosť – modlitbe, sejbe, viere. Kniha je zavŕšená predstavením ovocia, ktoré prináša vytrvalosť.

 

Autor zaujímavým, pútavým a jednoduchým štýlom predstavuje 5 V a je čitateľovi užitočným sprievodcom na ceste rastu. Kniha môže byť užitočnou pomôckou aj na prednášku pre (nielen) mladých o 5 V, ktoré potrebuje každý jeden z nás.

 

Recenzia_Peter Čuřík: 5 V k víťazstvuUkážka

Ľudia, ktorí vidia len to, čo sa vidí, veľa v živote nedosiahnu. Nedokážu vidieť za horizont momentálnych okolností, preto ostávajú iba v obmedzených možnostiach toho, čo sa vidí. Nevedia si predstaviť Božiu intervenciu, preto veľmi ľahko podľahnú panike. „Ach, môj pane, čo budeme robiť?“ Koľkí sme reagovali podobne? Nevysmievaj sa Elizeovmu sluhovi, všetci sme už niekedy povedali svoje „ach“! Pre niektorých je slovo „ach“ oveľa častejším ako slovo „aha“.

Viera znamená vidieť to, čo sa ešte nevidí. Zďaleka to nie je iba predstavivosť a už vôbec nie pozitívne myslenie. Viera znamená vidieť skutočné veci, ktoré existujú v Božom srdci, akurát ešte neboli manifestované vo viditeľnej oblasti. Ešte sa nenarodili do nášho sveta, lebo nemali lono, ktoré by ich počalo a vynosilo. Viera začína správnym videním. Všetky viditeľné veci sú dočasné a podliehajú zmene, no Božie pravdy a sny sú večné. Otázka je, na čo z toho upieraš svoj zrak. Mnoho prelomov sa nikdy nestalo iba preto, lebo boli predčasne „potratené“ kvôli nevere a pochybnostiam.

(Čuřík, 2018, s. 156 – 157)

 

Recenzia_Peter Čuřík: 5 V k víťazstvuPETER ČUŘÍK

Je hlavným pastorom kresťanského centra Slovo života v Bratislave, lídrom siete zborov Slovo života na Slovensku a šéfredaktorom časopisu Víťazný život. Jeho vyučovanie na YouTube či knihy Naroď sa znova!, Lídrami sa nerodíme, ale stávameDiamanty v blate sa stali zdrojom inšpirácie pre mnohých kresťanov. Jeho túžbou je privádzať ľudí do osobného vzťahu s Bohom, vidieť, ako sa stávajú jeho nasledovníkmi a menia svet okolo seba. Spolu s manželkou Katkou majú dvoch synov.

 

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

Fotka autora: tv7.cz

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00