Recenzia_Peter Kreeft: 40 dôvodov, prečo som katolík

Recenzia_Peter Kreeft: 40 dôvodov, prečo som katolík
Štyridsať dôvodov je dosť. Na čokoľvek. Aj na to, aby človek v sebe preskúmal či nejako si potvrdil, prečo je katolík. Aj autor tohto diela si niesol túžbu dať si tie dôvody nejako dokopy.

Možno by sme ich našli aj viac. Ak pravidelne skúmame a zažívame, prečo sme v Katolíckej cirkvi, vychrlíme snáď aj sto dôvodov. Ale ten, kto sa hľadá alebo ešte len rozlišuje pravosť cirkví, môže siahnuť po tejto knihe. Napokon, aj autor, ktorý bol pôvodom kalvín, konvertoval na katolícku vieru. Objavil v nej totiž všetky podstatné prvky.

Autor verí Cirkvi napríklad pre prítomnosť Ježiša v konsekrovanej hostii, pretože katolícke náboženstvo je od Boha a nie od ľudí, pre Písmo, pre povahy svätých, pretože Katolícka cirkev dokáže rozdrviť diabla. Všetko píše so zreteľom na svoje skúsenosti, keď mu neraz niekto oponoval. Vďaka tomu vidno, že jeho odpovede sú výsledkom dôkladného štúdia katolíckej náuky či vychádzajú z prežitého osobného svedectva.

Z knihy priam srší, že autor je zároveň aj filozof. Každý dôvod rozoberá menej emotívne, ale zato viac teoreticky, až filozoficky. Na svoje si tak prídu skôr intelektuálne typy čitateľov, ktorí potrebujú fakticky vysvetlené teórie, podložené citátmi zo Svätého písma, historickými údajmi, odkazmi na iné knižné diela, na množstvo osôb, svätých. To všetko autor prepojil so svojím myslením a vysvetľovaním do hĺbky problému. Snaží sa písať detailne, akoby chcel čo najviac vystihnúť podstatu každého dôvodu.

Celkovo teda kniha môže byť menej zaujímavá pre dobrodružné či emotívnejšie povahy čitateľov. Na prvý pohľad v nej nevnímať zážitok z osobného stretnutia so živým Bohom. Autor nepíše nejaké rozprávanie, svedectvá, nič živé, čo by potvrdilo jeho teóriu v praxi. Ale zároveň si to kdesi medzi riadkami šikovný čitateľ vie domyslieť. Zrejme asi aj v tej túžbe po všetkých vedomostiach a teórii sa skrývajú pohnútky Ducha Svätého, ktorý vložil do autora mnoho darov.

Dôvod, prečo sme katolíci, sa vždy nájde. Teoreticky alebo viac emotívne si to vieme povedať, to už závisí od povahy človeka. A tak zrejme bude aj čitateľ pristupovať k tejto knihe. Môže mu objasniť niektoré teoretické znalosti či povzbudiť ho peknou myšlienkou. Hoci len jedinou, ak by sa v ich záplave náhodou stratil.

 

Recenzia_Peter Kreeft: 40 dôvodov, prečo som katolíkUKÁŽKA

Telo, ktoré prijímame pri svätej omši, je tým istým telom, ktoré nás spasilo, keď sa za nás vydalo na kríž. On má len jedno telo, no má ho na troch miestach: na kríži, v Eucharistii a v Cirkvi. A on je v Cirkvi prítomný dvomi spôsobmi alebo dvomi rozmermi. Keďže aj my existujeme v dvoch rozmeroch, existuje takto vo svojej ľudskej prirodzenosti aj on. Je vo verejnej, vonkajšej, objektívnej, viditeľnej inštitúcii, ktorá učí a posväcuje jeho ľud. Zároveň je aj v individuálnych, vnútorných, subjektívnych a neviditeľných dušiach a telách členov svojho ľudu, ktorí boli pokrstení, čiže ponorení do jeho tela, a v Eucharistii prijali jeho telo do svojho tela a tak sa stali bunkami jeho mystického tela, Cirkvi.

(Kreeft, 2019, s. 40)

 

PETER KREEFT

Je katolícky filozof a spisovateľ, profesor filozofie na Boston College v New Yorku. Pôvodne bol kalvín a konvertoval na katolícku vieru počas štúdií na vysokej škole. Je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

 

Kreeft, Peter. 40 dôvodov, prečo som katolík. Zachej.sk. 2019, 128 s. ISBN 978-80-8211-075-6.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00