Recenzia_Piotr Glas: Posledné Máriino volanie

Recenzia_Piotr Glas: Posledné Máriino volanie
Kniha, ktorá odhaľuje pravdu, vás prevedie udalosťami vo svete cez oči Márie. Odpovedá na tri základné a nevyhnutné otázky, ktoré si každým dňom kladie stále viac kresťanov: Ako chápať udalosti posledných desaťročí? Čo nám chce Mária povedať o časoch zmätku, v ktorých žijeme? Aká nádej nám ostáva?

Autorka: Beáta Šályová

Otec Piotr, ako verný Kristov svedok, nám dal do rúk skutočne aktuálnu knihu. Udalosti posledných desaťročí boli už dávno predpovedané. Mária počas prorockých zjavení v Akite, Quite, Fatime, La Salette a mnohých ďalších varovala pred skutočnosťami, ktoré dnes prežívame. Aj keď vidíme strach a neistotu okolo nás, Mária nás vyzýva: „Bojujte, ste vyvolení! Som na vašej strane. Pominie to, nebojte sa. Nestrácajte odvahu, keď zažijete pohoršenia.“ Týmito slovami nás pozýva stať sa odvážnymi nasledovníkmi Krista a jeho Matky, aj keď boje, do ktorých ideme, budú ťažké.

Počas šiestich kapitol otec Piotr opisuje, ako sa Cirkev dostáva do neľahkých skúšok. Satan sa zmocňuje duší, ktoré nenašli vieru alebo tých, ktoré ju stratili.  Keď sa niekedy pozeráme na svet, čítame noviny či sledujeme správy, môže sa zdať, že zlo vyhráva. Kostoly prerábame na reštaurácie. Vysmievame sa z duchovných autorít. Zneucťujeme Eucharistiu. Zaniká v nás potreba spovede. Zatvárame oči pred citlivými témami ako je peklo, predmanželská sexualita a podobne. Kňazi majú strach kázať otvorene o hriechu, pretože sa boja, že kostol ostane prázdny.

„Keď sa pozeráme na takýto obraz sveta a Cirkvi, môžeme ľahko stratiť nádej. Mária však nenechala svoje deti v núdzi. Už pred niekoľkými storočiami predpovedala, že všetky tie udalosti a skúsenosti majú hlboký význam, hoci to asi ťažko chápeme. Utrpenie, ktoré zakúšame a ktorého sme svedkami, odmietnutie zo strany tých, ktorí by nám mali pomôcť, sú cestou očistenia Cirkvi,“ vysvetľuje otec Piotr.

Svet zažije ešte jednu ťažkú skúšku. Antikrista. On bude úplným opakom Krista. Jeho učenie bude zásadne proti existencii pekla a akéhokoľvek hriechu. Príkaz lásky k Bohu nahradí prikázanie lásky k človeku, k sebe samému. Mnoho kresťanov sa ním nechá zviesť. Otec Piotr si kladie otázku: Žijeme už v dobe Antikrista?

Avšak víťazstvo príde. A príde skrze Máriu. Otec Piotr v knihe opisuje, ako môže každý z nás zvíťaziť nad zlom, ktoré sužuje svet a Cirkev. Jednou z rád je aj modlitba ruženca. Záver knihy obsahuje prílohu, kde je niekoľko foriem modlitieb ruženca, ako Pompejská novéna, Korunka k siedmim bolestiam Matky Božej a podobne.

Toto obdobie nás však nemá desiť. Neoznačuje koniec dejín. Po bojoch príde čas víťazstva Nepoškvrnenej. „Majte dôveru, milovaní synovia! V tejto dobe hustej temnoty a hrozieb pohliadnite na vašu nebeskú Matku… Preto vám opakujem: Nebojte sa! Majte dôveru!“ Mária nás volá do svojej armády malých apoštolov posledných čias. Každého z nás, duchovných aj laikov.

Keď som knihu dočítala, nemohla som inak, ako súhlasiť. Zároveň mi brala dych a ja som obracala stranu za stranou bez toho, aby som vedela, koľko je vlastne hodín. Otec Piotr píše pútavo a trefne. A každý, kto chce poznať pravdu a nenechať sa zaslepiť zradným svetom, tu nájde odpovede na svoje otázky.

 

Recenzia_Piotr Glas: Posledné Máriino volanieUKÁŽKA

„Mária volá – a mal by som to povedať dôraznejšie: Mária dnes kričí do sveta a do Cirkvi. Všetky znamenia na nebi i na zemi nám už asi 150 rokov, a dokonca 200 rokov, dávajú na vedomie, že sa deje niečo neobyčajné. Môžeme tomu veriť alebo nie, môžeme mať mariánsku zbožnosť alebo nie, ale nedokážeme poprieť, že súčasnosť, to, čo sa deje v tejto chvíli, je – ako to Mária povedala otcovi Stefanovi Gobbimu – časom veľkého duchovného boja. A Mária v ňom zohráva obrovskú úlohu. Jej, ako bolo predpovedané v Apokalypse, bude patriť posledné slovo, lebo Boh jej dal moc poraziť Satana.“

(Glas, 2021, s. 17)

 

PIOTR GLAS

Katolícky kňaz a bývalý exorcista, ktorý si za viac ako dvadsať rokov svojej pastoračnej služby získal sympatie, dôveru a rešpekt mnohých veriacich v Poľsku i v zahraničí.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00