Recenzia_Soňa Vancáková a kol.: Kríza – čo s ňou?

Recenzia_Soňa Vancáková a kol.: Kríza – čo s ňou?
Ste v kríze? Alebo sprevádzate niekoho, kto v nej je? Táto kniha vám s tým môže pomôcť.

Kolektív viacerých autorov v nasledovnej monografii, ktorá si zaslúži skôr prívlastok odborná než populárna, sprevádza čitateľov uprostred rôznych druhov kríz. Ubezpečujú, že kríze sa nikto nevyhne a je skutočne bežnou súčasťou našich životov. Dielo nesie podtitul Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci – a o tom to aj celé je. Nielen „suchá“ teória, ale praktické skúsenosti v rôznych oblastiach, v ktorých zažívame krízy.

V jednej kapitole spomínajú vysvetlenie slova „kríza“, ktoré sa v japončine vyjadruje dvoma znakmi: nebezpečenstvom a možnosťou. „Preto je potrebné z každej krízy vyťažiť pozitívum,“ píšu autori.

V ôsmich príspevkoch sa zameriavajú na osem rôznych tém, ktoré sú v spoločnosti často prítomné a často sú príčinou ľudských kríz – osamelé matky s problémom nezamestnanosti; pomoc ľuďom s duševnými poruchami; zdravotne postihnutí; manželské a rodinné krízy; situácia v rómskych komunitách; kňazi v kríze; pracovná migrácia žien a evanjelizačná služba vo väzniciach.

V každom príspevku sa jeho autor zameriava na vymedzenie daného pojmu, skutočnosti, problematiky, ktorú dá do kontextu s krízou ako takou; definuje príčiny krízy v danej sociálnej skupine a prikladá niekoľko kazuistík z praxe. Každá časť zároveň smeruje nielen k definovaniu danej skutočnosti, ale k vymenovaniu spôsobov pomoci a riešenia danej situácie. Nechýba ani pohľad od konkrétneho jedinca, ktorý sa v danej skupine ocitol v kríze. Z toho vychádzajú závery pre prax a každý článok uzatvára zoznam použitej literatúry.

Jednotlivé príspevky v monografii napísali Soňa Vancáková, zakladateľka a riaditeľka OZ Maják nádeje v Košiciach; Pawel Landwójtowicz, poľský kňaz venujúci sa rodinám, rodinný terapeut; Monika Nová, ktorá sa venuje rozvojovým projektom v Afrike; Michal Libant, príslušník ZVJS SR a vedúci slovensko-českého väzenského spoločenstva Dismas; Michaela Šuľová z OZ Maják nádeje, ktorá sa venuje pomoci rodinám v núdzi a poradenstvu; Valéria Horanská, zdravotná sestra a pedagogička; a napokon Ján Pčolinský, kandidát kňazstva, zdravotnícky pracovník a dobrovoľník, ktorý sa venuje aj Rómom na Luníku IX.

Vedecká monografia zrejme nie je čítaním ku kávičke či pri nedeľnom oddychu, ale verím, že môže byť nápomocná najmä tým, ktorí pracujú či už v sociálnej, psychologickej, teologickej a inej sfére, v rámci ktorej sú konfrontovaní s riešením kríz tých, ktorí sú im zverení.

 

Recenzia_Soňa Vancáková a kol.: Kríza – čo s ňou?Ukážka

Manželstvo a rodina sú v centre pastoračnej služby Katolíckej cirkvi. Zdá sa, že tento záujem sa naďalej prehlbuje, najmä v súvislosti so zmenami, ktoré sa v mnohých prípadoch stávajú príčinou oslabenia a narušenia manželských a rodinných vzťahov. V tejto súvislosti sa objavuje pojem krízy, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach a formách. Cirkev aktívne hľadá najvhodnejšie spôsoby podpory manželstva a rodiny, pričom sa opiera aj o pochopenie fenoménu kríz, ktorému život v týchto formách komunitného života podlieha.

(…)

Vyššie uvedená optika vedie mnohých k presvedčeniu o rýchlom konci a rozpade manželstva a rodiny v modernom svete. Maľujú súčasnú situáciu manželstva a rodiny v čiernych farbách a nevidia východiská z tohto takto predstaveného stavu. Zdá sa, že František navrhuje úplne odlišný pohľad na krízu, ktorý je úplne pozitívny a realistický. Pápež tak potvrdzuje zistenia mnohých psychológov.

(Vancáková, 2020, s. 104 – 105)

 

SOŇA VANCÁKOVÁ a kol.

Zakladateľka a riaditeľka OZ Maják nádeje v Košiciach, v ktorom sa od roku 2010 intenzívne venuje rodinám v núdzi. Vyštudovala katolícku teológiu a sociálnu prácu. Doktorandské štúdium zo sociálnej práce (2015) a pedagogiky (2017) ukončila na Teologickej fakulte v Ružomberku. V rámci svojej činnosti sa venuje terénnej sociálnej práci, sociálnemu poradenstvu, fundraisingu, prednáškovej činnosti na školách zameranej na formáciu charitatívneho myslenia, ako aj publikovaniu kníh z oblasti chudoby a rodiny.

Je autorkou monografií zameraných na chudobu a sociálne vylúčenie – Rodiny v núdzi (2014), Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám (2015), Rodina a pomoc štátu – realita, alebo utópia? (2015), kníh o výchove detí s ADHD – Ja sa z teba zbláznim (2018) a Stačilo! (2018). Popri práci s chudobnými sa venuje aj formácii mládeže, službe manželským párom a penitenciárnej starostlivosti.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00