#recenzia_Timothy Keller: Modlitba

#recenzia_Timothy Keller: Modlitba
Chcete vedieť, ako sa modliť? Táto kniha to síce nespraví za vás, ale môže vám v tom pomôcť.

Timothy Keller sa vo svojej najnovšej knihy Modlitba pozerá na modlitbu z viacerých uhlov pohľadu, rozsiahlym spôsobom. Vyvracia mýty o modlitbe, ponúka rôzne názory filozofov i teológov – protestantských aj katolíckych. Definuje, čo to tá modlitba vlastne je (a čo nie je) a či a ako je možné naučiť sa modliť. Modlitba ako stretnutie i rozhovor.

Stranu po strane prechádza cez to túžbu po modlitbe – pochopenie modlitby – ako sa naučiť modliť – ako prehĺbiť modlitbu – modliť sa. Modlitba ako taká, ktorá je inštinktom aj duchovným darom, bázňou, intimitou, zápasom, a predsa cestou do reality. „Modlitba je teda zároveň bázeň aj dôverný vzťah, zápas aj skutočná podstata,“ píše autor. Modlitbu iniciuje Boh a my sme tí, ktorí na ňu odpovedajú.

Prináša aj svoju vlastnú skúsenosť modlitebného života aj modlitebnú prax mnohých ďalších, neraz vychádzajúc zo Svätého písma – ako zdôrazňuje, „Biblia je celá o Bohu a preto v nej modlitbu nájdeme všade“. Potrebujeme, ba musíme sa modliť – k tomu nás autor vedie. Definuje modlitbu ako snahu „chopiť sa Boha“ a vnútorný život s Bohom má prioritu. Hovorí aj o tom, že keď počujeme modlitbu nejakého človeka, dokážeme podľa toho zistiť, či sa s Bohom skutočne často rozpráva.

Na záver ponúka aj praktické vzory niektorých ďalších pravidelných modlitieb – žalmy, príklad modlitby pred jedlom či ranná a večerná modlitba.

Hoci by táto kniha uvítala poctivejšiu jazykovú úpravu, jej obsah je vskutku pútavý a hodný miesta vo vašej knižnici.

 

#recenzia_Timothy Keller: ModlitbaUKÁŽKA Z KNIHY

Cena modlitby

Jediný čas vo všetkých evanjeliách, keď sa Ježiš Kristus modlí k Bohu, ale nenazýva ho Otec, je na kríži, keď hovorí: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ježiš stratil svoj vzťah s Otcom, aby sme my mohli mať vzťah s Bohom ako Otcom. Ježiš bol opustený, aby sa na nás naveky pamätalo – od večnosti až na večnosť. Ježiš Kristus niesol večný trest za naše hriechy. Taká je cena modlitby. Ježiš zaplatil cenu, aby Boh mohol byť naším Otcom.

Možno namietaš, pretože tvoj otec alebo matka ti krivdili. To nesmie prekážať modlitbe, pretože iba v Kristovi získaš lásku, ktorú potrebuješ, aby si napravil svoju nešťastnú rodinnú minulosť. Nie je dobré hovorí: „Prečo neboli rodičia, akí mali byť?“ Žiadni rodičia nie sú takí, akí by mali byť. Žalm 27:10 hovorím: „Hoci ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.“ Tento nový vzťah s Bohom je to, čo potrebuješ, ak máš zlé rodinné zázemie. Potrebuješ práve toto, ak sa cítiš, že si zlyhal, ak si osamelý alebo ťa zúfalstvo ťahá ku dnu. Boh, tvoj Otec, ťa podrží pre nekonečnú cenu, ktorú zaplatil tvoj Brat, Ježiš.

Rozhovor s Bohom vedie k stretnutiu s Bohom. Modlitba je jediný spôsob, ako sa učíme, čo pre nás Ježiš vykonal, ale je to tiež spôsob, ako „každodenne prijímame Božie dary“. Modlitba premieňa teológiu na skúsenosť. V modlitbe cítime jeho prítomnosť a prijímame jeho radosť, lásku, pokoj a dôveru, a tým sa mení náš postoj, správanie a charakter.

(Keller, 2020, s. 81)

 

AUTOR

Narodil sa a vyrastal v Pensylvánii. Renomovaný pastor a autor New York Times bestselleru The Prodigal Prophet (Márnotratný prorok). V roku 1989 spolu s manželkou Katky a troma synmi založil Redeemer Presbyterian Church v meste New York. Tento zbor dnes navštevuje viac ako päťtisíc pravidelných účastníkov. Pomohol založiť viac ako dvestopäťdesiat zborov po celom svete. Je autorom kníh Stretnutia s Ježišom; Bolesť a utrpenie; Viera a práca; Manželstvo; Falošní bohovia; Dáva Boh zmysel?; Márnotratný Boh. So svoju rodinou žije v New Yorku.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00