TOP
f

Kontakt

Slovo+
Požehnané čítanie

Internetový webmagazín novín Slovo+.
Denná periodicita.

Vydavateľ:
Vydavateľstvo BeneMedia
Winterova 1752/10
921 01 Piešťany

info@slovoplus.sk

IČO: 47 225 718
DIČ: 202 381 3275
IČ DPH:  SK202 381 3275

Vychádza od 1. decembra 2013 (predtým pod názvom www.cestaplus.sk).

Šéfredaktor: Martin Ližičiar, sefredaktor@slovoplus.sk

Vedúca vydania: Pavol Benka, veducivydania@slovoplus.sk
Hlavný editor: Mgr.Zuzana Verešová, editor@slovoplus.sk
Fotoeditor: Mgr.Tomáš Golha
Jazyková redaktorka: Mgr.Barbora Polomská
Webeditor: Adam Ližičiar

Redakcia:
Mgr.art.Alžbeta Mohyláková, Mgr.Zuzana Vandáková, Mgr.Jana Vilmanis, Mgr.Ruženka Dvorščáková, Ing.Jana Kasajová, Bc.Silvia Slobodníková, Lenka Tkáčová, Mgr.Lívia Trhanová, Mgr.Veronika Zamkovská

 

Fotografi:
Mgr.art Kristína Leidenfrostová, Michal Orlický