TOP
f

– Redakcia

Slovo+
Poctivé čítanie

Internetový webmagazín novín Slovo+.
Denná periodicita.

Vydavateľ:
Vydavateľstvo BeneMedia
Winterova 1752/10
921 01 Piešťany

info@slovoplus.sk

IČO: 47 225 718
DIČ: 202 381 3275
IČ DPH:  SK202 381 3275

Vychádza od 1. decembra 2013 (predtým pod názvom www.cestaplus.sk).

Šéfredaktor: Martin Ližičiar

Redakcia: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková, Juraj Švec, Petra Babulíková, Zuzana Verešová, Marcela Bagínová, Jana Vilmanis, Samuel Brečka,  Alžbeta Hrušovská