TOP
f

– Redakcia

Slovo+
Poctivé čítanie

Internetový webmagazín novín Slovo+.
Denná periodicita.

Vydavateľ:
Vydavateľstvo BeneMedia
Winterova 1752/10
921 01 Piešťany

info@slovoplus.sk

IČO: 47 225 718
DIČ: 202 381 3275
IČ DPH:  SK202 381 3275

Vychádza od 1. decembra 2013 (predtým pod názvom www.cestaplus.sk).

Šéfredaktor: Martin Ližičiar

Redakcia: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková, Juraj Švec, Petra Babulíková, Martin Vatral, Zuzana Verešová, Ľubomír Švorca, Marcela Bagínová, Jana Vilmanis, Samuel Brečka, Alžbeta Šutková, Darina Obušeková, Jana Mikolajčíková, Monika Janoťáková, Martina Šulganová, Júlia Baranišinová, Alžbeta Hrušovská