Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína

Titulná snímka: Veronika Hanulíková

Trenčín. Mladí. Priateľstvo. Božia prítomnosť. Bohatý program. Spoločenstvo. Autenticita. Život s Kristom. Radosť. Vstaň a choď. To je len desať pomenovaní, ktoré charakterizovali Národné stretnutie mládeže (NSM) T22 v Trenčíne. Posledné štyri júlové dni (28. – 31. júla 2022) sa Trenčín naplnil mladými a zasvätenými, aby spolu vytvorili jedno veľké spoločenstvo viery.

Pár čísel na úvod: stretnutia sa zúčastnilo 379 dobrovoľníkov, 1 748 účastníkov (z toho 49 kňazov, 89 rehoľných sestier a 44 rehoľných bratov). Na mieste sa registrovalo približne ďalších 70 účastníkov. Pri takomto počte si Trenčín nemohol nevšimnúť, že sa tu niečo deje.

Na čele dobrovoľníkov stál centrálny a organizačný tím, ktorého „hlavou“ bol Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS: „V organizačnom tíme máme mnoho mladých ľudí, ktorí nikdy predtým takéto veľké podujatie neorganizovali. Už počas príprav aj samotného priebehu NSM som žasol nad ich schopnosťou riešiť problémy, niesť zodpovednosť či viesť tím. Boh si používa ochotu a odvahu mladého človeka, aby vykonal svoje veľké dielo. Na konci stretnutia bolo moje srdce zaplavené hlbokou vďačnosťou voči mnohým z nich. Evanjeliovo by som povedal, že ich život je už v mladom veku napojený na Ježiša a prináša ovocie.“

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína
Snímka: Andrej Jaško
V TRENČÍNE ZAŽILI BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Štvrtok ráno. Už od doobedňajších hodín začali do Trenčína prúdiť davy mladých pútnikov. „Mnoho mladých prišlo na NSM, hoci sami nemali pomenované, čo od tohto stretnutia očakávajú. Zažili tu prijatie, priateľstvá a radosť z toho, že sú spolu a majú naplnený čas. A to je obraz Božieho kráľovstva. Boh sa chce dať poznať spôsobom, ktorý je pre každého vlastný. Verím, že sa túži dať spoznať mladým ľuďom o to viac a robí to často cez príležitosti, ktoré majú. T22 bola jednou z takýchto príležitosti a my sme mnoho ráz žasli, keď sme videli Božie konanie,“ delí sa o svoj pohľad Matúš Reiner.

Celý program bol zameraný na výšiny a cestu – pozýval mladých ľudí vstať a vykročiť na cestu za Ježišom, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie. Niesol sa v duchu verša: ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). To všetko bolo realizované skrze spoločné modlitby, sväté omše, krížovú cestu i adoráciu, svedectvá, vystúpenia rôznych populárnych gospelových spevákov či kapiel, katechézy, workshopy a diskusie, N(M)OC modlitby, EXPO povolaní, spoločné putovanie na Skalku a mnoho iného. Mladí mali možnosť zakúsiť obrovské bohatstvo Katolíckej cirkvi, ktorá je živá a mladá, spoločné sa modliť, prehlbovať svoju vieru i nadväzovať priateľstvá. To všetko sa uskutočňovalo vo veľmi radostnej a priateľskej atmosfére.

 

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína
Snímka: Petr Polanský, Človek a Viera

 

BOHATÝ PROGRAM A VÝZVA: VSTAŇ!

Otvárací ceremoniál s motívom naimského mládenca: Vstaň! privítal hostí ako Tereza Kmotorková, Augustín Dvornický, Sima Magušinová… „Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste prišli a odpovedali na tichý hlas pozvania od nášho Pána,“ povedal v úvodnej svätej omši otec biskup Viliam Judák. Po svätej omši sa viac ako dvetisíc mladých rozbehlo na sedem miest v Trenčíne v rámci N(M)OCI MODLITBY – mohli zakúsiť sedem spôsobov modlitby – tichá adorácia, taizé modlitby, moderovaná adorácia, ruženec, liturgia hodín, gréckokatolícke modlitby či chvály s projektom Godzone. Mladí ľudia doslova premodlili Trenčín. Bolo veľmi vzácne vidieť mladých, ako sa na rôznych miestach modlia – či už pokľačiačky pred Kaplnkou svätej Anny, kde bola tichá adorácia, ale jej kapacita bola veľmi malá, alebo najväčšie spoločenstvo na chválach Godzone. Okolo kostolov a kaplniek spovedali kňazi a mladí túto možnosť radi využívali. „Bola to úžasná skúsenosť. Bolo tam cítiť, že Boh tam bol,“ povedal účastník Dominik.

 

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína
Snímka: Andrej Jaško

 

Druhý deň patril doobedňajším katechézam v rámci jednotlivých diecéz. Nasledovala gréckokatolícka liturgia, v jej príhovore vladyka Peter Rusnák povedal: „Kristus sa chce s tebou rozprávať o tebe, o tvojom živote, má záujem o teba, ako žiješ, čo robíš, nad čím rozmýšľaš, aké sú tvoje túžby, kam smeruješ.“ Poobede nasledovalo Popoludnie angažovanosti – tridsaťpäť miest v Trenčíne, kde mohli mladí buď priložiť ruku k dielu (upratovanie okolo kostolov, trávenie času so seniormi, stretnutie s klientmi nízkoprahového centra či hospicu…), alebo zažiť tvorivé workshopy, napríklad s Danielom Hevierom, diskusiu na hrade s tromi kňazmi alebo simulovaný súdny proces. „Najsilnejším zážitkom pre mňa bolo stretnutie s onkologickými pacientkami, ktorým patrí môj veľký obdiv, ako vedia otvorene hovoriť o svojej chorobe a snažia sa byť vždy pozitívne,“ hovorí účastníčka Dominika.

Večer patril krížovej ceste v podaní Poetica musica, Mareka Forgáča a Tanečného divadla ATak, na ktorú viacerí mladí spomínali ako na najsilnejší zážitok. „Páčilo sa mi, že sa nám mladým na T22 snažili priblížiť krížovú cestu, sväté omše, čas v kostole, adorácia… inak, ako to bežne poznáme. Bežne by nás takýto program trošku odradil, že to bude nuda, ale urobili to úžasne,“ hodnotí účastníčka Ema.

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína
Snímka: Tomáš Fečo Človek a viera_3

 

POTLESK PRE JEŽIŠA

Tretí deň sa začal spoločnou modlitbou, v úvode ktorej sa Eva Hrešková mladých pýtala: „Kto sa už dnes ráno modlil?“ A zdvihlo sa veľké množstvo rúk. Nasledovala katechéza, ktorú viedol vladyka Cyril Vasiľ: „Všetci hľadáme kdesi svoj dom, kde sa budeme cítiť bezpečne a dobre. Hovoríme mu nebo.“ Viacerých oslovených obzvlášť zachytil práve doobedňajší program, ktorý okrem katechézy patril trom slovenským svedkom viery z minulosti: blahoslavenej Zdenke Schelingovej, Božiemu sluhovi Jánovi Vojtaššákovi a Silvestrovi Krčmérymu. Pridalo sa aj Tanečné divadlo ATak svojím stvárnením života sestry Zdenky – práve tento bod mnohých veľmi zasiahol.

Počas svätej omše sa otec biskup Jozef Haľko prihovoril prítomným aj týmito slovami: „Voliť nebo v správnej chvíli je nevyhnutnou podmienkou, aby sme po tejto zemi kráčali správnym spôsobom.“ Po svätej omši nás čakalo očakávané EXPO POVOLANÍ. Avšak všetky predpovede počasia ukazovali na ten čas dosť silný dážď. No modlitby zmôžu veľa – keď sa EXPO začalo, prestalo pršať, a znova sa rozpršalo, až keď sa mladí rozbehli na večeru. Bol to skutočne vzácny čas. Desiatky rehoľných hnutí aj rôznych organizácií svoje fungovanie predstavovali kreatívnym spôsobom. Niekoľko reholí ponúkalo kávu (Sociálne sestry, piaristi…) či cukrovú vatu, plietli sa náramky, ponúkali koláčiky, verbisti hostili pečenými červíkmi, krížové sestry skladali lietadielka a púšťali ich, mladí si mohli vyskúšať habity či iné netradičné rehoľné odevy, bolo tam množstvo aktivít, spoločných tancov a piesní. Vládla tam veľmi priateľská a radostná nálada, stánky si pozrelo aj mnoho domácich, aj starších.

 

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína

 

Koniec dňa patril večeru svedectiev a adorácii – tá mnohých oslovila a zažili v nej skutočné spočinutie v Bohu. Po skončení adorácie mladí venovali potlesk Ježišovi. „T22 bol jeden z mojich najlepších zážitkov, aké som mal. Či to bolo programom alebo spoznávaním Boha, ako pôsobí vo mne, ako on chce, ale aj spoznanie nových skvelých ľudí, ktorí tam boli. Nie je to koniec, ale začiatok,“ delí sa o svoje prežívanie účastník Matej.

 

Reportáž: Mladá a živá Cirkev uprostred Trenčína
Snímka: Tomáš Fečo Človek a viera

 

ÍSŤ A PUTOVAŤ SPOLU S MÁRIOU

Záver programu patril spoločnej pešej púti na Skalku pri Trenčíne. Neodradilo nás ani sychravé počasie a dážď, spoločne sme putovali a plnili desať úloh, ktoré nás po ceste sprevádzali. Za každou sme si spravili na šnúrke, ktorú sme na začiatku dostali, jeden uzlík, z čoho nám napokon vyšiel ruženec, ktorý bol dokončený tým, že sme naň v závere dostali malý drevený krížik. Najstaršie pútnické miesto bolo plné a hoci pršalo, vládla tam rovnaká atmosféra ako počas celého stretnutia – priateľská, radostná, jedno spoločenstvo. „Najsilnejším zážitkom bola pre mňa púť na Skalku. Nikdy som na púti nebola. Myslela som si, že to bude len nekonečné kráčanie. No opak bol pravdou. Jednotlivé brány, ktorými sme prechádzali, sa naozaj dotýkali môjho srdca a zbližovali ma s Pannou Máriou, ktorú tiež sprevádzali na ceste k Alžbete. A do tohto celého nám pršalo a mala som úplne premočené topánky. Ani by mi nenapadlo, že mi to pomôže v takej veľkej miere. Viac som si mohla uvedomiť hodnotu predsavzatia, ktoré som si dala a ktoré symbolizoval kameň. Tento kameň sme mali celou cestou v ruke a nakoniec ho odovzdali Pánovi v cieli našej púte. Ďakujem za všetko,“ podelila sa s nami účastníčka Monika.

Mladí sa zhodli na tom, že celý program T22 bol obohatením pre ich vieru, že to bolo veľmi dobré pripravené, že hoci bolo ľudí najmenej zo všetkých stretnutí, program šiel na hlbinu, zažívali Boží dotyk, bol to čas plný Božej prítomnosti, prežívali neopísateľnú atmosféru a nadviazali nemálo nových priateľstiev, zažili autenticitu aj spontánnosť i to, že ľudia boli k sebe milí a otvorení. Úsmevmi sa na T22 rozhodne nešetrilo.

„Asi najviac sa ma dotýkalo to, ako sa Pán o všetko staral. Ako bol blízko,“ vyznáva dobrovoľník Jaroslav z centrálneho tímu. „Na T22 sa dialo obrovské množstvo zázrakov a moje osobné nájdenie rehole je práve jedným z nich,“ svedčí účastníčka Karolína.

Mladí v Trenčíne zanechali svoju stopu. A odišli domov, aby vstali a vykročili na cestu za Ježišom, ktorej začiatkom bolo práve NSM T22.

 

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00