Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Prešovské misie sa konali po desiatich rokoch. Každá farnosť mala svoj vlastný misijný tím. Ide presne o jedenásť farností, ktoré zažívali neopakovateľný čas misií. Počas nich si veriaci mohli prehĺbiť vieru a duchovne načerpať. Prinášame vám atmosféru z farnosti Nižná Šebastová a tiež zo spoločného prešovského programu.

Prešovské misie sa začínali už v piatok večer, keď sa Konkatedrála sv. Mikuláša napĺňa veriacimi a spoločne s misionármi a celebrantom biskupom Bernardom Boberom symbolicky otvorili misie 2022. Následne v nedeľu každá farnosť odovzdala misionárom pomyselný kľúč od farnosti. Program bol bohatý a v každej farnosti individuálny. Pozrieme sa bližšie na program a atmosféru misií vo farnosti Nižná Šebastová, ktorá je mestskou časťou mesta Prešov.

V tejto farnosti pôsobia bratia kapucíni spolu s jednou rehoľnou sestrou – kapucínkou Agnieszkou Jarkowskou.

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Viktória Kanašová

 

Boh ťa miluje

Nedeľa s misionármi je o predstavovaní sa. Bratia kapucíni sa milo prihovárali ľuďom. Pred svätou omšou mal príhovor brat Marián Veselský, hovoril v ňom o Božej láske. Kapucínka Agneszka nás pred omšou naučila piesne, ktoré následne počas omše spievame. Všetci ako jedna veľká rodina spievame Bohu na slávu.
Postupne – počas týždňa – nám bratia rozpovedali aj svoje osobné príbehy, ako sa ich dotkol Boh, ako im dal vedieť, že ich miluje. Téma prvého dňa nám priblížila Božiu lásku.

Vždy na konci svätej omše sú dopredu pozvané deti, ktoré sa naučia jednoduchý tanec na známe kresťanské piesne, a ostatní sa pridávajú spevom. Radosť, spev a tanec detí sa rozlieha celým kostolom. Aj týmto okamihom nám Boh dáva najavo, že nás miluje.

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Mária Štefaničová

 

Byť svedkom konania Boha

Počas celého týždňa mali ľudia možnosť duchovného rozhovoru a spovede s bratmi, ktorí im radi venujú svoj čas, dávajú im možnosť obnoviť sa a vyrozprávať. „Misie sú nový štart. Majú zmysel, pretože sa ľudia môžu obnoviť. Milujem spovede, pretože vidím, ako počas nich Boh koná, a ja som toho svedkom a som za to vďačný,“ spomína brat kapucín Michal Varga, ktorý počas celých misií vypomáhal najmä so spoveďou. Po pondelkovej téme, ktorá sa venovala oblasti hriechu, mohli ľudia pristupovať k sviatosti zmierenia. Páter Michal s úsmevom odpovedá ľuďom na otázku, či ešte bude spovedať: „Samozrejme, dnes som tu do polnoci.“

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Marianna Hanobíková

 

Púť na Kalváriu

Počas celých misií majú veriaci možnosť za určitých podmienok získať úplné odpustky. Jednou z podmienok je púť na prešovskú Kalváriu. Mnohí z nich túto možnosť využili. Vydám sa na ňu ju aj ja. Kráčam po lesnej cestičke v tichu a očami sledujem jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Okoloidúci rozjímajú nad zastaveniami so mnou. Podobne je tomu tak, keď dorazím na vrchol Kalvárie a idem sa pokloniť krížu. Hľadím nežne na Ukrižovaného a pociťujem vďačnosť za to, čo podstúpil.

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Viktória Kanašová

 

Ježiš je Pán

Večerná adorácia vo štvrtok po svätej omši liečila zranené duše a otvárala cestu k odpusteniu mnohých vecí. Bola totiž venovaná odpusteniu všetkých krívd, ťažkostí či neprijatia. Ľudia sa mohli priblížiť Ježišovi Kristovi v Eucharistii a zahľadieť sa naňho zblízka. Páter Lukáš Mikovíny chodil so Sviatosťou oltárnou po kostole a ľudia si tak mohli uctiť tajomne vteleného Krista v Eucharistii blízko, na dotyk. Aj pre pátra Lukáša to bol silný moment: „Dotýkalo sa ma to a bolo to vidieť aj na tvárach ľudí. Ježiš k nim prichádzal blízko.“

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Kristián Novak

 

Stretnutie mladých v novootvorenej M-Aréne

Hudba, tanec a spev mladých ľudí sa v piatok rozliehali po celom sídlisku Šváby. Spoločne s Riekou života spievame a chválime Boha. Na tomto mieste sa s modlitbou prostredníctvom chvál stretávajú mnohí mladí po prvýkrát: „Je to pre mňa nová skúsenosť a nová forma modlitby, som rada, že som tu,“ spomína Mária, účastníčka tohto podujatia. Mladí sa zdieľali so svedectvami a nechýbali ani modlitby za mesto Prešov. V M-Aréne sa modlil za mesto aj redemptorista Michal Zamkovský, ktorý so svojím misijným tímom pôsobí na Sídlisku III. O svojom nadšení sa so mnou delí aj účastníčka Vierka: „Zažila som úžasný večer modlitieb, chvál, svedectiev a priateľských rozhovorov. Som vďačná za všetkých priateľov, ktorých som tam stretla, a hlavne za toho najlepšieho – Ježiša.“

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Žofia Zsarnayová

 

Vytváranie spoločenstva, jedlo a piesne

Sobota patrila spoločenstvu. Počas svätej omše si manželia mohli obnoviť svoj manželský sľub, ktorý im požehnal páter Karol Baran, a môžu tak nanovo začať rozvíjať svoj vzťah. Táto milá udalosť bola sprevádzaná spevom piesní v podaní sestry Agneszky a spolubratov: „Veľmi rada spievam a chvíľa obnovovania manželských sľubov je pre mňa veľmi silná a dojímavá. Keď sa ku mne ľudia spevom pridávajú, je to pre mňa čosi hlboké,“ s úsmevom spomína sestra Agneszka. Na konci svätej omše sa farníci schádzali pred kostolom, kde spoločne trávili čas. Pri dobrom jedle a rozhovoroch sa pomaly lúčili so sestrou a bratmi misionármi. Dospelí mali ešte možnosť zdieľať sa v malých skupinkách a deti mali svoj osobitný program plný hier a zábavy, ktoré tiež patria k spoločenstvu.

Po dobrom jedle a popoludní v spoločenstve bol večer v znamení piesní a radosti. Farnosť navštívili ďalší bratia kapucíni zo skupiny Kapucíni a Stanley, ktorí ľudí nielen roztancovali, ale vytvorili slovom, spevom a hraním na hudobné nástroje úžasnú atmosféru.

 

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Lukáš Mikovíny

 

Misie sa nekončia, začínajú

Nedeľnou svätou omšou sa misie oficiálne skončili. Prešovské misie sú veľká udalosť, ktorá oslovila veľký počet veriacich. Bohatý program v každej farnosti sa snažil každý naplno využiť. „Na misie sme sa v rodine veľmi tešili. Dopredu sme si do kalendára naplánovali a zapísali celý program spolu s púťou na Kalváriu. Cítim sa posilnená v náročnom období svojho života a naplnená radosťou z istoty, že Boh je vždy so mnou,“ tvrdí farníčka Júlia z farnosti Nižná Šebastová.

Na prešovskom námestí sa v nedeľu konala rozlúčková slávnostná svätá omša, ktorú celebroval pomocný košický biskup Marek Forgáč. Touto svätou omšou sa oficiálne ukončili prešovské misie, no ako hovorí páter Lukáš, misie nie sú koniec: „Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú. Vy sa dostanete do svojich robôt, rodín a škôl. My sa tam nedostaneme, ale vy môžete. Vy ste teraz tí, z ktorých Pán Boh robí misionárov.“

Reportáž z prešovských misií: Naša úloha sa skončila, vaše misie sa začínajú
Snímka: Mária Štefaničová

Titulná snímka: Viktória Kanašová

Reportáže+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00