Riaditeľ Centra pre rodinu Marián Valábek: Rodina si zaslúži rok osláv

Riaditeľ Centra pre rodinu Marián Valábek: Rodina si zaslúži rok osláv
Bratislava 4. januára (TK KBS) Don Marian Valábek, SDB je riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Už roky sa venuje službe rodinám a tým čo sa chystajú do manželstva a aj občianskemu združeniu Manželské stretnutia. Tlačová kancelária KBS s ním hovorí v súvislosti s pápežovým vyhlásením Osobitného roku rodiny „Amoris laetitia“.

Don Marian, mohli by ste nám priblížiť zámer pápeža Františka s Osobitným rokom rodiny „Amoris laetitia”?

Don Marian: Pápež sám vyhlásil, že tento Osobitný rok má za cieľ osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení. Teda netýka sa to iba Cirkvi, ale všetkých rodín celého sveta. Každá z nich môže mať z tohto roku úžitok.

Hneď po Synodách biskupov o rodinách sme sa touto exhortáciou, keď vyšla, dosť dlho zaoberali. Nie je to zbytočné zaoberať sa tým teraz, v čase pandémie? Nie je to až príliš?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00