Ročná misia so saleziánskym misijným dobrovoľníctvom

Ročná misia so saleziánskym misijným dobrovoľníctvom

Aj tento rok saleziáni don Bosca v spolupráci so SAVIO o.z. spúšťajú prihlasovanie na ročnú misiu. Saleziánske misijné dobrovoľníctvo ponúka mladým ľuďom možnosť darovať rok svojho života v službe chudobným deťom a mladým, spoznať seba samého, svoje hranice, ale aj silné stránky. Takto vyzretý človek, obohatený týmto poznaním, je potom požehnaním pre našu spoločnosť, kam sa po svojej službe vráti. „Misia ma určite naučila väčšej trpezlivosti, zažil som mnohé situácie, ktoré ma učili, ako reagovať. Nabral som skúsenosti, ktoré možno teraz neviem presne popísať, ale myslím, že ich raz v danej situácii v živote zužitkujem. Uvedomil som si, že nájsť správny a efektívny spôsob pomoci nie je jednoduché. Taktiež mi tento čas pomohol urobiť definitívne rozhodnutie kam nasmerujem svoj život“ píše dobrovoľník Kristián, ktorý sa začiatkom júna vrátil z misie v Keni, v saleziánskom rehabilitačnom centre Bosco Boys v Nairobi.

Náš dobrovoľnícky program začína ročnou prípravou na misijnú službu a skladá sa z desiatich víkendových stretnutí. Počas prípravy sa venujeme motiváciám dobrovoľníkov, ale tiež téme zdravotnej prevencie, medzikulturálnych vzťahov či rozvojovej pomoci. „Ak chceme skutočne pomáhať druhým, je potrebné byť kvalifikovaný, musíme prejsť prípravou a to bohatstvo našej ľudskej skúsenosti, si skutočne osvojiť. A na to slúži naša príprava,“ hovorí Štefan Kormančík SDB, predseda SAVIO o.z. a delegát pre saleziánske misie.

 

Ročná misia so saleziánskym misijným dobrovoľníctvom

 

Po roku príprav je dobrovoľník dostatočne pripravený na život na saleziánskej misii v krajinách ako Angola, Keňa, Tanzánia, Južný Sudán alebo Luník IX v Košiciach. Pozývame vás vydať sa s nami na DOBROdružnú cestu, na ktorej dostanete viac ako darujete.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez prihlasovací formulár do 20. septembra 2022 a všetky potrebné informácie nájdu na našej stránke www.savio.sk alebo si môžu prečítať skúsenosti minuloročných dobrovoľníkov na www.dobrovolnic.saleziani.sk

V prílohe posielam elektronickú formu plagátu s linkom na prihlasovací formulár. V prípade záujmu o rozhovor s dobrovoľníkmi, ktorí sa aktuálne vrátili zo svojej misie (Tanzánia, Južný Sudán a Keňa) nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: +421 903 291 466.

 

SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. Práca dobrovoľníkov je priamym prejavom solidarity a neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít. Vysielame ich do rôznych krajín a zapájame do programov na Slovensku. 

 

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00