P. Kossey o boji kresťanských spoločenstiev s koronavírusom

P. Kossey o boji kresťanských spoločenstiev s koronavírusom
Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey v rozhovore s Pavlom Demešom rekapituluje uplynulé mesiace z hľadiska snahy kresťanských organizácií pomôcť v boji s epidémiou koronavírusu.

Kedy a prečo sa rozhodlo FKI zapojiť do boja s pandémiou?
Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií. Spolu s ďalšími kresťanskými spoločenstvami citlivo a rýchlo zareagovalo na bezprecedentnú situáciu vyvolanú pandémiou Covid-19 a snaží sa svojím dielom prispieť pri prekonávaní tejto náročnej skúšky. V dňoch 24. a 25. marca sme mali pripravené verejné podujatia v Bratislave a Košiciach, ktoré mali pripomenúť odkaz Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988. V dôsledku šíriacej sa koronavírusovej infekcie sme boli nútení ich zrušiť. Ako istú náhradu sme zvrejnili vyhlásenie, z ktorého si dovolím zacitovať: „V najbližšom období, ale aj inokedy, bude veľmi potrebná SOLIDARITA: zdravých s chorými; bežných občanov s lekármi, sestrami a zdravotníckymi pracovníkmi; tých, čo majú ochranné pomôcky, s tými, ktorí si ich nedokážu zabezpečiť; tých, čo si udržia prácu, s tými, ktorí ju stratia; zamestnávateľov so svojimi zamestnancami ale rovnako aj zamestnancov so svojimi zamestnávateľmi; tých, čo majú zásoby, s tými, ktorým sa minuli; tých, ktorí dokážu poslúžiť svojim susedom, s tými, ktorí sú na ňu odkázaní; tých, ktorí sa už narodili s tými, ktorí sa iba majú narodiť…Súčasná situácia nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli navzájom viac ľuďmi. To je podmienka, aby sme prežili.

Aké typy aktivít doposiaľ robili vaše členské organizácie?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00