Rozpad manželstva / Keď sa rozvedený katolík rozhodne žiť sviatostný život, je to hrdinstvo

Rozpad manželstva / Keď sa rozvedený katolík rozhodne žiť sviatostný život, je to hrdinstvo
Martina Bernátová je rozvedená katolíčka. Dnes pomáha ľuďom v podobnej situácii nájsť si svoje miesto v živote a Cirkvi.

Martina Bernátová si pred rokmi prešla civilným rozvodom. Dnes ako vedúca trnavského spoločenstva Nová Nádej pomáha iným rozvedeným na ich ceste viery. Bola by rada, keby aj s jej pomocou vznikla na Slovensku Cirkvou schválená jednotná platforma pomoci rozvedeným. 

V rozhovore pre Postoj hovorí o trápeniach, ktorými si dnes prechádzajú mnohé manželstvá, o zraneniach z rozvodu, manželskej nulite, ale aj pocitoch nepochopenia či opustenosti, ktoré trápia rozvedených v Cirkvi.

 

Ako ste sa dostali k službe rozvedeným katolíkom?

Sama som si prešla civilným rozvodom a v čase, keď som si prechádzala ťažkým obdobím, som nevedela na koho sa mám obrátiť. Pripadala som si v tom sama. V tom čase som prešla aj obrátením. Tým, že som bývala v Trnave, obracala som sa na tamojšie spoločenstvá, kde som síce zažila prijatie, ale hľadala som niečo viac. V Centre pomoci pre rodinu prichádzali na modlitby matiek taktiež zväča rozvedené ženy. Aj ony mi hovorili o týchto pocitoch a potrebe založenia nejakého spoločenstva.

 

Dovtedy nebola pre rozvedených možnosť stretávať sa a podeliť sa so svojimi starosťami?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00