Rozsvieťme spolu Slovensko Sviečkou za nenarodené deti

Rozsvieťme spolu Slovensko Sviečkou za nenarodené deti
Už 18 rokov Fórum života spolu s partnermi a dobrovoľníkmi z celého Slovenska organizuje Sviečku za nenarodené deti. Organizátori pozývajú všetkých 2. novembra k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov. V rámci kampane sa predávajú sviečky. Finančné prostriedky budú použité aj na konkrétnu pomoc tehotných matiek, dievčat ako aj na pomoc rodín a jednotlivcov.

„Symbolické sklenené a plastové sviečky s logom Sviečky za nenarodené deti budú počas októbra dobrovoľníci ponúkať v kostoloch, školách, spoločenstvách a na mnohých ďalších miestach. Ich kúpou a zapálením môžu dať ľudia najavo, že im záleží na živote. Najviac tým urobia gesto tak veľmi potrebnej podpory konkrétnej pomoci, ktorá už roky úspešne funguje a robí veľa dobra v našej spoločnosti,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Okrem vzdelávacieho a duchovného charakteru má teda kampaň aj rozmer solidarity, vďaka ktorej sa rozvíjajú projekty Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a Snine, sieť pomoci v rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti a množstvo ďalších aktivít na poli prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci. „Centrum konkrétnej pomoci Femina v Leviciach sídli priamo v budove nemocnice. Podarilo sa nám vybudovať dôveryhodnú poradňu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v regióne neslávne známom vysokou mierou potratov. Som presvedčená, že projekty tohto druhu naozaj majú zmysel a hýbu spoločnosťou. Celý ten balík konkrétnej pomoci, ale aj vzdelávacích a legislatívnych aktivít je to, čo doslova dokáže meniť myslenie ľudí a zachraňovať životy. Naša práca má zmysel a všetkým, ktorí to chápu a podporujú nás, zo srdca ďakujeme,“ hovorí poradkyňa levického centra Anna Siekelová.

Osemnásty ročník Sviečky za nenarodené deti nadväzuje aj na predchádzajúci úspešný ročník, v rámci ktorého 581 dobrovoľníkov rozdistribuovalo 111 793 sviečok na  802 rôznych miest. Fórum života vzhľadom na situáciu spôsobenou pandémiou Covidu-19 dáva do pozornosti  aj možnosť zapáliť virtuálnu sviečku na webovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. „Ďakujeme všetkým darcom, ktorí si zakúpia sviečku či už virtuálnu alebo fyzickú.  Verím, že aj tento rok sa nám podarí ešte viac rozsvietiť Slovensko,“ uvádza Martin Agner z Fóra života s odporúčaním, aby ľudia sledovali sociálne siete a internetovú stránku kampane, kde sa priebežne budú aktualizovať informácie.

Sviečka za nenarodené deti sa stala inšpiráciou pre rovnomenný pro-life projekt v susednom Rakúsku, kde sa predaj sviečok bude realizovať prvýkrát. Organizátori tiež naplánovali tradičný Večer milosrdenstva, ktorý sa uskutoční v Leviciach. O ďalších podujatiach alebo prípadných zmenách vzniknutých pandemickou situáciou budeme informovať.

Informovala: Danka Jacečková

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00