Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme
Založil hnutie Modlitby za kňazov, ktoré pri návšteve pápeža Františka na Slovensku dostalo od Petrovho nástupcu požehnanie. Čo je cieľom tohto hnutia a ako vzniklo? Viac nám povedal jeho zakladateľ Samuel Brečka.

Kde sú začiatky hnutia Modlitieb za kňazov (MZK)?

Ak by som to zobral „od podlahy“, tak niekedy okolo roku 1992. To bol rok, keď som spolu s manželkou Jankou dal – ako pôvodne neveriaci – konečne Bohu v srdci priestor. Veľkou mierou k tomu prispel kňaz z bratislavskej Vrakune – otec Augustín Drška. On bol náš prvý kňaz v živote. Priznávam, že sme si ho zidealizovali a podľa neho posudzovali aj ďalších kňazov. Aby ste mi dobre rozumeli, teda nášmu vtedajšiemu zmýšľaniu, treba si predstaviť dvoch mladých nadšených ľudí, ktorí práve objavili raj na zemi. V Bohu, ale aj ľuďoch, s ktorými sme sa začali v Cirkvi stretávať. No to sme ešte nevedeli, že s rajom sa spája aj hriech, ktorý do neho vstúpil. Ako čerství obrátenci sme si všímali, že veriaci okolo nás nežijú úplne podľa evanjelia. Dokonca ani kňazi. Že ani my nie, to sme si vysvetľovali tým, že sme len na začiatku svojho obrátenia. Boli sme krásne nadšení, ale do istej miery aj naivní. A teda v takomto nastavení sme si všímali rôzne bolesti a trápenia kňazov.

 

Ako to pokračovalo ďalej?

Odvtedy sme v živote stretli veľa kňazov. Radostných, ale aj takých, ktorí vyslovene „kričali do sveta“, že nutne potrebujú pomoc. Odozva však nie vždy prichádzala taká, akú by si predstavovali. Stretávali sa skôr s frflaním, kritizovaním… Samozrejme, že tento spôsob „pomoci“ nemohol priniesť dobré ovocie.

 

Čo ste s tým spravili?

V roku 2006 som v srdci už jasne vnímal, že ma Boh volá modliť sa za kňazov hlbšie a systematickejšie. O dva roky neskôr som nabral odvahu a oslovil chlapov zo spoločenstva Modlitby otcov, kam som chodil, s otázkou, či by sa chceli ku mne pridať a modliť ešte aj na iný úmysel. Odvtedy sme sa začali stretávať v malom spoločenstve piatich rodín, ale aj v Národnej svätyni v bazilike v Šaštíne. Neskôr sa spoločenstvo rozšírilo na celé Slovensko. Dnes sme už hnutie. V roku 2018 bolo MZK oficiálne schválené Cirkvou v zmysle Kódexu kánonického práva otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

 

BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA, MÁRNE NAŠE NAMÁHANIA

Aké sú činnosti tohto hnutia?

Tá základná je modlitba. Všetko ostatné je odvodené. Lebo, ako sa hovorí, bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. Ale aby som bol aj trochu konkrétny – napríklad v Advente navštevujeme starých a chorých kňazov, aby sme ich potešili, povzbudili. V domovoch pre nich určených, v sociálnych zariadeniach alebo v domácnostiach, kde bývajú. Je to aj v súlade so slovami Svätého Otca Františka z októbra 2013, keď povedal: „Často počujem, že sa robí púť do svätyne Panny Márie, svätého Františka, svätého Benedikta… Púte! Ale som zvedavý, či my kresťania máme chuť urobiť jednu návštevu, bude to skutočná púť! Do tých sanktuárií svätosti a apoštolskosti, ktorými sú opatrovateľské domy pre starých a chorých kňazov a rehoľné sestry.“

Naše malé spoločenstvá MZK, ktoré máme po celom Slovensku, tiež pomáhajú kňazom podľa potreby v tých farnostiach, kde pôsobia. Prvoradou činnosťou však zostáva modlitba.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

 

Organizujete aj nejaké spoločné modlitbové podujatia?

Asi najznámejšie modlitbové podujatie, ktoré organizujeme, je každoročná štyridsaťdňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Vždy od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. septembra, sa jednotlivci, ale aj celé farnosti zapájajú do modlitieb a obiet za kňazov. Ako vyvrcholenie tejto akcie býva v bazilike v Šaštíne Púť za kňazov. Bude aj tento rok, už o niekoľko dní – 23. októbra.

 

Máte aj nejaké iné hlavné ciele okrem samotných modlitieb za kňazov?

Máme za cieľ rozšíriť túto myšlienku, potrebu modliť sa za kňazov na celé Slovensko. Aby pri každej farnosti bolo malé spoločenstvo MZK, ktoré by sa pravidelne stretávalo, modlilo a podporovalo svojho duchovného otca. A, samozrejme, aj ďalších kňazov.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

 

SVÄTÉMU OTCOVI SA ROZJASNILA TVÁR

Dostali ste možnosť predstaviť Modlitby za kňazov aj Svätému Otcovi Františkovi pri jeho návšteve Slovenska. Aké bolo toto stretnutie? Ako reagoval pápež?

Tak to bola veľká milosť… Stretnutie sa uskutočnilo po svätej omši v Šaštíne, v „zákulisí“ za hlavným liturgickým priestorom. Som veľmi vďačný za možnosť osobne v krátkosti predstaviť hnutie MZK. Práve v ten deň, 15. septembra, každoročne začíname štyridsaťdňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Svätému Otcovi som túto súvislosť vysvetlil aj s tým, že do baziliky v Šaštíne sa ešte vrátime 23. októbra na Púť za kňazov. Svätému Otcovi sa rozjasnila tvár, zväčšili oči a úsmev tak, ako to všetci poznáme. Vyjadril uznanie nad službou, ktorú naše hnutie robí. Na záver som mu daroval maľovaný keramický hrnček s logom hnutia a náš modlitebník.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

 

Aké ocenenie ste od pápeža Františka dostali?

Najväčším darom bolo požehnanie pre hnutie Modlitby za kňazov, ale aj pre samotnú pôstnu akciu za kňazov, o ktoré som ho poprosil. Verím, že požehnanie od Kristovho námestníka prinesie nové nadšenie pre službu kňazom. Dostal som od neho ešte aj pamätnú medailu ako spomienku na osobné stretnutie.

 

Čo znamenajú Modlitby za kňazov pre vás konkrétne?

Radosť. Zo služby a najmä zo spojenia s Ježišom. Milosť, o ktorú prosím pre kňazov, preteká mojím srdcom, a preto, samozrejme, ovplyvňuje a premieňa aj mňa. Som za to veľmi vďačný.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

 

AK SA DOZVIEME, ŽE NIEKDE KŇAZ POTREBUJE POMOC, IDEME NA KOLENÁ

Akú máte odozvu zo strany kňazov?

Často ani len netušia, že sa za nich modlíme. Ak sa dozvieme, že niekde kňaz potrebuje pomoc, ideme na kolená… V prípade, že nám napíše kňaz, ktorý prežíva krízu, prípadne má zdravotné problémy, alebo iné starosti, zvykne sa nám poďakovať. Väčšinou však zostávajú naše príhovorné modlitby v skrytosti.

 

Máte nejaké vzácne spomienky, ktoré súvisia s MZK?

Za všetky spomeniem jednu z roku 2015. Mladá žena Magdaléna si v čase štyridsaťdňovej reťaze pôstu a modlitieb urobila zoznam kňazov, za ktorých sa rozhodla obetovať každodenné trápenia. Štyridsať malých papierikov s menami zamiešala a vložila do obálky. Každé ráno vybrala jeden. Hneď prvý deň si vytiahla kňaza Karola. Nemala na neho najlepšie spomienky. Tie sa týkali najmä času, keď pôsobil v ich farnosti. Povedala si, že mu odpúšťa všetky chvíle, keď jej aj nevedomky ublížil, a obetuje ten deň za neho. Na druhý deň sa dozvedela, že si otca Karola práve v tom čase povolal k sebe Pán. Takto krásne ho vyprevadila do večnosti.
Toto sú chvíle, ktoré si v hnutí MZK radi pripomíname. Je to dôležité preto, aby sme verne vytrvali v tejto službe. Je veľmi potrebná.

 

Ako sa môžu ľudia ku vám pridať?

Máme vytvorenú takzvanú emailovú modlitbovú skupinu, kde asi raz za mesiac, alebo podľa potreby, rozposielam konkrétne modlitbové úmysly za konkrétnych kňazov. Samozrejme, vo všetkej diskrétnosti. Záujemcovia môžu napísať na adresu [email protected]. Pošlem základné informácie aj modlitebník nášho hnutia. Modlitebník je pre tých, ktorí sa chcú zjednocovať pri spoločných modlitbách v malých spoločenstvách, ktoré fungujú na spôsob Modlitieb matiek či Modlitieb otcov. Ale žiadajú si ho aj jednotlivci, ktorí v ňom nachádzajú návod, ako by sa za kňazov mohli modliť. Ak sa chce niekto zapojiť do práve prebiehajúcej pôstnej akcie, môže sa o nej dozvedieť na www.postaputzaknazov.sk. Je tam všetko potrebné, aj tohtoročný program Púte za kňazov.

 

Samuel Brečka z Modlitieb za kňazov: Kňazi často ani netušia, že sa za nich modlíme

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00