Sčítanie ľudu ako príležitosť

Sčítanie ľudu ako príležitosť

Je dôležité prihlásiť sa ku svojej viere aj pri sčítaní obyvateľstva. Samozrejme, bude to mať vplyv na množstvo vecí. Ak nám záleží na tom, aby budúcnosť našej krajiny mala miesto pre kresťanské hodnoty, aby hlas veriacich a ich svedectvo nezaniklo v hluku sveta, vyjadrime aj pri tejto príležitosti, že sa hlásime k svojmu vierovyznaniu. Samozrejme, ide o občiansku záležitosť. Je však legitímna a dá sa pochopiť, že pre fungovanie spoločnosti potrebná.

Zaujímavou súvislosťou v tomto kontexte je, že ani Svätá rodina neodmietla „sčítanie ľudu“, ktoré sa konalo za čias cisára Augusta. Ba dokonca sčítanie spôsobilo, že sa Boží Syn narodil práve v Betleheme. Jozef s Máriou to mali vo svojich časoch náročnejšie: napriek tehotenstvu sa museli vybrať do mesta Jozefovho pôvodu, kde pre nich ani len nebolo miesta v hostinci…

V princípe teda nik z nás nemusí odmietať súčasnú požiadavku štátu na sčítanie obyvateľstva, o to skôr, že dnes si to vyžaduje len minimálnu námahu. Úskalia, ktoré môžu byť so sčítaním spojené, sa podľa mňa dotýkajú dvoch oblastí. Prvou je elektronická forma – horšie dostupná pre starších ľudí a tých, ktorí nie sú s modernými technológiami „spriaznení“. Práve tam však my mladší máme možnosť prejaviť solidaritu, pomôcť, opýtať sa, kde a ako môžeme byť užitoční. Treba prejaviť záujem a pri tej príležitosti nadviazať kontakt, aby sme boli nápomocní aj s ďalšími vecami. Druhým úskalím je zasa presvedčenie, že je nás dosť. Že veď ostatní sa prihlásia, ja až tak nemusím. Určite poznáte to rozprávanie o svadbe, na ktorú mal každý hosť doniesť džbán vína, a to sa dalo do spoločného. Ale niekomu napadlo: ja prinesiem vodu, veď to sa v tom množstve stratí. Vieme, ako to dopadlo…

Vezmime aj pri sčítaní zodpovednosť každý sám za seba, prihlásme sa k viere a majme odvahu o tom povedať aj medzi ľuďmi. Svetská vec sa tak stane príležitosťou hovoriť o Bohu, možnosťou vydať svedectvo o viere a povedať ľuďom, prečo je pre nás dôležitá, a teda aj šancou evanjelizovať. Využime to.

Martin Kramara, hovorca KBS

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00