Sedem. Sedemdesiatsedem

Sedem. Sedemdesiatsedem
Vďačnosť. Radosť. Pokora. Zodpovednosť.

Toto všetko sa mi objavuje v srdci, keď pozerám nazad. Je december, rok 2020. A dešifrujem v tom všetkom Božie stopy – niekedy sú viditeľné a jasné, inokedy sa nám odkrývajú až s odstupom času. Ale… vždy tam sú.

 

Vaším najväčším darom nie sú vaše dary, ale vaše odovzdané áno ako odpoveď na otázku, či sa chcete stať priestorom pre Boha.

Ann Voskampová

 

Sedem rokov. Pred siedmimi rokmi sme spustili do online sveta webový magazín cestaplus.sk (ktorý sa neskôr premenoval a zjednotil názvom s našimi novinami Slovo+). Prvým článkom bol rozhovor so saleziánom Mariánom Valábkom o rodine, manželstve či výchove a za prvý mesiac nás čítalo viac ako 100 000 ľudí. Úprimne, tieto čísla nás zaskočili , no prežívali sme vďačnosť, že tieto hodnotné názory a ľudí môžeme šíriť do mnohých domácností na celom Slovensku, ale i vo svete.

Sedemdesiate siedme číslo. V rukách držíte sedemdesiate siedme číslo od začiatku vydávania novín Slovo+ (jeho nulté číslo prišlo medzi nás v decembri 2016) a tiež nás v tieto dni sprevádza vďačnosť, že mesačne chodí Slovo+ do stoviek rodín, viacerých chrámov a kresťanských predajní na Slovensku.

Dnes číta náš web mesačne 150 000 čitateľov a noviny prejdú cez ruky 10 000 čitateľov. No čísla nie sú tie najpodstatnejšie, aj keď ukazujú zmysel (aj ekonomický) toho, čo robíme.  Najviac dávajú zmysel vaše riadky, spätná väzba či maily, keď vás nejaký text osloví, povzbudí, ale aj (a skutočne sa to stáva) zmení život. A priznávame sa, že aj my sme často žiakmi spolu s vami – drahí čitatelia –, keď môžeme v našom obsahu spoznávať vzácnych ľudí a ich svety.

Naše začiatky a výročia sa vždy spájajú s Adventom – obdobím, keď sa zameriavame na stretnutie s novonarodeným Ježiškom, keď čistíme svoje srdcia i úmysly, keď premýšľame nad tým, čo je v živote podstatné a čo treba „upratať“.

Aj tieto noviny k vám prichádzajú v Advente, aby sme spoločne kráčali až k vianočným sviatkom. Milí čitatelia, prajeme vám, aby Svetlo, ktoré prežiarilo tmu, zasvietilo aj vo vašich domovoch, zohrialo chladné oblasti vašich životov a skrehnuté, studené vzťahy. Vyprosujeme vám požehnané vianočné sviatky 2020!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00