Separujeme v domácnosti: Zmesový odpad je posledná voľba

Separujeme v domácnosti: Zmesový odpad je posledná voľba
Praženica z posledných vajec pre otca, jogurt s ovsenými vločkami pre mamu. Tuniak, syr, olivy a zelenina pre dcéru, hrianky s džemom pre syna. K tomu káva, čaj, mlieko. Po správnosti by aj po takýchto rozmanitých raňajkách mal kôš na zmesový odpad ostať nedotknutý.

Ak sa vám to nepozdáva, je načase osviežiť si vedomosti o triedení komunálneho odpadu. Čo všetko z odpadu našich domácností možno odseparovať?

 

Rolky z toaletného papiera, obaly od vajec. Triedime ich do kontajnera na papier. Hoc donedávna tomu tak nebolo, technológie nakladania s odpadom pokročili a dokážu si poradiť už aj s týmto typom papiera. Obaly od vajec tiež možno darovať chovateľom hydiny, ktorí ich môžu využívať ďalej.

Kartón. Patrí medzi papier. Škatule treba rozložiť, prípadne aj narezať, aby sa ich objem zmenšil na minimum. Pozor na škatule od pizze – ak sú znečistené či mastné, patria do zmesového odpadu.

Viečka z jogurtov a smotany, alobal, hliníkové obaly zo syrov, čokolád a čajových sviečok. Zbavené zvyškov jedla a nečistôt patria medzi kovy. Rovnako ako kovové vrchnáky a viečka zaváraninových pohárov.

Plechovky, konzervy – pevné i mäkké – od paštét. Triedime ich do kontajnera na kovy, pred vhodením je potrebné stlačením zmenšiť ich objem, ak je to možné.

 

Separujeme v domácnosti: Zmesový odpad je posledná voľba

 

Kovové obaly z deodorantu, peny na holenie, laku na vlasy a inej kozmetiky a drogérie. Po odstránení plastových častí – najčastejšie vrchnáka a dávkovača – patria do nádoby na kovy.

Sieťky a plastové obaly z ovocia a zeleniny. Triedia sa do kontajnera na plasty. Ekologickejšou voľbou môže byť kúpa nebaleného ovocia v skutočne želanom množstve, ktoré si zabalíte do vlastného látkového či sieťkovaného vrecka.

Polystyrén. Menšie množstvo možno vložiť do kontajnera na plast, väčšie množstvo polystyrénu treba odovzdať na zbernom dvore. Iné je to v prípade termoobalov od jedla, podložiek od mäsa a syra. Ani ich dôkladné umytie totiž neodstráni tuk, ktorý sa dostal do štruktúry materiálu. Preto patria do zmesového komunálneho odpadu.

Viacvrstvové nápojové obaly. Ak máte v meste či obci oranžový kontajner, je tam práve na triedenie viacvrstvových nápojových obalov. Známejšie sú pod názvom tetrapak alebo purepak a najčastejšie v nich je balené mlieko, mliečne výrobky, džúsy, omáčky. Triedime ich očistené, stlačené a podľa možnosti uzavreté. Ak oranžový kontajner nemáte, zrejme ich triedite spolu plastmi. Inštrukcie nájdete na webovej stránke obce alebo mesta.

Zaváraninové poháre, nevratné fľaše od nápojov, sklenené obaly. Zbavené viečok alebo vrchnákov patria do nádoby na sklo. V prípade fliaš od kuchynského oleja je dôležité ich neumývať, pretože olej vyplavený do vody je problematický v rámci procesu čistenia odpadových vôd i pre samotnú kanalizačnú sieť. Etikety nie je potrebné odstraňovať.

 

Separujeme v domácnosti: Zmesový odpad je posledná voľba

 

Papierové čajové vrecko. Ak ste sa uistili, že vrecko má naozaj papierový pôvod, možno ho po odstránení kovovej spinky a šnúrky uložiť do kompostu.

Kávový odpad. Taktiež patrí do kompostu, prípadne priamo do záhradky ako výživné hnojivo. Káva totiž obohatí pôdu o dusík, fosfor, draslík a horčík.

Škrupiny od vajec. Aj tie patria do kompostu, prípadne do nádoby na bioodpad, ak takú máte vo svojom okolí k dispozícii.

Použité kuchynské oleje a tuky. Jedinou správnou možnosťou je ich odovzdať – na zberný dvor alebo do samosprávou vyhradenej nádoby, pri podomovom zbere, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. V žiadnom prípade nepatria do kanalizácie ani do zmesového odpadu.

Žiarivky, LED žiarovky, batérie, elektrospotrebiče. Ide o nebezpečný elektroodpad. Možno ho odovzdať na zbernom dvore alebo v miestach spätného zberu, ktorými sú najmä elektropredajne, predajne svietidiel a predajne batérií.

Lieky. Exspirované lieky je potrebné vo vnútornom obale (fľaška, tuba, blister) odovzdať v lekárni. Verejná lekáreň má povinnosť ich od vás prevziať. Netýka sa to však iného tovaru zakúpeného v lekárni, ako je kozmetika, zdravotné pomôcky, vitamíny a iné výživové doplnky.

Plastové zubné kefky. Bez ohľadu na značku ich môžete priniesť na zberné miesta spoločnosti Curaprox. V rámci projektu Eko Alarm sú z nich vyrábané koše na triedenie odpadu, ktoré sa distribuujú vybraným školám. Spolu s osvetou o triedení odpadu, samozrejme.

 

Systém triedenia odpadu na Slovensku nie je plne jednotný, existuje viacero variantov kombinovaného zberu. I samotný zber a spracovanie odpadu zabezpečuje niekoľko poskytovateľov, preto je vhodné riadiť sa miestnymi špecifikami a informáciami uvedenými na konkrétnych kontajneroch.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00