Sexuálne zneužívanie – problém Cirkvi alebo celej spoločnosti?

Sexuálne zneužívanie – problém Cirkvi alebo celej spoločnosti?

Vedeli ste, že najviac prípadov sexuálneho zneužívania sa deje v rodinnom prostredí? Po ňom nasleduje prostredie priateľov, školy či Cirkvi. Pozrime sa spoločne na niekoľko údajov a čísel zo Slovenska i sveta.

Postupne sa téma sexuálneho zneužívania v Cirkvi a všeobecne vo svete intenzívnejšie otvára. V dnešnej dobe už existujú mnohé výskumné tímy či organizácie v rámci Cirkvi, ale i mimo nej, ktoré sa tejto téme venujú. Pozrime sa na ich štatistické výsledky výskumov.

Sexuálne zneužívanie mimo Cirkvi

Najčastejším cieľom sú práve deti, potom ide o dievčatá vo veku do 15 rokov. Zo zistených štatistík z reprezentatívneho výskumu, ktorý prebehol v roku 2017, prevalencia násilia páchaného na deťoch 8. a 9. ročníka na Slovensku ukázala, že sa sexuálne násilie dialo najčastejšie zo strany blízkych ľudí dieťaťa. Najčastejšie žiaci označili ako páchateľa jedného z rodičov (191 detí) a plnoletého brata staršieho ako 18 rokov (41 detí). Prípadov, v ktorých sa vyskytuje iná dospelá osoba, ktorá bola páchateľom, bolo 15 a 9 detí uviedlo, že boli vystavené zo strany týchto osôb závažnému sexuálnemu násiliu. Celkový počet detí, ktoré zažili sexuálne násilie, zo skúmanej skupiny sa môže pohybovať v počte 2 300 až 3 500 detí.
Ak sa pozrieme na štatistiky zo Slovenska od roku 2010 po rok 2016, čísla nám ukazujú, že vieme o 3 717 zneužitých ženách. Každý rok je teda na Slovensku spomedzi obetí približne 500 žien.
V rámci štatistík európskych štátov zažila viac ako jedna z desiatich žien (spolu 12 %) istú formu sexuálneho zneužívania v spomínanom ohraničenom veku. Zhruba 27 % žien malo skúsenosť s nejakou formou zneužívania v detstve.
Ako je na tom prostredie Cirkvi?

Slovensko od roku 1989 zaznamenalo 20 oficiálne nahlásených prípadov sexuálneho zneužívania v Cirkvi. Väčšina z obvinených kňazov bola odsúdená na laicizáciu, teda zbavenie kňazských záväzkov. Skutočné čísla sa môžu však líšiť a obetí je pravdepodobne viac. Mnohé z nich zo strachu alebo z iných dôvodov nenahlásia túto udalosť alebo môžu byť predčasne vyhlásené za nedôveryhodné.
V Českej republike za rovnaké obdobie skončilo na súde 53 prípadov. V okolitých štátoch, napríklad v Poľsku, bolo od roku 2018 do roku 2020 oficiálne nahlásených 368 hlásení o sexuálnom zneužívaní.

Alarmujúce čísla z Francúzska

Vo francúzskej Katolíckej cirkvi bola v roku 2021 zverejnená správa o sexuálnom zneužívaní maloletých, v ktorej sa spomína približne 216-tisíc prípadov zneužívania za posledných 70 rokov. Väčšina týchto obetí boli chlapci vo veku 10 až 13 rokov. V prepočte na jednotlivých kňazov sa mohol počet obetí na jedného kňaza vyšplhať až na číslo 150 obetí. Vedúci vyšetrovania Jean-Marc Sauvé uviedol vo vydanej správe, že Katolícka cirkev je po kruhu rodiny a priateľov prostredím, ktoré má najvyššiu prevahu sexuálneho násilia.

Ani v Cirkvi nie je úplne priaznivá situácia, čo sa počtu prípadov týka, ale dnes už čoraz viac prináša riešenia a vylepšuje proces vyšetrovania týchto prípadov. Jedným dychom treba dodať, že sexuálne zneužívanie sa objavuje vo vysokých číslach v celej spoločnosti a najviac tam, kde by sme ho určite nečakali – v rodinách. 

(Snímka: Pexels)

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00