Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy

Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy
Existuje dôležitý rozdiel medzi láskou ako túžbou a láskou ako dobrodením. Kým láska vo forme túžby hovorí: „Túžim po tebe ako po dobre,“ dobročinná láska hovorí: „Túžim po tvojom dobre – túžim po tom, čo je dobré pre teba.“

Autor: Christopher West

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Najzákladnejšou vášňou je láska, ktorú vyvoláva príťažlivosť dobra. Láska vzbudzuje túžbu po neprítomnom dobre a nádej na jeho dosiahnutie. Toto hnutie sa završuje v pôžitku a radosti z vlastneného dobra.“ (KKC, 1765) Svätá pravda – všetci máme skúsenosť, akú radosť získavame, ak po niečom túžime a keď tú dobrú vec konečne získame do vlastníctva.

Láska ako túžba sama osebe nie je problémom ani poruchou, ale je nekompletná. Aby láska bola naplno láskou, musí byť vyvážená žičlivou láskou. Majúc na mysli predovšetkým manželskú lásku, pápež František poznamenáva, že láska „sa nemôže znázorňovať len ako ušľachtilé a obetavé darovanie, v ktorom sa každý zrieka akejkoľvek osobnej potreby a stará sa len o dobro druhého, celkom bez vlastného uspokojenia. Pamätajme na to, že skutočná láska vie od druhého aj prijímať a je schopná akceptovať vlastnú zraniteľnosť i to, že má svoje potreby; s úprimnou a šťastnou vďakou sa nezrieka prijatia telesných prejavov lásky v pohladení, objatí, bozku a sexuálnom spojení.“ (Amoris Laetitia, 157)

 

Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy

 

Predsa však osoba, ktorá skutočne miluje, netúži len po svojom vlastnom dobre, ale po dobre toho druhého, a to bez postranného úmyslu alebo sebeckého pohľadu. Toto je podľa Svätého Otca láska nad lásky a prináša tiež najväčšiu vnútornú radosť.

Navždy si budem pamätať deň, keď som si uvedomil, že moja manželka Wendy (s ktorou sme svoji dvadsať rokov) ma miluje takouto nestrannou žičlivou láskou. Tak veľmi ma to prekvapilo, že som ledva dokázal uveriť, že to môže byť pravda.

Wendy a ja sme boli počas vysokej školy v rovnakom okruhu priateľov. Ja som však ani len netušil, že ona sa počas zhruba troch rokov modlila a dúfala, že jedného dňa budem jej manželom. To, že som bol voči nej slepý, vyplývalo z môjho záujmu o inú osobu v tej skupine, o Lauru. Rôzne vonkajšie faktory (najmä jej otec) nám s Laurou bránili, aby sme vôbec začali oficiálne spolu chodiť, pričom celá tá zamotaná záležitosť mi bola zdrojom veľkej bolesti.

Vzťah s Wendy začínal byť vážnejší a raz sa ma spýtala, prečo som s Laurou nikdy nechodil. Za seba som sa veľmi zdráhal niečo o tom povedať, pretože som sa práve dozvedel, aký záujem o mňa mala Wendy po celý ten čas, čo som sa ja motal okolo Laury. Zo skúseností s inými ženami som si bol istý, že ak o tom Wendy porozprávam, zapríčiním len jej neistotu, žiarlivosť a smútok. No zdalo sa, že úprimne chce o tom vedieť, a tak som sa jej napokon zdôveril s celou tou bolestivou ságou.

 

Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy

 

Samozrejme, celá sa rozcitlivela a oči sa jej naplnili slzami. Myslel som si: Vedel som to! Ja som to vedel! Nikdy som jej to nemal povedať! No potom, na môj nesmierny úžas, sa rozhovorila ona a ja som si uvedomil, že tie slzy ronila pre mňa – cítila moju bolesť! Potom sa zverila, že už nejaký čas vnímala, že nám s Laurou niečo bráni vo vážnom vzťahu, preto sa modlila, aby sa prekážka, nech je akákoľvek, odstránila a my s Laurou sme mohli začať seriózne spolu chodiť, ako sme si priali.

Nemohol som uveriť vlastným ušiam. „Čože? Povedz to ešte raz… Snažíš sa mi nahovoriť, že celý ten čas si dúfala, že sa za mňa vydáš, no keď si zistila, že túžim po vzťahu s Laurou a ona so mnou, no nedarí sa to, začala si sa modliť, aby sme sa s Laurou dali dokopy?!!“

„Áno,“ odpovedala mi, „vari si nechcel práve to?“

Odvetil som: „Áno, ale prečo si to chcela TY?“

„Pretože láska znamená vydať svoj život a svoje vlastné túžby pre dobro druhého.“

Nikdy som nezažil takú nesebeckú lásku od ženy, ktorá mala o mňa ľúbostný záujem. Bol som totálne vyjavený. O šesť a pol mesiaca bola mojou manželkou.

 

Tento text vychádza s láskavým dovolením Corproject.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00