Si rozvedený? Aj ty sa môžeš stať svätým

Si rozvedený? Aj ty sa môžeš stať svätým
Vo Svätom písme sa píše, že všetci sme povolaní stať sa svätými. „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (1Pt 1,16). Ale ako môžem docieliť tento stav, ak som zlyhal? Boh sa nepozerá na to, koľkokrát si spadol, ale koľkokrát si vstal a kráčal s dôverou k nemu, aby ťa posvätil.

Svätosť je stav, ktorý dosiahol človek ruka v ruke s Bohom. Svätci a svätice sa však nestali svätými zo dňa na deň, ani neboli Bohom predurčení spomedzi všetkých nás. Všetci začíname z rovnakej štartovacej čiary, a preto záleží len na nás, či chceme prísť do cieľa. Ako povedal pápež František: „Svätosť je dar, ktorý sa ponúka všetkým, nikoho nevylučuje, a týmto spôsobom tvorí rozoznávajúci znak každého kresťana.“ Ak povieme Bohu naše „Fiat“ – „Staň sa“, rovnako ako súhlasila Panna Mária s Božou vôľou, dá nám všetky potrebné milosti.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00