Škapuliar – malý habit, veľká ochrana

Škapuliar – malý habit, veľká ochrana
Určite ste sa už stretli s ľuďmi, ktorí nosia na krku klasický škapuliar alebo jeho inú podobu zhmotnenú do medailónu. Čo vlastne škapuliar je? Škapuliarov je mnoho – karmelitánsky, Sedembolestnej Panny Márie, sv. Jozefa a mnohých ďalších, no my sa pozrieme bližšie na príbeh karmelitánskeho škapuliara.

Presuňme sa na pohorie Karmel, ktoré sa nachádza vo Svätej zemi. Práve na tomto pohorí vznikol kláštor karmelitánov. Nazývali sa bratmi najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel, neskôr sa rozšírili do krajín Európy.

Písal sa rok 1251, keď sa svätcovi menom Simon Stock zjavila Panna Mária z Karmelu. Ctil si ju a prosil o isté privilégium pre ich rehoľu. Mária ho obdarovala hnedým škapuliarom, pomocou ktorého sľubovala zálohu večnej spásy. Škapuliar odovzdala svätcovi s týmito slovami: „Toto je privilégium pre teba a pre tvojich; každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, bude zachránený.“ Táto tradícia však nie je jednoznačná. Pravdou však je, že úcta ku škapuliaru sa rozšírila a pretrváva až dodnes. Svätý Šimon následne založil bratstvo škapuliara. Ako sa bratstvo rozrastalo, situácia si vyžadovala praktické zmeny. Keďže je dôležité, aby sa škapuliar stále nosil, často sa špinil. Preto sv. pápež Pius X. v roku 1910 schválil, aby sa škapuliar nosil v podobe medailóna.

Škapuliar – malý habit

Škapuliar, z latinského scapulae v slovenčine znamená plecia alebo chrbát. Je zhotovený z hnedej vlnenej látky. Je to v podstate malý habit – aj takto ho častokrát nazývajú veriaci. Prijatím škapuliara sa človek zaraďuje do spoločenstva karmelitánskeho rádu. Pred prijatím má byť posvätený kňazom alebo diakonom. Preto sa škapuliar nosí nasledovne – jedna jeho časť má byť na pleciach, druhá na prsiach. Z každej strany je obrázok. Na jednej je Panna Mária a na druhej Božské srdce Ježišovo.

Škapuliar môžu prijať už deti od prvého svätého prijímania, mladí, slobodní či manželia. Skrátka každý, kto chce aj týmto skutkom nasledovať Ježiša a jeho Matku. Potrebné je modliť sa denne určenú modlitbu, ktorou je najčastejšie Pod tvoju ochranu. Aj týmto sa dá živšie prežívať svoju vieru a vyprosiť si mnohé milosti od nebeskej Matky.

Škapuliar očami karmelitána

Ohľadne škapuliara sme sa spýtali priamo karmelitána Dušana Hricka, OCD. Podľa jeho slov vedie úprimný záujem o škapuliar k vedomému prehlbovaniu vzťahu s Bohom.
„Viac som si začal všímať aj ťažkosti a problémy iných. A nakoniec asi aj prehĺbil potrebu modlitby (rozjímanie nad Sv. písmom, sv. omša, ruženec), začal som ju vnímať ako súčasť života, nie ako záťaž.“

O duchovnom obohatení tvrdí: „Škapuliar môže pomôcť uznať, že na ceste do neba nie som sólista, ale potrebujem každý deň pomoc tej, ktorá nasledovala Ježiša oveľa dôslednejšie ako ja.“ Dodáva, že škapuliar je liek na ťažkosti, na ktoré hľadáme liek na zlých miestach.

Škapuliar – malý habit, veľká ochrana

 

Prisľúbenia škapuliara

S karmelitánom Hrickom sme prebrali aj prisľúbenia, ktoré Panna Mária spolu so škapuliarom odovzdala spomínanému svätcovi.
Slovami Panny Márie, prvý prísľub je: „Každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, nebude trpieť vo večnom ohni.“ Mária tak sľubuje všetkým, ktorí sú oblečení do škapuliara, pomoc na ceste spásy a zároveň vyslobodenie z očistca nasledujúcu sobotu od smrti: „Ja, Matka, k nim v prvú sobotu po ich smrti milostivo prídem a tých, ktorých nájdem v očistci, oslobodím a zavediem na svätú horu večného života.“ Našou úlohou je zachovať si čistotu duše a zostať verní modlitbe.

Okrem prisľúbení nám nebeská Matka darovala aj milosti, ktoré sú spojené s nosením škapuliara. Páter Hricko prvú milosť opisuje ako pomoc a ochranu v nebezpečenstvách duše aj tela. „Mária sľubuje, že nás bude podporovať na ceste nasledovania Krista a najmä, v hodine našej smrti nám bude pomáhať v poslednom boji o večnú spásu.“

Druhá milosť je účasť na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu v živote aj po smrti, zahrňujúcich aj sväté omše, modlitby, odpustky, obety tohto spoločenstva. „Matka a Kráľovná Karmelu so sebou zjednocuje do jednej rodiny tých, ktorí prijímajú škapuliar,“ dodáva páter Hricko.

Škapuliar naozaj obohacuje duchovný život človeka. Dodáva mu istotu v náročných situáciách života. Tento malý habit, ktorý je duchovnou ozdobou človeka, vyzýva, priam prebúdza v človeku konanie dobra všade tam, kde sa nachádza a učí k vytrvalosti v modlitbe.

Snímky: bosikarmelitani.sk

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00