TOP

Skončil sa kongres o nádeji. Európskych teológov povedie po prvýkrát Slovák

Prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu sa stal Miloš Lichner.

Dnes sa v Bratislave skončil teologický kongres o nádeji. Až 240 účastníkov sa počas uplynulých štyroch dní venovalo téme nádeje: Má nádej starnúca Európa? Existuje nádej na vzájomné spolužitie príslušníkov viacerých náboženstiev? Majú
nádej prenasledovaní kresťania či migranti, ktorí veria v lepšiu budúcnosť? Boli to len jedny z mnohých otázok, ktoré na podujatie priniesli 9 hlavní prednášajúci a viac ako 70 vedcov v sprievodnom programe.

Kongres sa zavŕšil zasadnutím prezídia Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), na ktorom sa jej novým prezidentom stal dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave profesor Miloš Lichner. S viac ako 800 členmi ide o najpočetnejšiu asociáciu teológov v Európe. Nový prezident chce posilniť kvalitný teologický výskum, sieťovať vedcov a vytvárať vzťahy aj tam, kde ešte neexistujú – napríklad s Bieloruskom či Ruskom. Okrem návštev lokálnych sekcií ESCT na prof. Lichnera čaká aj pravidelná návšteva všetkých dikastérií a kongregácií Rímskej kúrie. „Na Slovensku máme ešte stále pozitívnu skúsenosť s Cirkvou, čo sa budem usilovať priniesť do výkonu môjho predsedníctva na najbližšie dva roky,“ vysvetľuje Lichner.

 

 

Nový prezident európskych teológov chce taktiež upriamiť pozornosť na zodpovednosť Cirkvi k životnému prostrediu. „Kniha Genezis hovorí, že Boh dal človeku na starosti Zem, aby sa o ňu staral a aby ju stvárňoval. My na Slovensku alebo v Európe akoby sme si ani nevážili, že keď otočíme kohútik, máme čistú pitnú vodu. Ekológia je súčasťou kresťanského života. Kresťan musí mať zodpovednosť za svet, ktorý je stvorený Bohom a Boh nám ho dal, aby sme sa oň starali. Ekologické správanie je súčasťou zdravej katolíckej spirituality,“ približuje Lichner.

Európska spoločnosť pre katolícku teológiu (ESCT) oslávila slávnostným koncertom v bratislavskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa tridsať rokov svojej existencie. Nechýbalo ani vyhlásenie najlepších teologických publikácií. V kategórii senior vedec zvíťazila monografia profesorky na Univerzite v Lorraine Marie-Anne Vannier o nemeckom filozofovi a mystikovi majstrovi Eckhartovi s názvom Maître Eckhart Prédicateur, ktorá vyšla vlani v Paríži. V kategórii mladý vedec uspel Kevin Schembri z Maltskej univerzity s knihou Oikonomia, rozvod a ďalší sobáš vo východnej ortodoxnej tradícii.

Komentáre