TOP

Slobodní katolíci, pozor! Toto si na vás ženy zamilujú

Slobodní katolíci, ak máte zmätok v tom, ako očariť slobodné katolíčky, nestrácajte nádej!

Autor: Rosanna Noviová

Aj keď povrchové vlastnosti – ako preferovaná výška, podmanivá farba očí či hudobný talent – môžu upútať (kto neocení romantickú serenádu?), väčšina katolíčok kladie dôraz na hŕstku vlastností, ktoré „nie sú len tak na predaj“. Tie odlišujú od tých ostatných. Môžete si ich osvojiť a rozvinúť, ak je váš duch odhodlaný.

 

1. Zdržanlivosť tela i ducha inšpirovaná svätým Jozefom

Množstvo svedkov mariánskych zjavení hovorí, že Mária je najkrajšou ženou, akú kedy videli. Svätý Jozef bol teda pravdepodobne ženatý s tou najkrajšou ženou, aká kedy žila, a po celý ten čas neochvejne ochraňoval jej panenstvo. Každého jedného muža Boh povoláva, aby si vážil a ochraňoval každú jednu ženu. Muž je vtedy skutočným ochrancom, ak si stráži oči a čistotu srdca. To znamená pozerať sa na ženy, myslieť na ne a správať sa k nim s obrovským rešpektom.

Ježiš hlása: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Mužov, ktorí sú zdržanliví, je ako šafranu a preto, ak ste zdržanliví, vynikáte. Ak tvrdo makáte na tom, aby ste sa oslobodili od hriechu nečistoty, napríklad pornografie, Kristus očistí vaše telo, oči aj srdce.

Zdržanlivosť tela i duše vás priblížia k Bohu, k priateľke – a ak ste povolaní do manželstva, tak k manželke! Ak ste povolaní k zasvätenému alebo slobodnému životu, zdržanlivosť je taktiež dôležitá, aby ste žili svoje povolanie v radosti a pokoji.

 

 

2. Svätosť a zbožné srdce

Nič nezažiari viac než charakterný muž, ktorého cnosti žiaria viac než neresti. Svätý Pavol nás vyzýva: „Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 8)

Muž, ktorého priority a princípy ukazujú k nebesám, je skutočne atraktívny muž. Ak poslaním muža je robiť to, čo je správne, a usilovať sa o to, čo je pravdivé a krásne – a jeho činy to trvale dokazujú –, aj žena je skutočne inšpirovaná ťahať sa sama do výšav k svätosti!

Katolíčky milujú, keď vidia v mužových základoch mužnosti Krista, pretože nič nie je pevnejšie ako Kristus! Muži, keď pristupujete k sviatostiam – ako sú svätá omša a svätá spoveď – a váš modlitebný život je pevný, to všetko vypovedá o skutočnej sile! Ak Bohu ponúknete svoju každodennú prácu a život ako modlitbu a odovzdáte sa službe druhým, budete skutočne živí v Kristovi.

Ako vyhlásil svätý Irenej: „Božou slávou je človek, ktorý žije v plnosti.“ Nič nie je príťažlivejšie ako muž, ktorý skutočne žije svoje povolanie k svätosti. Jedného dňa potom stretnete ženu, ktorá sa bude chcieť pridať k tomuto dobrodružstvu na ceste hľadania svätosti.

 

3. Zodpovednosť a zámernosť

V kruhoch dievčat, ktoré s niekým chodia, sa z času na čas povie: Muž, ktorý plánuje, je príťažlivý. Naopak, muž bez poslania vyvoláva mnohé pochybnosti. Zodpovednosť a zámernosť ukazujú, že muž je sebavedomý v tom, kým je, kam ide – s akým úmyslom a zámerom.

Katolíčky snívajú o tom, že stretnú muža so zmyslom pre zodpovednosť žiť zámer jeho povolania. Taký muž má akú-takú časovú os – životné ciele a plán, ako sa postará o rodinu. Skutočná dôvera v niečie schopnosti a hlboká túžba poskytnúť ich v službe druhým je mužná a obdivuhodná.

Aj keď chodenie s niekým je zábavné a dobrodružné, nemusí byť nutne bez cieľa a smeru. Katolíčky skutočne oceňujú muža, ktorý je zodpovedný a zámerný aj v randení! Ak Boh dáva páru potvrdenia ohľadom smerovania do manželstva, chodenie prirodzene prerastie do hlbšieho záväzku a plánovanie zásnub a manželstva prinesú pokoj.

Muž ukazuje svoju oddanosť prostredníctvom svojich zámerov a žena v ňom hľadá zdravý a pozitívny postoj k práci, manželstvu a rodinnému životu. A ak sa muž ožení, dôraz na zámer ostáva – napríklad, po celé tie roky je povolaný starať sa o manželkino srdce.

 

 

4. Duch milosrdenstva s veľkou štipkou dobrého humoru

Vzťahy sú niekedy ako hojdačka – raz hore, inokedy dole. Prinášajú so sebou radosť i smútok, lepšie aj horšie časy. Nevyhneme sa v nich vášnivým sporom ani hlbokým duševným zraneniam. A pre to, aby vzťah prežil a rozvíjal sa, je základom milosrdenstvo.

Ak je muž dostatočne silný a pokorný na to, aby odpustil svojim drahým a aj ostatným, dokazuje, že Kristovo milosrdenstvo dominuje v jeho srdci. Ľudská láska má silu liečiť!

Aj keď, povedzme si, milovať toho, kto nám ublížil, je poriadne ťažké. Vtedy je najlepším liekom veľká štipka humoru, ktorá je ľuďom taká vlastná! Dobrý humor znamená brať seba i druhých ľahkým duchom. Navyše, dobrý humor je schopnosť vidieť očami hlbokej ľudskosti, že všetci sme ľudia, všetci z času na čas robíme hrozné veci a že každému by malo byť odpustené.

Veď okrem Boha nie je nikto dokonalý. Vďaka humoru sa prejaví aj milosrdný duch a umožní nám viac už nemyslieť na smútok, ale odpustiť. A taký dobrý humor je ohromne príťažlivý.

 

5. Hlboká láska k Bohorodičke

Keď Ježiš umieral na kríži, Mária a učeník, ktorého miloval – Ján, stáli pri jeho nohách. Ježiš tesne pred svojím posledným výdychom zveril Máriu Jánovi týmito slovami: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27)Ježiš možno vedel, že všetci z jeho učeníkov, jeho milovaných učeníkov, budú k jeho matke, Bohorodičke, skutočnej matke Boha, tí najláskavejší. Katolíčky sú skutočne nadchnuté, keď vidia hlbokú odovzdanosť Márii. Odovzdanosť, ktorá odzrkadľuje Ježišovu aj Jozefovu lásku k Márii. Prečo?

Po prvé, to, ako sa muž správa k svojej mame, je skvelým ukazovateľom, ako sa raz bude správať k manželke. Vzhliadajúc ku Kristovi, objavujeme jeho hlbokú lásku k Márii a jeho neveste Cirkvi, ktorá siaha za hranice tej ľudskej! A keď katolíčka vidí, ako muž miluje svoju Matku Máriu i tú pozemskú mamu – miluje ju, rešpektuje ju a stará sa o ňu –, musí byť presvedčená o tom, že raz bude aj ju milovať tak čisto.

A po druhé, Mária je stelesnením kresťanskej cnosti hneď po Kristovi. Napokon, Mária je dcéra Boha Otca, matka Syna a manželka Ducha Svätého! Jej láska je jemná, trpezlivá, vytrvalá a obetavá. Ak muž skutočne miluje Máriu, vie, aké je vnútro skutočne nádhernej ženy.

A ak si myslí, že žena, s ktorou chodí, je žena mariánskych cností, tak to je už veľký kompliment! Mária nás učí, že jemnosť a sila idú ruka v ruke. Ak je muž blízko Márie, bude rásť aj v jemnosti. Jemnosť je v mužovi neuveriteľne dôležitá a príťažlivá, hlavne ak sa raz stane otcom!

V angličtine môžeme spraviť zo začiatočných písmen týchto piatich vlastností, ktoré nie sú len tak na predaj, akronym CHRIST (Kristus; pozn. prekl.). Ide o tieto kľúčové slová: Chastity (Zdržanlivosť) – Holiness (Svätosť) – Responsibility and Intentionality (Zodpovednosť a zámernosť) – Spirit of mercy (Duch milosrdenstva) – Theotokos (Bohorodička).

Muži, ak rozvíjate tieto vlastnosti, stávate sa podobnými Kristovi. Zanietene na tom pracujte celým svojím srdcom a katolíčky si to musia všimnúť! Áno, na snaženie sa o svätosť treba žalúdok aj odvahu. Emeritný pápež Benedikt XVI. vyzval mladých takto: „Majte odvahu stať sa nadšenými svätými, ktorých oči a srdce ožiari Kristova láska a budú tak do sveta prinášať svetlo.“ Bojujte dobrý boj a buďte pre celý svet Kristovým svetlom!

zdrojKomentáre