Slovenská farnosť v Prahe: Živá farnosť uprostred mesta

Slovenská farnosť v Prahe: Živá farnosť uprostred mesta
Slováci žijúci v Prahe nájdu svoje útočisko aj v prežívaní viery v rodnom jazyku a s vlastnými krajanmi. Táto živá farnosť ponúka Slovákom bohaté možnosti prežívania viery a spoločenstva.

Táto Slovenská katolícka misia bola založená 1. júla 2008 kardinálom Miloslavom Vlkom. Prvým správcom bol Ladislav Radvanský, od roku 2016 je duchovným správcom misie Zoltán Balga. Predtým slovenskí veriaci užívali Kostol sv. Voršily, dnes je domovským Kostol sv. Jindřicha na Jindřišskej ulici – v centre mesta –, ktorý využívajú tri farnosti – slovenská, česká a maďarská.

Tento kostol bol postavený v roku 1348. Patrocínium kostola – svätého Jindřicha – má na svedomí Karol IV., ktorý ho mal vo veľkej úcte. Kostol bol postavený v gotickom štýle, ale v baroku bolo niekoľko kaplniek prestavaných do barokového štýlu. V kostole nechýba cyklus nástenných obrazov zo života svätého Jindřicha z roku 1745. Z Jindřišskej veže, ktorá patrí ku kostolu, je krásny výhľad na Nové aj Staré mesto.

Kostol stojí vedľa Václavského námestia. V centre Prahy tak majú kostol, faru aj pastoračné priestory. Špecifikom tejto misie je, že to nie je len misia, ale aj personálna farnosť. „To znamená, že každý Slovák žijúci na území Pražskej arcidiecézy je naším farníkom,“ vysvetľuje otec Balga, ktorý je zároveň cirkevným právnikom a pracuje na cirkevnom súde.

 

Slovenská farnosť v Prahe: Živá farnosť uprostred mesta

 

NA ČESKÉ POMERY JE TÁTO FARNOSŤ NAOZAJ VEĽMI ŽIVÁ

Táto misia je skutočne veľmi živá. Sväté omše sú cez školský rok v stredu a piatok večer o 18.00 a v nedeľu o 11.00. Počas letných prázdnin sú sväté omše nasledovne: vo štvrtok o 16.00 česká svätá omša a v piatok o 18.00 slovenská svätá omša. V nedeľu je svätá omša rovnako ako cez školský rok. Po nedeľnej omši býva agapé, vo farnosti majú aj šesť organistov. Počas pandémie sväté omše aj streamovali cez svoj YouTube kanál.

Okrem toho organizujú predmanželské náuky, na ktorých mávajú bežne 20 – 25 párov a realizujú ich šesťkrát ročne. Vo farnosti sú tiež stretnutia pre mladých – takzvané StreDko, na ktoré chodí tridsať – štyridsať mladých. Majú farský športový krúžok, chodia spoločne na turistiku, výlety, grilujú vo farskej záhrade. Nechýba farský ples, ružencové bratstvo, vyučovanie náboženstva, príprava na sviatosť prvého svätého prijímania, farský aj mládežnícky spevácky zbor. „Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá. V nedeľu máme na svätej omši okolo tristo ľudí,“ hovorí otec Balga.

Výzvou je výučba náboženstva, keďže na českých školách sa náboženstvo vyučuje len ako záujmový krúžok – pre celú školu ako jedna hodina. Toto vidia ako priestor, na ktorom by sa dalo viac popracovať. Chceli by organizovať aj farské letné tábory či pútnické zájazdy, ale farníci zväčša cez leto odchádzajú na Slovensko a vo farnosti zostáva len zopár ľudí, ktorí tam žijú už desaťročia.

Slovenská farnosť v Prahe: Živá farnosť uprostred mesta

 

ODPUST AJ NOC KOSTOLOV

Zaujímavosťou je, že ako slovenská katolícka misia slávia aj odpustovú slávnosť – 17. júla, patrocínium svätého Jindřicha (Henricha). Odpust slávili v Kostole sv. Jindřicha v Prahe, slávnostnú svätú omšu tento rok celebroval arciopát břevnovského kláštora Petr Prokop Siostrzonek. Na slávnosti bola duchovným otcom Balgom odovzdaná aj cena sv. Jindřicha za mnohoročnú podporu slovenskej farskej komunity. Program pokračoval spoločným agapé vo farskej záhrade. Zaujímavosťou je, že patrocínium svätého Jindřicha má ich kostol ako jediný kostol v Pražskej arcidiecéze.

A toto farské spoločenstvo sa neváhalo zapojiť aj do populárneho programu Noc kostolov, vďaka ktorému ich kostol navštívilo okolo dvetisíc návštevníkov a vychutnalo si bohatý kultúrny program.

 

Názov farnosti: Farnosť sv. Jindřicha, Praha

Adresa farnosti: Slovenská římskokatolícká farnost, Jindřišská 973/30 110 00, Praha Nové Město

Kontaktné údaje: 00420 734 688 656; [email protected]

Pravidelné aktivity: sväté omše cez školský rok v stredu a piatok 18.00 (cez prázdniny v piatok o 18.00), v nedeľu o 11.00 v Kostole sv. Jindřicha

Správca farnosti: Zoltán Balga

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Slovenská farnosť v Prahe: Živá farnosť uprostred mesta

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00