Slovenská farnosť vo Frankfurte: Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých, aj neveriacich a inovercov

Slovenská farnosť vo Frankfurte: Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých, aj neveriacich a inovercov

Titulná snímka: Krížova cesta za pokoj na Ukrajine a vo svete,

zdroj: Archív Slovenskej katolíckej misie sv. Gorazda vo Frankfurte

August je časom dovoleniek. Ak zavítate do Nemecka, možno ste ani netušili, že vo Frankfurte nad Mohanom je slovenská farnosť. Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci slávi správca farnosti, Juraj Sabadoš, slovenské sväté omše. Porozprával nám o založení farnosti, jej aktivitách aj plánoch do budúcna.

Slovenská misia vo Frankfurte vznikla ešte v čase okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Msgr. Bucko bol prvým misionárom pre Slovákov žijúcich v diecéze Limburg. Mal na starosti Slovákov na území celého Nemecka. V roku 1971 prevzal misiu vo Frankfurte páter Buran. Jeho hlavné stredisko bolo v Mannheime a dochádzal do ôsmich diecéz. Po siedmich rokoch vystriedal pátra Burana páter Sitkey, ktorý prevzal päť diecéz, a s ním vzniklo centrum Slovákov vo Frankfurte. Sväté omše začali byť pravidelne slúžené v Kolpinghause každú nedeľu.

Farnosť svätého Gorazda vo Frankfurte nad Mohanom bola založená 1. júla 1999. Odvtedy slúži ako farnosť pre katolíkov s materinským jazykom slovenským. Je ohraničená územím diecézy Limburg. K farnosti bola pastoračne priradená aj starostlivosť o slovensky hovoriacich katolíkov v diecéze Fulda. „Od oficiálneho zriadenia našla misia svoj nový domov v priestoroch nemeckej farnosti sv. Pia vo Frankfurte. Má k dispozícii vlastnú kanceláriu a spoločne s nemeckou farnosťou používa kostol a spoločenské priestory,“ hovorí správca farnosti Juraj Sabadoš, ktorý prevzal správu misie v roku 2015.

Svätého Gorazda si vybrali za patróna, pretože patrí k prvým slovenským svätým. Sv. Gorazd, žiak Cyrila a Metoda, hľadal spôsob, ako komunikovať evanjelium vo vtedajšej dobe. „Aj my musíme hľadať spôsob, ako sa prihovoriť dnešnému svetu. Z jeho poslania vychádza budovať mosty a byť spojivkom medzi východnou a západnou kultúrou, čo je, myslím si, dôležitým poslaním nás, Slovákov. Aj my máme budovať mosty medzi ľuďmi rozličných kultúr, spájať ich,“ odôvodňuje farár Sabadoš.

 

Slovenská farnosť vo Frankfurte: Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých, aj neveriacich a inovercov
Prvomájový piknik s rodinami, zdroj: Archív Slovenskej katolíckej misie sv. Gorazda vo Frankfurte

 

Správca Sabadoš sa zamýšľal nad tým, ako prehĺbiť úctu a aktualizovať posolstvo sv. Gorazda pre spoločenstvo. „Keď sme v roku 2017 pri slávení 20. výročia založenia misie rozmýšľali nad stvárnením sv. Gorazda v našom kostole, tak sme sa rozhodli pre ikonu. Ikony sú na západe celkom obľúbené, a pritom ide o vyobrazenie pochádzajúce z východnej cirkvi. Sv. Gorazd napojený na misiu Cyrila a Metoda nás učí misijnému rozmeru našej vlastnej životnej misie podľa evanjelia „Choďte do celého sveta…,“ vysvetľuje otec Juraj.

Čo sa týka počtu veriacich vo farnosti, v limburgskej diecéze žije asi 1300 slovenských katolíkov tvoriacich farnosť sv. Gorazda a 400 katolíkov žije v diecéze Fulda. Reč je o oficiálne zaregistrovaných veriacich, z čoho vyplýva, že sú aj platcami cirkevnej dane. Pravidelne však navštevuje bohoslužby, respektíve aktívne sa podieľa na živote farnosti, asi 150 veriacich.

„Slováci prichádzajú do Nemecka za prácou, štúdiom, resp. sa tu rozhodli žiť spolu so svojimi rodinami. Vo farnosti sa stretne celé Slovensko so svojou mentalitou,“ hovorí o dôvodoch príchodu Slovákov do Nemecka správca farnosti.

 

AKTIVITY FARNOSTI SÚ PRE KAŽDÉHO

Ak by ste sa ocitli vo Frankfurte nad Mohanom v druhú alebo štvrtú nedeľu v mesiaci, môžete sa o 11.00 hodine zúčastniť na slovenskej svätej omši. Po bohoslužbe sa veriaci stretávajú vo farskej sále. Spoločenské aktivity farnosti sú pre každého človeka, aj neveriaceho alebo inoveriaceho. „Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých ľudí. Najviac sa to ukazuje pri organizovaní stretnutí ako je slávenie sv. Mikuláša, predvianočná kapustnica, fašiangy, prvomájová púť a rôzne iné výlety a kultúrne akcie,“ dopĺňa Sabadoš. Otec Juraj vysluhuje sviatosti, ponúka duchovné vedenie, dáva iným priestor aj pre individuálne rozhovory a celkovo poskytuje spirituálnu starostlivosť podľa potrieb ľudí.

Život spoločenstva bol počas pandémie obmedzený. Otec Juraj vníma, že je potrebný reštart. „Spolu s Nemecko-slovenským kultúrnym klubom vo Frankfurte rozbiehame nový projekt, Cyklus diskusných večerov, ktorý má slúžiť na spoznávanie rôznych osobností a rôznych životných príbehov nás, Slovákov.“ vymenúva Sabadoš.

 

Slovenská farnosť vo Frankfurte: Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých, aj neveriacich a inovercov
Fašiangy 2020, zdroj: Archív Slovenskej katolíckej misie sv. Gorazda vo Frankfurte

 

Hlavným komunikačným jazykom vo farnosti je slovenčina. „Pre rodičov, ktorých deti vyrastajú dvoj- a viacjazyčne je dôležité, aby mali kontakt aj s materinským jazykom. Každý sa modlí najradšej v rodnej reči. Druhým komunikačným jazykom je nemčina, kvôli kontaktu s rozličnými inštitúciami a tiež s ľuďmi, ktorí prichádzajú na misiu a rozprávajú len nemecky. Je to vyjadrením našej úcty a rešpektu voči nim,“ hovorí farár Sabadoš.

V misii sa prioritne stretávajú Slováci a Slovenky, udržiavajú však aj živé kontakty s miestnou komunitou. Niekoľkokrát v roku slávia spoločne bohoslužby dvojjazyčne, napríklad na Vianoce, Veľkú noc a farský odpust/farské hody.

Všetci, ktorí patria do misie, sú silno spätí s domovinou: „Už len tým, že mnohí tam máme svojich blízkych, rodiny, priateľov. Pozorne sledujeme aj politické a spoločenské dianie alebo potreby spoločenstiev u nás doma. V poslednom čase sme reagovali organizovaním zbierok pre potreby utečencov a tým podporili projekty Slovenska. Mnohí sa zúčastňujú volieb a leží im na srdci smerovanie našej krajiny. Kontakt udržiavame aj s našou slovenskou Cirkvou, predovšetkým s pánom biskupom Haľkom, ktorý je pri KBS zodpovedný za misie vo svete. A nechcem vynechať ani Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je nám tiež nápomocný v práci pre našich rodákov,“ uzatvára Juraj Sabadoš.

 

 

Snímky: archív Slovenskej katolíckej misie sv. Gorazda vo Frankfurte

 

Názov farnosti: Slovenská katolícka misia sv. Gorazda vo Frankfure
Správca farnosti: Juraj Sabadoš
Kontakt: Slowakische Kath. Gemeinde, Slovenská farnosť sv. Gorazda, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt; +4969778319; www.skm-frankfurt.de
Bohoslužby: nedeľa 11:00
Pravidelné aktivity: Nedeľné bohoslužby: 2. a 4. nedeľa v mesiaci o 11:.00 Kostol St. Pius, Philipp- Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Slovenská farnosť vo Frankfurte: Sme otvorené spoločenstvo pre všetkých, aj neveriacich a inovercov

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00