Slovenská katolícka misia Paríž: Spoločné stretnutia na slovenských omšiach utužujú vzťahy

Slovenská katolícka misia Paríž: Spoločné stretnutia na slovenských omšiach utužujú vzťahy
Slovenská farnosť v Paríži funguje pod Slovenskou katolíckou misiou. Farnosť spravuje duchovný otec Imrich Tóth. Slováci žijúci v Paríži alebo v jeho okolí sa môžu zúčastniť svätých omší alebo navštíviť slovenskú školu a škôlku Petit Slavik. Aké aktivity táto komunita ponúka a kde ju môžete nájsť sa dozviete práve v tomto článku.

Francúzsko je obrovská a krásna krajina. Nájdeme tu pomerne veľké množstvo Slovákov a Sloveniek. V Paríži, v kaplnke pod kostolom v Madeleine, nájdu Slováci slovenskú farnosť, kde sa slúžia sväté omše v ich rodnom jazyku. Túto farnosť s názvom Mission Catholique Slovaque en France zastrešuje Slovenská katolícka misia. Od roku 2000 až do súčasnosti ju má na starosti duchovný otec Imrich Tóth.

Slovenská farnosť má aj svoj oficiálny web „skmparis.sk“, kde nájdete informácie o aktuálnych udalostiach a bohoslužbách, fotografie zo slávností, ktoré sa tam konajú, viete sa dozvedieť viac o histórii tejto farnosti či o fungovaní slovenskej školy a škôlky „Petit Slavik“.

 

Slovenská katolícka misia Paríž: Spoločné stretnutia na slovenských omšiach utužujú vzťahy

 

AKTIVITY SLOVENSKEJ FARNOSTI V PARÍŽI

Veriaci Slováci žijúci v Paríži alebo v jeho blízkom okolí sa môžu v rámci slovenskej farnosti zapojiť do rôznych aktivít. Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci je v kaplnke pod kostolom v Madeleine svätá omša o 12.00 hodine a každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o 18.00 hodine. Sobotňajšie omše o šiestej podvečer sú určené prioritne pre rodiny s deťmi a majú platnosť na nedeľu. Po omšiach je pre veriacich pripravené posedenie, kde sa môžu vyrozprávať a utužovať vzťahy. Medzi obľúbené sviatky veriacich tejto farnosti patria hlavne sviatky sv. Cyrila a Metoda, Sedembolestnej Panny Márie, Vianoce a Veľká noc. Nezabudnuteľnou spomienkou, hlavne pre deti, je sviatok svätého Mikuláša. Pre deti je pripravený špeciálny program, rôzne zábavné aktivity, scénky a svätá omša.

Slovenská katolícka misia v Paríži organizuje aj rôzne púte. Najčastejšími pútnickými destináciami sú Lurdy, Lisieux a Rím.

Počas vianočného obdobia sa v kostole od roku 2003 konajú koncerty, ktoré navštevujú davy ľudí.

Vo farnosti je možné prísť aj na rôzne tematické prednášky, debatné odpoludnia, modlitebné stretnutia spojené s občerstvením alebo sa zúčastniť biblického krúžku.

 

Slovenská katolícka misia Paríž: Spoločné stretnutia na slovenských omšiach utužujú vzťahy

 

SLOVENSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA PETIT SLAVIK V PARÍŽI

Popri Slovenskej katolíckej misii v Paríži funguje slovenská škola a škôlka Petit Slavik. Pod touto asociáciou sa stretávajú francúzsko-slovenskí rodičia a deti žijúci v Paríži a v jeho okolí. Združenie Petit Slavik funguje od roku 1901. Škola a škôlka funguje v soboty popoludní dvakrát do mesiaca. Miestom stretnutí sú priestory pri kostole v Madeleine v Paríži. Deti sú rozdelené podľa veku do dielní, kde sa im venujú kvalifikovaní slovenskí učitelia. Okrem pesničiek, riekaniek a rozprávok v rodnej slovenčine majú deti aj hodiny náboženstva, ktoré zastrešuje duchovný otec Imrich Tóth.

 

Kňaz: Mons. Imrich Tóth

Názov farnosti: Mission Catholique Slovaque – Slovenská katolícka misia

Miesto: 14, Rue de Surène, 75008 Paris

Sväté omše:

– 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 12.00 hodine

– 2. a 4. sobotu v mesiaci o 18.00 hodine sv. omše pre rodiny s deťmi s platnosťou za nedeľu

Miesto konania svätých omší: Kaplnka pod kostolom Ste. M. Madeleine

Tel. kontakt: +33142651940

Mail: [email protected]

Web: https://www.skmparis.sk/

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Slovenská katolícka misia Paríž: Spoločné stretnutia na slovenských omšiach utužujú vzťahy

 

Zdroj: www.skmparis.sk/historia-skm/

Snímky: Archív SKM Paríž

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00